List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

//List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

W związku z trwającą nagonką, eskalacją sporu i powielaniem w mediach nieprawdziwego obrazu sytuacji w Sejmie, tj. działaniami wymierzonymi bezpośrednio w autorytet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz przedstawicieli partii rządzącej,  wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich działań i wzywamy liderów partii opozycyjnych, lewicowo-liberalnych mediów i wszystkich grup społecznych zaangażowanych w konflikt do zaprzestania swoich działań i podjęcia dialogu. Jednocześnie wyrażamy swoją solidarność z Panem Marszałkiem Markiem Kuchcińskim stając w obronie człowieka, który swoim życiem i zaangażowaniem zarówno w działalność opozycyjną w czasach PRL jak i publiczną w wolnej Polsce dowiódł i potwierdził ważność i słuszność niesionych przez siebie wartości budowanych na chrześcijańskim szacunku do każdego człowieka.

Zarzewie sporu, którym rzekomo miało być wykluczenie Posła Michała Szczerby z obrad Sejmu spotkało się z nieadekwatną, wręcz histeryczną reakcją tzw. „opozycji totalnej”. Zajęcie mównicy, uniemożliwienie Marszałkowi prowadzenia obrad i de facto sparaliżowanie posiedzenia musiało spotkać się z reakcją Marszałka Sejmu, który czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Sejmu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń. Wykluczenie Posła z obrad Sejmu jest jedną z sankcji przewidzianych w Regulaminie Sejmu RP. W art. 175 pkt. 5 Regulaminu czytamy:

„Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach”.

W praktyce parlamentarnej ostatnich 27 lat znane są przypadki wykluczenia Posłów z obrad Sejmu.

Apelujemy także o nieuleganie emocjom i niepowielanie kłamstw jakoby Marszałek Sejmu podjął decyzję ograniczającą wolność mediów w Sejmie RP. Wstępne założenia projektu porządkującego obecność przedstawicieli mediów w gmachu parlamentu, nie stanowiące żadnej wiążącej deklaracji, a tym bardziej formalnej decyzji znów spotkały się z zaplanowaną histerią opozycji i mediów komercyjnych. Należy dodać, że jedyną intencją Marszałka Sejmu było podjęcie starań mających na celu zapewnienie lepszej organizacji pracy dziennikarzy.

W nawiązaniu do okoliczności uchwalenia budżetu państwa apelujemy do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób zaangażowanych w ten polityczny spór o samodzielne zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawa i krytyczne spojrzenie na informacje serwowane przez polityków opozycji i niektóre media. Ustawa budżetowa została uchwalona z pełnym poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Regulaminu Sejmu. Natomiast budzenie niepokojów społecznych leży wyłącznie w interesie grup politycznych i środowisk wywodzących się z dawnej nomenklatury partyjnej, które po raz pierwszy od 27 lat realnie tracą wpływy.

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny do złożenia podpisu pod niniejszym Listem Otwartym i wyrażenia w ten sposób swojej solidarności z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

Wszystkich chętnych do wsparcia oraz podpisania „Listu Otwartego w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego” prosimy o przesłanie swoich danych i kontakt pod adresem e-mail: kontakt@grzegorznieradka.pl

Podpisy:

   1. Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 22
   2. Zbigniew Małecki – Radny Powiatu Wadowickiego z PiS, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego, szef Klubu Gazety Polskiej Andrychów II
   3. Tomasz Trzciński – pianista, dyrygent i kompozytor
   4. Krzysztof Sitko – redaktor naczelny portalu Pressmania.pl
   5. Małgorzata Klemczak – prawnik, blogerka znana w sieci jako Babcia Gosia, dziennikarka portalu Pressmania.pl
   6. Elżbieta Cygan – działaczka społeczna, przedstawicielka środowisk patriotycznych w Nowej Rudzie, przeciwniczka wszelkim aktom łamania praworządności każdej partii, czy ugrupowania
   7. Liliana Borodziuk – polonistka, dziennikarka portalu Pressmania.pl
   8. Michał Siwiec-Cielebon – działacz opozycji antykomunistycznej, historyk, dziennikarz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, Świadek Pamięci,
   9. Cezary Zaniewski – Polak mieszkający w Austrii, felietonista portalu Pressmania.pl
   10. Lucyna Podhalicz – samorządowiec, socjolog (Przemyśl)
   11. Paweł Sikorski – radny Dzielnicy Śródmieście miasta Krosno
   12. Zbigniew Galicki – emeryt (Kraków)
   13. Kamila Bogacka – prezes zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” (Krosno)
   14. Radosław Mrozowicz – Instytut Myśli Schumana (Rzeszów)
   15. Kazimierz Węgrzyn – radny powiatu sanockiego
   16. Barbara Mazan – Rada Polityczna PiS
   17. Wiesław Polek – Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
   18. Marcin Józefowicz – Rada Polityczna PiS
   19. Alicja Rostocka – Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
   20. Marcin Zając – nauczyciel
   21. Łukasz Radożycki – radny Miasta Sanoka
   22. Andrzej Budzicki – mincerz miasta Sanoka
   23. Edward Jakieła – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
   24. Krzysztof Babinetz – politolog (Krosno)
   25. Alicja Zając – Senator RP
   26. Władysław Stawniczy – Polańczyk-Zdrój
   27. Maria Michałek – Kraków
   28. Jan Wydrzyński – radny miasta Sanoka
   29. Bogusław Faber – emeryt, były policjant
   30. Jerzy Borcz – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
   31. Grzegorz Kozik – politolog, z-ca kierownika Tarnobrzeskiego BP ARiMR
   32. Paweł Baran – Dyżurny Ruchu PGE Energia Odnawialna S.A.
   33. Piotr Bąk – radny Gminy Lesko
   34. Janusz Żaczek – radny Gminy Lesko, przewodniczący Klubu PiS
   35. Jarosław Margielski – Przewodniczący Rady Miasta Otwocka
   36. Roman Konieczny – Starosta Sanocki
   37. Tadeusz Pióro – Burmistrz Miasta Sanoka
   38. Stanisław Chęć – Wiceburmistrz Miasta Sanoka
   39. Lidia Lipka – z-ca kierownika Sanockiego BP ARiMR
   40. Stanisław Kenar – radny powiatu krośnieńskiego
   41. Cecylia Opiła – nauczyciel, historyk (Kraków)
   42. Janusz Opiła – Akademicki Klub Obywatelski w Krakowie
   43. Adam Kornecki – radny Miasta Sanoka
   44. Wojciech Pruchnicki – rzecznik konsumentów powiatu sanockiego
   45. Jan Folta – właściciel firmy HU Cierń w Zarszynie
   46. Stanisław Markowski – artysta fotografik (Kraków)
   47. Seweryn Myśliwiec – biuro Posła na Sejm Piotra Babinetza
   48. Dominika Ścibior – Puławy
   49. Janusz Sieńczak – podinspektor
   50. Karol Szczepanik – nauczyciel (Krosno)
   51. Kazimierz Korabiński – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
   52. Adam Lewek – student
   53. Paweł Pernal – Główny Architekt ICT
   54. Klaudia Dembiczak – uczennica, FM PiS Krosno
   55. Agnieszka Dembiczak – Sołtys wsi Wietrzno
   56. Renata Groyecka – muzykolog (Kraków)
   57. Krzysztof Buczek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i rozwoju Powiatu Krośnieńskiego „Bescidia”
   58. Aleksandra Biernat – PiS, Polańczyk-Zdrój
   59. Mieczysław Burnus
   60. Grzegorz Szydłowski
   61. Andrzej Brzana – radny sołecki
   62. Piotr Głowa – uczeń (Iwonicz)
   63.  Sławomir Sławek – rencista
   64. Robert Piotr Radwański – trener tenisa
   65.  Marzena Cymerman – nauczyciel
   66. Anna Bazyluk – przedstawiciel handlowy
   67.  Anna Mościcka – opiekunka we Włoszech
   68. Czesław Jakubowicz – Związek Piłsudczyków Oddział w Białymstoku
   69. Eugeniusz Rachwał – rolnik
   70. Grażyna Kurbiel – specjalista ds. administracji
   71. Bogdan Ryznar – pracownik banku
   72. Jacek Suluja – Instytut Myśli Schumana Rzeszów, student politologii
   73. Janusz Cecuła – radny powiatu sanockiego
   74. Paweł Hydzik – nauczyciel akademicki
   75. Tadeusz Łopata – Wójt Gminy Lanckorona
   76. Ryszard Majdzik – członek komisji krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”-80
   77. Wiesław Wandycz – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Baligrodzie
   78. Beata Kołcz – Przewodnicząca zarządu NSZZ Solidarność przy Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu
   79. Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP
   80. Alicja Serwińska – biuro PiS Krosno
   81. Dorota Chilik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
   82. Bogumiła Romanowska – radna Miasta Krosna
   83. Robert Romanowski – Krosno
   84. Małgorzata Szybiak – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
   85. Władysław Pudło – dr nauk medycznych (Krosno)
   86. Stanisław Kozielec – były Prezes Rady Powiatowej w Krośnie Podkarpackiej Izby Rolniczej
   87. Mateusz Podkul – Pełnomocnik PiS w Gminie Krościenko Wyżne
   88. Jerzy Sikora – Radny Rady Powiatu Wadowice, członek PiS
   89. Marian Lorek – mgr inż. hutnik, ławnik i kurator sądowy, Krosno
   90. Aldona Merska-Sroka – przedsiębiorca
   91. Andrzej Olesiuk – Starosta Leski
   92. Marek Małecki – Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego
   93. Krystyna Kostka – Kraków
   94. Danuta Szarek – pracownik fizyczny, Krosno
   95. Bogusława Szarek – przedsiębiorca
   96. Marian Fidos – Lubczyna
   97. Jan Juszczak – Starosta Krośnieński
   98. Teresa Pamuła – dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
   99. Tomasz Nowakowski – z-ca dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
   100. Piotr Janik – Klub Iwonicz w Chicago
   101. Józefina Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego
   102. Halina Szydełko – Poseł na Sejm RP
   103. Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP
   104. Jan Warzecha – Poseł na Sejm RP
   105. Anna Schmidt-Rodziewicz – Poseł na Sejm RP
   106. Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP
   107. Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP
   108. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
   109. Janina Sagatowska – Senator RP
   110. Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP
   111. Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP
   112. Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm RP
   113. Wojciech Buczak – Poseł na Sejm RP
   114. Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP
   115. Mateusz Gruźla – działacz społeczny oraz NSZZ Solidarność branża motoryzacyjna, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Denso
   116. Janina Pernal – koło Prawa i Sprawiedliwości w Jedliczu
   117. Małgorzata Ginalska – koło Prawa i Sprawiedliwości w Jedliczu, działaczka społeczna
   118. Zygmunt Ginalski – koło Prawa i Sprawiedliwości w Jedliczu, członek Zarządu Okręgu nr 22
   119. Anna Król – Proszków
   120. Wiesława Wleciał – Warszawa
   121. Henryk Pabijan – emeryt, ZGH „Bolesław”
   122. Jakub Krzemiński – student, ekspert z dziedziny zarządzania IT, Gliwice
   123. Antoni Dybał – Wieprz, woj. małopolskie
   124. Piotr Masłowski – z-ca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
   125. Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP
   126. Andrzej Matusiewicz – Poseł na Sejm RP
   127. Rafał Weber – Poseł na Sejm RP
   128. Zofia Szydłowska – Wiceprezes Koła Hospicyjno-Charytatywnego w Krośnie
   129. Renata Leśniczak – nauczycielka
   130. Halina Morawska – emerytowana nauczycielka
   131. Danuta Czelniak – prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Wietrznie, radna sołecka
   132. Barbara Brączyk – członkini NSZZ „Solidarność”
   133. Jan Pelczar – radny powiatu krośnieńskiego
   134. Piotr Gorczyca – prywatny przedsiębiorca
   135. Jolanta Leń – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wietrznie
   136. Eugeniusz Brączyk – emeryt
   137. Mirosława Woroniecki – prezes Klubu Gazety Polskiej w Paryżu

Informacja dodatkowa.
W obronie Marszałka zostało założone też wydarzenie na Facebook’u pt. „List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego” zachęcamy do udziału oraz dopisywania się pod listem.

By |2017-01-02T08:50:07+00:00Grudzień 21st, 2016|Polityka|113 komentarzy

About the Author:

Redakcja
Niezależny portal obywatelski. Łączymy ludzi, dla których pisanie jest pasją. Poruszamy tematy, które dla innych mediów są zbyt trudne.

113 komentarzy

 1. Kolasa Jan 21 grudnia 2016 w 02:59

  Popieram Marszałka Kuchcinskiego

 2. Jerzy Jabłonski 21 grudnia 2016 w 03:51

  Polska będzie Polskā ale bez PO …KODOWANYCH targowiczan

 3. Barbara Gorak 21 grudnia 2016 w 05:31

  Popieram absolutnie.

 4. Deć 21 grudnia 2016 w 06:10

  Całym sercem popieram Marszałka Kuchcińskiego.

 5. Janina. Arest 21 grudnia 2016 w 07:28

  Popieram pana Marszalka

 6. Ewa 21 grudnia 2016 w 07:31

  Popieram w 100% To,co wyprawiają posłowie z Platformy,Nowoczesnej,PSL i ludzie z tzw kod, to jest chuliganeria i podżeganie zwykłych obywateli do obalenia demokratycznie wybranego rządu.

  • Miroslaw 21 grudnia 2016 w 13:51

   Popieram Marszalka Kuchcinsiego

 7. Andrzej 21 grudnia 2016 w 07:34

  Popieram p.Marszałka w 100%.Chuliganerkę w Parlamencie trzeba eliminować!!!

 8. Tomasz 21 grudnia 2016 w 08:47

  Popieram

 9. 609135788 21 grudnia 2016 w 08:54

  Popieram Pana Marszałka.

 10. LL 21 grudnia 2016 w 09:01

  Popieram p.Marszalka zrobic porzadek z tymi chuliganami

 11. Ewa 21 grudnia 2016 w 09:12

  Popieram P. MARSZAŁKA I cały demokratycznie wybrany RZAD proszę zapoznajcie się z faktami nie uleganie manipulacji KOD oni broni s-becje i ich emerytur bo są z nimi w UKLADZIE ekonomicznym!!!!!!!!! ŚWIATŁY PATRIOTO POLKI I POLACY PRZYJRZYJCIE SIE TEMY JESZCZE RAZ PRZEMYSLCIE TO TU CHODZI O NASZĄ OJCZYZNĘ!!!!!!!!!!!!!

 12. Jawmart Agawu 21 grudnia 2016 w 09:20

  gdzie to można podpisać ? najlepiej było by przez Internet (jak petycje)

  • Joanna 21 grudnia 2016 w 18:49

   Tez popieram Pana Marszałka, Gdzie można podpisać ten list?

 13. Małgorzata 21 grudnia 2016 w 09:32

  Popieram marszałka sejmu

 14. Marta Gronek 21 grudnia 2016 w 09:43

  Popieram pana Marszalka Kuchcinskiego.

 15. Grzegorz Kazmierczak 21 grudnia 2016 w 09:47

  Popieram!

 16. J Hering 21 grudnia 2016 w 10:17

  Popieram Marszałka Kuchcińskiegoo

 17. Srokowski 21 grudnia 2016 w 10:33

  Popieram !!!!

 18. Ewa Smólska 21 grudnia 2016 w 10:51

  Popieram!

 19. Bogusław 21 grudnia 2016 w 11:07

  Popieram

 20. Teresa 21 grudnia 2016 w 11:21

  Popieram marszałka

 21. Marek 21 grudnia 2016 w 11:28

  Popieram

 22. Halina Morawska 21 grudnia 2016 w 11:43

  Popieram pana marszalka.

 23. Ewa 21 grudnia 2016 w 11:54

  Popieram P.Marszalka absolutnie zajął właściwe stanowisko w trosce o powagę Sejmu i dalszych obrad Parlamentu.

 24. Barbara 21 grudnia 2016 w 12:18

  Popieram Pana Marszałka.

 25. Sylwia 21 grudnia 2016 w 12:36

  Popieram wraz z całą rodziną. Panie Marszałku – tak trzymać!

 26. Sylwia 21 grudnia 2016 w 12:36

  Popieram wraz z całą rodziną!

 27. Lucyna Podhalicz 21 grudnia 2016 w 12:46

  Popieram! Jest nas dużo popierających.

 28. ewa Elert 21 grudnia 2016 w 13:02

  Popieram Marszalka.

 29. jan 21 grudnia 2016 w 13:08

  Popieram Marszałka Sejmu

 30. Dorota Chorązka 21 grudnia 2016 w 13:42

  Popieram

 31. Agnieszka 21 grudnia 2016 w 13:50

  Popieram Marszałka Kuchcińskiego.

 32. JProhaska 21 grudnia 2016 w 14:00

  Popieram pana Marszałka Kuchcińskiego,

 33. KM 21 grudnia 2016 w 14:06

  Popieram

 34. ela10566 21 grudnia 2016 w 14:19

  Popieram M. Kuchcińskiego Marszałka sejmu Rzeczypospolitej

 35. Jan Zięba 21 grudnia 2016 w 14:24

  Popieram Marszałka Kuchcinskiego.

 36. Sandra 21 grudnia 2016 w 14:31

  Popieram Marszałka, popieram nasz Rząd

 37. Robert 21 grudnia 2016 w 14:37

  Popieram

 38. Genowefa 21 grudnia 2016 w 15:27

  Popieram Pana Marszalka.

 39. Juzio 21 grudnia 2016 w 16:03

  Panie Marszałku popieram Pana całym sercem miał Pan rację w 100%

 40. KRYSTYNA 21 grudnia 2016 w 16:12

  POPIERAM MARSZAŁKA SEJMU !

 41. Salina Sobocińska 21 grudnia 2016 w 16:14

  Popieram

 42. stanislaw 21 grudnia 2016 w 16:33

  Popieram

 43. Hanna Mnich 21 grudnia 2016 w 16:36

  Popieram Marszalka Sejmu

 44. Mirosław 21 grudnia 2016 w 16:38

  Popieram Marszałka Sejmu

 45. Jakub Rocki 21 grudnia 2016 w 16:48

  Popieram Marszałka Sejmu

 46. Rico 21 grudnia 2016 w 17:40

  Popieram

 47. Piotr 21 grudnia 2016 w 17:44

  Popieram Marszałka

 48. AN. 21 grudnia 2016 w 18:07

  Popieram działania Marszałka Sejmu

 49. Piotr Maliński 21 grudnia 2016 w 18:16

  Popieram Marszałka Kuchcińskiego!

 50. Janina Rozkoszny 21 grudnia 2016 w 18:33

  Popieram marszałka Kuchcinskiego i jego działania

 51. Elzbieta Kutek 21 grudnia 2016 w 18:59

  Popieram Marszalka Sejmu

 52. Ireneusz 21 grudnia 2016 w 19:00

  Popieram Pana Marszałka I jego decyzje o wykluczeniu posła Szczerby z obrad jak i o przeniesieniu głosowania do sali kolumnowej. mam nadzieje, że pierwsze posiedzenie sejmu RP w nowym 2017 roku rozpocznie się od odebrania immunitetów posłom którzy złamali regulamin Sejmu ale i Polskie prawo i próbowali dokonać zamachu stanu wzniecając burdy i niepokoje…

 53. jaroslaw 21 grudnia 2016 w 19:42

  Popieram w calej rozciaglosci. Podpisuje sie
  Jaroslaw Siemianowski

 54. Elżbieta Pozorska 21 grudnia 2016 w 19:53

  Popieram pana marszałka Kuchcińskiego wraz z rodziną w 100%.

 55. Marian Antończyk 21 grudnia 2016 w 20:00

  Popieram bardzo dobrego Marszałka Sejmu!

 56. Tadeusz Piękoś 21 grudnia 2016 w 20:03

  Popieram Marszałka Kuchcińskiego

 57. gienek 21 grudnia 2016 w 20:20

  POPIERAM ”WIELKI”marszalek brawo !!

 58. Agata 21 grudnia 2016 w 20:38

  Popieram Pana Marszałka.

 59. lidka 21 grudnia 2016 w 20:56

  W pełni popieram

 60. Krzysztof 21 grudnia 2016 w 21:14

  Popieram Marszałka Kuchcińskiego!

 61. Krzysiek 21 grudnia 2016 w 21:32

  Popieram p.Marszalka

 62. konstantynowicz 21 grudnia 2016 w 22:18

  Marszałek Sejmu jest godny tego stanowiska , urodził się aby piastować to stanowisko Pan Kuchcinski super

 63. Danuta 21 grudnia 2016 w 22:19

  Popieram Pana Marszałka

 64. Krystyna Kundzicz 21 grudnia 2016 w 22:20

  Nie tylko popieram ,ale popieramy ,a jest nas bardzo wielu ,popieramy ,popieramy

 65. Krzysztfof Pawluch 21 grudnia 2016 w 22:20

  Popieram

 66. Jurzec Józefa 21 grudnia 2016 w 22:39

  Popieram pana Marszałka

 67. Erika Klech 21 grudnia 2016 w 22:54

  popieram

 68. Iwona Wota 21 grudnia 2016 w 23:03

  Popieramy razem z mężem

 69. Stella 22 grudnia 2016 w 00:27

  Jestem za praworządnością i powagą Sejmu, dlatego niepoważne zachowanie posła Szczerby urąga tej instytucji. Słowa miłości powinien wyrażać prywatnie, a nie jako reprezentant narodu, bo do tego przyzwolenia nie miał. Blokada mównicy i zajęcie miejsca marszałka jako najwyższej władzy w Sejmie zakrawa na najwyższe bezprawie, warcholstwo i arogancje wobec legalnie wybranego rządu i całego narodu. Nie zawsze prowadzenie obrad Sejmu zasługuje na pochwałę, ale w tym wypadku marszałek Kuchciński nie miał innego wyjścia.

 70. Anna 22 grudnia 2016 w 01:08

  Popieram Marszałka Kuchcińskiego.

 71. Anna 22 grudnia 2016 w 02:23

  Popieram Pana Marszalka

 72. Ewa 22 grudnia 2016 w 03:52

  Popieram p. Marszałka

 73. Krystyna Turzańska 22 grudnia 2016 w 07:28

  Popieram działania Pana Marszałka Kuchcińskiego i treści zawarte w publikowanych liście

 74. Jurek 22 grudnia 2016 w 08:08

  Popieram Marszałka Sejmu

 75. wojo 22 grudnia 2016 w 10:17

  Popieram Marszałka Sejmu

 76. Źyła Teresa 22 grudnia 2016 w 12:35

  Popirram

 77. Ewa 22 grudnia 2016 w 16:21

  Popieram Marszałka Kuchcińskiego!

 78. Ewa 22 grudnia 2016 w 16:24

  P O P I E R A M !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 79. Mirek Zawieja 22 grudnia 2016 w 18:34

  Popieram Pana Marszałka.

 80. Ryszard Majdzik 22 grudnia 2016 w 18:54

  Popieram Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

 81. Górnik 23 grudnia 2016 w 05:45

  Popieram.

 82. Dariusz Sobczyk 24 grudnia 2016 w 05:59

  Popieram Marszałka Sejmu RP Pana Kuchcińskiego .

 83. Dariusz Sobczyk 24 grudnia 2016 w 05:59

  Popieram Marszałka Sejmu RP Pana Kuchcińskiego. Pozdrawiam Świątecznie. .

 84. Krzysztof Bzdyl 24 grudnia 2016 w 08:51

  Popieram Marszałka Kuchcińskiego.

 85. Barbara 24 grudnia 2016 w 10:02

  Popieram Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcinskiego

 86. Tomasz Umiński 25 grudnia 2016 w 23:48

  Myślę, że nie wolno się zgodzić na powtarzanie głosowania nad budżetem. NIE tylko dlatego, że głosowanie w Sali Kolumnowej było ważne, więc nie ma podstaw prawnych do jego powtarzania. TAKŻE dlatego, że jest po prostu oczywiste, że oni domagają się tego bo już obmyślili jakiś plan obstrukcji takiej, żeby nie dopuścić do uchwalenia budżetu w terminie i doprowadzić do rozwiązania Sejmu.

 87. Ewa Łaszkiewicz 26 grudnia 2016 w 11:45

  Popieram Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcinskiego

 88. Jerzy 28 grudnia 2016 w 21:55

  Popieram.

 89. arian 28 grudnia 2016 w 23:20

  Popieram pana marszałka Kuchcińskiego

 90. Wanda 28 grudnia 2016 w 23:43

  Popieram Marszałka sejmu.

 91. krystyna buzun 28 grudnia 2016 w 23:49

  Popieram Marszalka Sejmu Marka Kuchcinskiego

 92. Marian 29 grudnia 2016 w 01:58

  Popieram Marszałka Sejmu RP M. Kuchcińskiego

 93. Grazyna Podolski 29 grudnia 2016 w 03:40

  Popieram Marszalka Sejmu RP Marka Kuchcinskiego

 94. Andrzej 29 grudnia 2016 w 05:31

  Popieram

 95. Marek 29 grudnia 2016 w 06:56

  Jak najbardziej popieram Marszałka

 96. GRACE 29 grudnia 2016 w 08:31

  Popieram Marszalka Sejmu RP Marka Kuchcinskiego jak najbardziej !!!!!

 97. GRACE 29 grudnia 2016 w 08:52

  Popieram Marszalka Sejmu RP Marka Kuchcinskiego jak najbardziej !!!!!niech zyje marszalek Kuchcinski

 98. EUGENIA 29 grudnia 2016 w 08:53

  POPIERAM MARSZAŁKA SEJMU RP MARKA KUCHCIŃSKIEGO JAK NAJBARDZIEJ!!!!

 99. Marko 29 grudnia 2016 w 09:20

  A więc chciałeś PiS masz teraz PRL-BiS ! !!! A gdy historia jest Ci obca zajrzyj do podręczników !

  • Aleksandra Sz 29 grudnia 2016 w 15:29

   Głupoty piszesz

 100. Zbigniew 29 grudnia 2016 w 11:14

  POPIERAM P. Marszałka Kuchcińskiego

 101. roman 29 grudnia 2016 w 11:18

  POPIERAM PANA MARSZAŁKA I JEGO DZIAŁANIA

 102. EWA 29 grudnia 2016 w 13:02

  POPIERAM MARSZAŁKA SEJMU RP PANA MARKA KUCHCIŃSKIEGO

 103. Aleksandra Sz 29 grudnia 2016 w 15:28

  Popieram Marszałka

 104. Marcin 29 grudnia 2016 w 15:48

  Popieram Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

 105. Elzbieta 29 grudnia 2016 w 17:17

  Popieram

 106. Paweł 29 grudnia 2016 w 22:27

  Popieram Pana Marszałka Kuchcińskiego.

 107. Anna 29 grudnia 2016 w 23:00

  Popieram i podziwiam niezwyklą delikatność a jednocześnie stanowczość.

 108. Kerim 30 grudnia 2016 w 14:29

  Podziwiam ślepą służalczość jego wobec Kaczyńskiego

 109. Zofia 30 grudnia 2016 w 16:44

  Popieram

 110. Andrzej 31 grudnia 2016 w 17:14

  Popieram działania Marszałka Kuchcińskiego. Zachował się właściwie, nie wolno tolerować takiego postępowania jakie pokazał Poseł Szczerba.

Komentarze zostały wyłączone.

Google+