9. stycznia 2020 r.
Do
                                                                        P.T. Członków wspólnoty akademickiej
                                                      Uniwersytetu Warszawskiego
Szanowni Państwo,
Nadchodzące wybory władz Uczelni, a szczególnie wybór Rektora UW, mają ogromne znaczenie dla przyszłości Uniwersytetu. Status uczelni badawczej i inne programy finansowania rozwoju UW stwarzają ogromne szanse, ale i nie mniejsze wyzwania. W wyniku zmiany w przepisach prawa Uniwersytet zyskał większą wewnętrzną autonomię, jednocześnie jako całość przejmując funkcje przypisane dotąd wydziałom (prowadzenie studiów, ewaluacja badań), ze wszelkimi tego skutkami finansowymi. Rektorowi z kolei ustawodawca powierzył bardzo szerokie kompetencje. Ponadto nowy sposób oceny i finansowania nauki sprawia, że sukcesy i niepowodzenia każdej z dyscyplin Uniwersytetu mogą odbić się na losach całej uczelni. Konieczne jest dzisiaj wspólne myślenie i działanie na rzecz naszej Alma Mater.Tymczasem niedawne prace nad Statutem UW uwidoczniły wyraźne różnice poglądów w środowisku akademickim UW. Starły się odmienne poglądy na konkretne rozwiązania Statutu, ale żadna ogólna wizja Uczelni nie została jasno przedstawiona. Uciążliwe zmiany organizacyjne dokonujące się dziś na UW są po części pochodną wyników tej dyskusji, której przebieg zapewne wpłynie na przebieg wyborów władz UW wiosną 2020 roku.

Biorąc pod uwagę doświadczenia przeszłości, obawiamy się, że w kampanii wyborczej miejsce na poważną dyskusję programową będzie ograniczone. Tymczasem waga obecnego momentu dziejów UW jest tak wielka, że kuluarowe ustalenia zdecydowanie nie wystarczą do wyboru najlepszej, ambitnej, ale i realnej wizji przyszłości naszej Uczelni. Uniwersytecka polityka powinna wznieść się na inny poziom. Wszyscy na to zasługujemy.

Dlatego w trosce o dobro całego Uniwersytetu wzywamy kandydatów na stanowisko Rektora, aby jak najszybciej publicznie i na piśmie odnieśli się do najbardziej palących problemów i wyzwań, przed którymi staje dziś nasza Uczelnia. Równocześnie, choć Rada Uczelni jest nowym ustawowym i statutowym organem UW i nie miała dotąd udziału w procedurach wyborczych UW, apelujemy do wszystkich Kandydatek i Kandydatów o przedstawienie swojej kandydatury tej Radzie. Postulujemy przedłużenie terminu zgłaszania Radzie kandydatów na stanowisko Rektora i szersze poinformowanie o proponowanej procedurze.

Wszystkich, którym los Uniwersytetu leży na sercu, w tym również kandydatów na stanowisko Rektora, zachęcamy do wskazania kluczowych wyzwań, z którymi powinien zmierzyć się Rektor UW. Wszyscy członkowie wspólnoty UW — szczególnie elektorzy wskazujący kandydatów w głosowaniu indykacyjnym i dokonujący wyboru, członkowie Rady Uczelni wskazujący kandydatów oraz senatorowie, opiniujący kandydatów na Rektora — powinni móc ocenić, jak program każdego z kandydatów odnosi się do największych wyzwań stojących przed UW.

Pytania do kandydatów i dłuższe wypowiedzi dotyczące problemów i wyzwań stojących przed UW, skierowane na adres: wyboryuw2020@gmail.com, będą publikowane na stronie internetowej, na której ukazuje się ten apel (zob. niżej).

Abyśmy mogli być dumni z Uniwersytetu, łączyć jego sukcesy z własnymi w poczuciu satysfakcji z przynależności do wspólnoty akademickiej UW, pilnie potrzebujemy otwartej dyskusji, nacechowanej wzajemnym szacunkiem i szczerością. Wykorzystajmy wszystkie drogi, które mogą do tego doprowadzić.

Prosimy wszystkich Państwa o poparcie naszego apelu poprzez dołączenie do grona sygnatariuszy oraz nadsyłanie swoich wypowiedzi.

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. (Wydział Psychologii)
prof. dr hab. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii)
prof. dr hab. Stefan Dziembowski (Instytut Informatyki)
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji)
prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (Instytut Socjologii)
prof. dr hab. Paweł Golik (Wydział Biologii)
prof. dr hab. Stefan Jackowski (Instytut Matematyki)
prof. dr hab. Joanna Jurewicz (Wydział Orientalistyczny)
dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz. (Instytut Kultury Polskiej)
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Instytut Matematyki)
prof. dr hab. Mirosława Marody (Instytut Socjologii)
dr hab. Maciej Mycielski (Instytut Historyczny)
prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Instytut Filozofii)
dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. (Instytut Kultury Polskiej)
dr hab. Piotr Sułkowski, prof. ucz. (Wydział Fizyki)
dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz. (Wydział Nauk Ekonomicznych)
dr hab. Marek Węcowski (Instytut Historyczny)
prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Wydział Zarządzania)
prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo (emerita, Instytut Archeologii)

POD TYM LINKIEM UMIESZCZANE SĄ ODNOŚNIKI DO MATERIAŁÓW DO DYSKUSJI I NADESŁANYCH WYPOWIEDZI: https://tinyurl.com/wyboryuw2020

Dotychczas apel poparli (podpisy będą dodawane sukcesywnie, w miarę weryfikacji ich autentyczności, stąd pewne opóźnienie w ich publikowaniu):

dr hab. Mikołaj Pawlak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
dr Mikołaj Lewicki, Instytut Socjologii
dr Jan Kwapisz, Wydział Polonistyki/Instytut Filologii Klasycznej
dr hab. Aleksander Wolicki, Instytut Historyczny
dr hab. Sławomir Mandes, Instytut Socjologii
dr hab. prof. ucz. Jakub Urbanik, Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Paweł Żmudzki, Instytut Historyczny
dr hab. prof. ucz. Marcin Pałys, Wydział Chemii – Rektor UW
dr inż. Radosław Kamiński, Wydział Chemii
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, Instytut Historyczny
prof. dr hab. Marek Wąsowicz, Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Wydział MIM – Dziekan Wydziału MIM
prof. dr hab. Jacek Raciborski, Instytut Socjologii
dr hab. prof. ucz. Tomasz Derda, Instytut Archeologii
dr hab. prof. ucz. Jarosław Czubaty, Instytut Historyczny
dr hab. Piotr M. Majewski, Instytut Historyczny
dr hab. Renata Ciołek, Instytut Archeologii
dr hab. Roksana Chowaniec, Instytut Archeologii
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Wydział Fizyki – była Rektor UW
dr Łukasz Zaremba, Instytut Kultury Polskiej
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Katarzyna Jarzembska, Wydział Chemii
dr hab. Marzena Zawanowska, Instytut Historyczny
dr hab. Krystyna Stebnicka, Instytut Historyczny
dr Katarzyna Pietruczuk, Wydział Polonistyki/Instytut Filologii Klasycznej
dr Anna Rosner, Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego; MISH
prof. dr hab. Barbara Kaim, Instytut Archeologii
dr hab. prof. ucz. Andrzej Waśkiewicz, Instytut Socjologii
dr hab. prof. ucz. Paweł Janiszewski, Instytut Historyczny
dr Tomasz Kowalczuk, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej
prof. dr hab. Antoni Sułek, Instytut Socjologii, emeritus
mgr Michał Goszczyński, Biuro ds. Jakości Kształcenia, były Przewodniczący Samorządu Doktorantów UW/były Senator UW
prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Wydział Historyczny
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Renata Bilewicz, Wydział Chemii
prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Wydział Historyczny/Instytut Historii Sztuki
dr hab. Błażej Miasojedow, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
dr hab. Agnieszka Tomas, Instytut Archeologii
prof. dr hab. Krzysztof Diks, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
prof. dr hab. Dariusz Wrzosek, Wydział MIM/Dyrektor Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki
mgr Beata Gładowska, Wydział Polonistyki/Instytut Filologii Klasycznej
dr hab. Wojciech Dragan, Wydział Psychologii
dr Joanna Gocłowska-Bolek, Ośrodek Analiz Politologicznych
dr Dagmara Wielgosz-Rondolino, Instytut Archeologii
dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny
prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii
dr hab. Aneta Pieniądz, Instytut Historyczny
prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
dr Piotr Kroll, Instytut Historyczny
dr Kacper Gradoń, Centrum Nauk Sądowych UW, WPiA
dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Instytut Kultury Polskiej
dr hab. Marcin Zaremba, Instytut Historyczny
prof. dr hab. Piotr Bieliński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper, Instytut Socjologii
prof. dr hab. Anna Gambin, Wydział MIM
dr hab. prof. ucz. Marek Cygan, Instytut Informatyki
prof. dr hab. Adam Ziółkowski, Instytut Historyczny
prof. dr hab. Sławomir Lasota, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
dr Adam Gendźwiłł, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dr hab. Tomasz Nowakiewicz, Instytut Archeologii
dr hab. prof. ucz. Joanna Sulkowska, Centrum Nowych Technologii
prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski, Wydział Historyczny/Instytut Archeologii
dr Jan Borowicz, Instytut Kultury Polskiej
dr Joanna Kubicka, Instytut Kultury Polskiej
prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Instytut Kultury Polskiej
dr Paulina Kwiatkowska, Instytut Kultury Polskiej
prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska, Instytut Filozofii
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo, Wydział Orientalistyczny
dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej
dr Marcin Bogucki, Instytut Kultury Polskiej
dr hab. Jerzy Żelazowski, Instytut Archeologii
prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk, Wydział MIM
prof. dr hab. Leszek Zasztowt, Wydział Orientalistyczny/Studium Europy Wschodniej
dr Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej
prof. dr hab. Rafał Latała, Instytut Matematyki
dr Małgorzata Sikorska, Instytut Socjologii
dr hab. Marta Bucholc, Instytut Socjologii
dr hab. prof. ucz. Beata Kubiak Ho-Chi, Wydział Orientalistyczny
prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska, Wydział Orientalistyczny
dr hab. Julia Kubisa, Instytut Socjologii
dr hab. Dariusz Manasterski, Instytut Archeologii
dr hab. prof. ucz. Jarosław Kilias, Wydział Filozofii i Socjologii
dr Marcin Matera, Wydział Historyczny/Instytut Archeologii
prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, Instytut Socjologii
dr Włodzimierz Karol Pessel, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki
dr hab. Maciej A. Górecki, Wydział Psychologii
dr Paweł Nowakowski, Instytut Historyczny
dr hab. prof. ucz. Marcin Pilipczuk, MIM UW
prof. dr hab. Piotr P. Stępień, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii
dr hab. prof. ucz. Wiktor Kotowski, Wydział Biologii
prof. dr hab. Michał Dadlez, Wydział Biologii
dr hab. Magdalena Markowska, Wydział Biologii
prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Wydział Fizyki
prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Wydział Biologii
dr hab. prof. ucz. Katarzyna Tońska, Wydział Biologii
dr hab. Agnieszka Dzikowska, Wydział Biologii
dr hab. Agata Krawczyk-Balska, Wydział Biologii
prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban, Wydział Fizyki
dr hab. Rafał Milanowski, Wydział Biologii
dr hab. Renata Godlewska, Wydział Biologii
mgr Igor Siedlecki, Wydział Biologii
dr Julian Srebrny, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
dr hab. Paweł Piszczatowski, Wydział Neofilologii
dr Wojciech Rafałowski, Instytut Socjologii
dr hab. prof. ucz. Paweł Koperski, Wydział Biologii
dr Maciej Jończyk, Wydział Biologii
dr hab. Olga Drewnowska-Rymarz, Wydział Orientalistyczny
prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii, WFiS
dr hab. Igor Piotrowski, Instytut Kultury Polskiej
prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski, Instytut Archeologii, emeritus
prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Wydział Fizyki
prof. dr hab. Jacek Pawełczyk, Wydział Fizyki
dr hab. prof. ucz. Katarzyna Krajewska, Wydział Fizyki
prof. dr hab. Paweł Sowiński, Wydział Biologii
dr hab. prof. ucz. Jacek Jemielity, Centrum Nowych Technologii
prof. dr hab. Jerzy Wasilewski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
prof. dr hab. Roman Kuźniar, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
prof. dr hab. Jacek Jezierski, Wydział Fizyki
dr hab. Krzysztof Wohlfeld, Wydział Fizyki
dr Matylda Szewczyk, Instytut Kultury Polskiej
prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, Wydział Fizyki
dr hab. prof. ucz. Piotr Bębas, Wydział Biologii
prof. dr hab. Ryszard Stolarski, Wydział Fizyki
prof. dr hab. Roman Stępniewski, Wydział Fizyki
prof. dr hab. Stanisław Sulowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – Dziekan Wydziału WNPiSM
mgr inż Anna Szwałek, Biuro Techniczne
dr Monika Zakrzewska-Płaczek, Wydział Biologii
dr hab. Andrzej Mikulski, Wydział Biologii
prof. dr hab. Elżbieta Romanowska, Wydział Biologii
dr hab. Daniel Przastek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, Wydział Biologii
mgr Krystyna Kochman, Wydział Neofilologii
prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Wydział Biologii
dr hab. prof. ucz. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, Wydział MIM
prof. dr hab. Jan Bartelski, Wydział Fizyki, emeritus
mgr inż arch. Andrzej Alinkiewicz, Biuro Ewidencji Nieruchomości
prof. dr hab. Bożena Zakryś, Wydział Biologii
dr hab. Paweł Goldstein, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
dr hab. prof. ucz. Magdalena Popowska, Wydział Biologii
dr hab. Jerzy Jacek Wojtkiewicz, Wydział Fizyki
dr Jakub Piątkowski, Wydział Biologii
dr hab. Radosław Stachowiak, Wydział Biologii
dr hab. Robert Wiśniewski, Instytut Historyczny
dr Piotr Kubkowski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej
prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, WNPiSM
dr Anna Karnkowska, Wydział Biologii
dr hab. Piotr Węcowski, Instytut Historyczny
dr Maja Cieplak-Rotowska, Centrum Nowych Technologii
dr Anna Golisz, Wydział Biologii
dr Katarzyna Abramczuk, Instytut Socjologii
dr hab. Maksymilian Zienkiewicz, Wydział Biologii
dr Wioleta Wasilewska-Dębowska, Wydział Biologii
dr Marianna Zieleńska, Instytut Socjologii
dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała, Instytut Historyczny
dr hab. Ewa Maria Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki, Wydział Fizyki
dr hab. Ewa Haman, Wydział Psychologii
prof. dr hab. Ewa Czerniawska, Wydział Psychologii
dr hab. prof. ucz. Maciej Haman, Wydział Psychologii
dr hab. prof. ucz. Agnieszka Maryniak, Wydział Psychologii
dr hab. Kamil Imbir, Wydział Psychologii
prof. dr hab. Anna Szuster, Wydział Psychologii
prof. dr. hab. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki
dr hab. Anna Ajduk, Wydział Biologii
dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
prof. dr hab. Joanna Trylska, Centrum Nowych Technologii
dr Wanda Niemyska, Wydział MIM
dr hab. Tadeusz Ciecierski, WFiS, Instytut Filozofii
prof. dr hab. Emilia Łojek, Wydział Psychologii
dr hab. Michał Kozłowski, Instytut Filozofii
dr Paweł Dąbrowski-Tumański, Centrum Nowych Technologii
dr hab. prof. ucz. Marcin Zajenkowski, Wydział Psychologii
dr Michał Korch, Wydział MIM
dr hab. prof. ucz. Agnieszka Kobielak, Centrum Nowych Technologii
prof. dr hab. Joachim Osiński, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dr hab. prof. ucz. Marta Szulkin, Centrum Nowych Technologii
dr hab. Paweł Możdżyński, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
dr Michał Wasilewski, Centrum Nowych Technologii
dr Teresa Szczepińska, Centrum Nowych Technologii
dr hab. Tomasz Wilanowski, Wydział Biologii
dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
dr Aleksander Paradziński, Instytut Historyczny
dr Paweł Dobrosielski, Instytut Kultury Polskiej
dr hab. Małgorzata Dragan, Wydział Psychologii
dr Monika Wojciechowska, Centrum Nowych Technologii
dr Silvio Osella, Centrum Nowych Technologii
dr hab. prof. ucz. Marta B Wiśniewska, Centrum Nowych Technologii
dr Paweł Niewiadomski, Centrum Nowych Technologii
dr Bogusław R. Zagórski, Wydział Orientalistyczny / Wydział Polonistyki
mgr Marcin Lipiec, Centrum Nowych Technologii
prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, Wydział Psychologii
dr hab. Tomasz Rakowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny
inż. Mateusz Chiliński, Centrum Nowych Technologii
prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk, Instytut Historyczny
dr Grzegorz Krajewski, Wydział Psychologii
prof. UW dr hab. Magdalena Środa, Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi, Wydział Psychologii
dr hab. Joanna Wawrzyniak, Wydział Filozofii i Socjologii
dr Aleksandra Herman, ISNS
dr hab. Mateusz Salwa, Wydział Filozofii i Socjologii
dr hab. Michał Leśniewski, Instytut Historyczny, Wydział Historyczny
Anna Wołodko, BUW – Dyrektorka BUW
dr Agata Wdowik, Wydział Polonistyki
dr Anna Zapolska, Instytut Archeologii
dr hab. Piotr Szlanta, Instytut Historyczny
dr Łukasz Szewczyk, Centrum Nowych Technologii
dr hab. Michał Małecki, Wydział Biologii
dr hab. Paweł Holas, Wydział Psychologii
dr Andrzej Nagalski, Centrum Nowych Technologii
prof. dr hab. Anna Wysocka, Wydział Geologii
dr Agnieszka Sosnowska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dr Agnieszka Bojanowska, Wydział MIM
dr hab. Marek Pawełczak, Instytut Historyczny
mgr Michał Kadlof, Centrum Nowych Technologii
dr hab. Grzegorz Myśliwski, Instytut Historyczny
dr Dobrochna Zielińska, Instytut Archeologii
prof. dr hab. Magdalena Zowczak, Wydział Historyczny, IEiAK
prof. dr hab. Ewa Bulska, Wydział Chemii
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej