Sejmik Polonii w Wiedniu – II Dzień dla Polski  

Instytut Polski w Wiedniu

Wiedeń, 6 listopada 2016 r.

t1

T5.jpg

T7.jpg

T9.jpg