Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II i Stowarzyszenie Pamięci Jana Pawła IIW Papieskim mieście, tam gdzie urodził się Karol Wojtyła, największy z Polaków, skandal goni skandal. Szczególnie w rocznice 95. urodzin Jana Pawła II zachowanie władz miasta może budzić zdziwienie. – My, uczestnicy XV Jubileuszowej Konferencji w Wadowicach jesteśmy oburzeni zachowaniem Wiceburmistrz Wadowic p. Ewy Całus. Nigdy dotąd nie spotkaliśmy się z taką butą i arogancją. W ciągu 15 lat odbyliśmy wiele spotkań, wszędzie byliśmy witani z serdecznością i szacunkiem. Byliśmy przyjmowani z honorami w gabinetach Prezydentów i Burmistrzów polskich miast, którzy znajdowali dla nas czas i uwagę. Zapraszano nas do szkół i przedszkoli, proszono o poprowadzenie wykładów. Uderzała nas gościnność i wdzięczność za to, że ich miasto wybieraliśmy na miejsce spotkania – piszą Polacy w „Liście otwartym” skierowanym do Rajców Miasta Wadowice.

 

Stowarzyszenie Pamięci Jana Pawła IIList otwarty

uczestników XV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II

w Roku 2015 – Świętego Jana Pawła II

do Przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Wadowice

Pana Józefa Cholewki

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał rok 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II. Dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II mgr Ryszard Zawadowski na miejsce XV Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji wybrał Wadowice. Po jesiennych wyborach Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski poparł ideę Konferencji w mieście urodzin Karola Wojtyły i nawet oddelegował wiceburmistrz p. Ewę Całus do kontaktów ze Stowarzyszeniem Pamięć Jana Pawła II.

Sporządzono plan konferencji, wydrukowano zaproszenia, słowem rzetelnie przygotowano imprezę, gdy tymczasem w przeddzień przyjazdu do Wadowic gości z całej Polski organizator otrzymał z Urzędu w Wadowicach list, mocno komplikujący zaplanowaną uroczystość.

Pani Wiceburmistrz informuje w nim mianowicie (w sposób arogancki i skrajnie nieuprzejmy), że wycofuje się z wcześniejszych ustaleń dotyczących współorganizowania i uczestnictwa w XV Krajowej Konferencji. Nie ma mowy o spotkaniu z uczniami wadowickich szkół, ani tym bardziej, z władzami miasta. Powodem są inne „liczne zajęcia”.

Decyzja p. Wiceburmistrz E. Całus stawia nas w niezręcznej sytuacji. Jesteśmy zmuszeni zrezygnować z ważnego punktu Konferencji, jakim jest spotkanie z młodzieżą. Oprócz zamieszania w programie uroczystości ma to też wymiar głębszy. Jest to urzędnicza ingerencja utrudniająca realizację statutowych celów naszego Stowarzyszenia, a mianowicie krzewienia idei papieskich wśród młodego pokolenia. Poza tym gest Wiceburmistrz Wadowic to oczywisty afront (pośrednio obciążający nas jako organizatorów) uczyniony urzędowi Wojewody Lubelskiego, który to przedsięwzięcie objął swoim patronatem.

My, uczestnicy XV Jubileuszowej Konferencji w Wadowicach jesteśmy oburzeni zachowaniem Wiceburmistrz Wadowic p. Ewy Całus. Nigdy dotąd nie spotkaliśmy się z taką butą i arogancją. W ciągu 15 lat odbyliśmy wiele spotkań, wszędzie byliśmy witani z serdecznością i szacunkiem. Byliśmy przyjmowani z honorami w gabinetach Prezydentów i Burmistrzów polskich miast, którzy znajdowali dla nas czas i uwagę. Zapraszano nas do szkół i przedszkoli, proszono o poprowadzenie wykładów. Uderzała nas gościnność i wdzięczność za to, że ich miasto wybieraliśmy na miejsce spotkania.

W przypadku Wadowic spotkaliśmy się z niechęcią i arogancją władzy. Składamy więc na Pana ręce ten list, podpisany przez uczestników Konferencji, ponieważ chcielibyśmy, aby demokratycznie wybrani Rajcowie Miasta Wadowic,  wiedzieli o zachowaniu urzędniczki, pani Ewy Całus. Ufamy, że mieszkańcy Wadowic, których reprezentantem jest Pan jako Przewodniczący i Rada Miejska, nigdy nie potraktowaliby tak nikogo, kto wybrałby ich miasto, aby uczcić 95. rocznicę  urodzin Wielkiego Rodaka.

Podpisy Prezesa i władz Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II oraz uczestników przybyłych na XV Krajową Konferencję do Wadowic.

Pismo zostało przekazane na ręce Przewodniczącego Rady miejskiej w Wadowicach.

 

Dziennikarka portalu Pressmania.pl rozmawia z mecenasem Ryszardem Zawadowskim o kuriozalnej sytuacji i skandalu jaki wybuchł w Wadowicach w związku z XV Krajową Konferencja Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II organizowanej w mieście rodzinnym Świętego Papieża Polaka..

Posłuchaj:

Wywiad - mec Ryszard Zawadowski