W związku z trwającą nagonką, eskalacją sporu i powielaniem w mediach nieprawdziwego obrazu sytuacji w Sejmie, tj. działaniami wymierzonymi bezpośrednio w autorytet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz przedstawicieli partii rządzącej,  wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich działań i wzywamy liderów partii opozycyjnych, lewicowo-liberalnych mediów i wszystkich grup społecznych zaangażowanych w konflikt do zaprzestania swoich działań i podjęcia dialogu. Jednocześnie wyrażamy swoją solidarność z Panem Marszałkiem Markiem Kuchcińskim stając w obronie człowieka, który swoim życiem i zaangażowaniem zarówno w działalność opozycyjną w czasach PRL jak i publiczną w wolnej Polsce dowiódł i potwierdził ważność i słuszność niesionych przez siebie wartości budowanych na chrześcijańskim szacunku do każdego człowieka.

Zarzewie sporu, którym rzekomo miało być wykluczenie Posła Michała Szczerby z obrad Sejmu spotkało się z nieadekwatną, wręcz histeryczną reakcją tzw. „opozycji totalnej”. Zajęcie mównicy, uniemożliwienie Marszałkowi prowadzenia obrad i de facto sparaliżowanie posiedzenia musiało spotkać się z reakcją Marszałka Sejmu, który czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Sejmu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń. Wykluczenie Posła z obrad Sejmu jest jedną z sankcji przewidzianych w Regulaminie Sejmu RP. W art. 175 pkt. 5 Regulaminu czytamy:

„Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach”.

W praktyce parlamentarnej ostatnich 27 lat znane są przypadki wykluczenia Posłów z obrad Sejmu.

Apelujemy także o nieuleganie emocjom i niepowielanie kłamstw jakoby Marszałek Sejmu podjął decyzję ograniczającą wolność mediów w Sejmie RP. Wstępne założenia projektu porządkującego obecność przedstawicieli mediów w gmachu parlamentu, nie stanowiące żadnej wiążącej deklaracji, a tym bardziej formalnej decyzji znów spotkały się z zaplanowaną histerią opozycji i mediów komercyjnych. Należy dodać, że jedyną intencją Marszałka Sejmu było podjęcie starań mających na celu zapewnienie lepszej organizacji pracy dziennikarzy.

W nawiązaniu do okoliczności uchwalenia budżetu państwa apelujemy do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób zaangażowanych w ten polityczny spór o samodzielne zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawa i krytyczne spojrzenie na informacje serwowane przez polityków opozycji i niektóre media. Ustawa budżetowa została uchwalona z pełnym poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Regulaminu Sejmu. Natomiast budzenie niepokojów społecznych leży wyłącznie w interesie grup politycznych i środowisk wywodzących się z dawnej nomenklatury partyjnej, które po raz pierwszy od 27 lat realnie tracą wpływy.

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny do złożenia podpisu pod niniejszym Listem Otwartym i wyrażenia w ten sposób swojej solidarności z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

Wszystkich chętnych do wsparcia oraz podpisania „Listu Otwartego w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego” prosimy o przesłanie swoich danych i kontakt pod adresem e-mail: kontakt@grzegorznieradka.pl

Podpisy:

   1. Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 22
   2. Zbigniew Małecki – Radny Powiatu Wadowickiego z PiS, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego, szef Klubu Gazety Polskiej Andrychów II
   3. Tomasz Trzciński – pianista, dyrygent i kompozytor
   4. Krzysztof Sitko – redaktor naczelny portalu Pressmania.pl
   5. Małgorzata Klemczak – prawnik, blogerka znana w sieci jako Babcia Gosia, dziennikarka portalu Pressmania.pl
   6. Elżbieta Cygan – działaczka społeczna, przedstawicielka środowisk patriotycznych w Nowej Rudzie, przeciwniczka wszelkim aktom łamania praworządności każdej partii, czy ugrupowania
   7. Liliana Borodziuk – polonistka, dziennikarka portalu Pressmania.pl
   8. Michał Siwiec-Cielebon – działacz opozycji antykomunistycznej, historyk, dziennikarz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, Świadek Pamięci,
   9. Cezary Zaniewski – Polak mieszkający w Austrii, felietonista portalu Pressmania.pl
   10. Lucyna Podhalicz – samorządowiec, socjolog (Przemyśl)
   11. Paweł Sikorski – radny Dzielnicy Śródmieście miasta Krosno
   12. Zbigniew Galicki – emeryt (Kraków)
   13. Kamila Bogacka – prezes zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” (Krosno)
   14. Radosław Mrozowicz – Instytut Myśli Schumana (Rzeszów)
   15. Kazimierz Węgrzyn – radny powiatu sanockiego
   16. Barbara Mazan – Rada Polityczna PiS
   17. Wiesław Polek – Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
   18. Marcin Józefowicz – Rada Polityczna PiS
   19. Alicja Rostocka – Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
   20. Marcin Zając – nauczyciel
   21. Łukasz Radożycki – radny Miasta Sanoka
   22. Andrzej Budzicki – mincerz miasta Sanoka
   23. Edward Jakieła – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
   24. Krzysztof Babinetz – politolog (Krosno)
   25. Alicja Zając – Senator RP
   26. Władysław Stawniczy – Polańczyk-Zdrój
   27. Maria Michałek – Kraków
   28. Jan Wydrzyński – radny miasta Sanoka
   29. Bogusław Faber – emeryt, były policjant
   30. Jerzy Borcz – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
   31. Grzegorz Kozik – politolog, z-ca kierownika Tarnobrzeskiego BP ARiMR
   32. Paweł Baran – Dyżurny Ruchu PGE Energia Odnawialna S.A.
   33. Piotr Bąk – radny Gminy Lesko
   34. Janusz Żaczek – radny Gminy Lesko, przewodniczący Klubu PiS
   35. Jarosław Margielski – Przewodniczący Rady Miasta Otwocka
   36. Roman Konieczny – Starosta Sanocki
   37. Tadeusz Pióro – Burmistrz Miasta Sanoka
   38. Stanisław Chęć – Wiceburmistrz Miasta Sanoka
   39. Lidia Lipka – z-ca kierownika Sanockiego BP ARiMR
   40. Stanisław Kenar – radny powiatu krośnieńskiego
   41. Cecylia Opiła – nauczyciel, historyk (Kraków)
   42. Janusz Opiła – Akademicki Klub Obywatelski w Krakowie
   43. Adam Kornecki – radny Miasta Sanoka
   44. Wojciech Pruchnicki – rzecznik konsumentów powiatu sanockiego
   45. Jan Folta – właściciel firmy HU Cierń w Zarszynie
   46. Stanisław Markowski – artysta fotografik (Kraków)
   47. Seweryn Myśliwiec – biuro Posła na Sejm Piotra Babinetza
   48. Dominika Ścibior – Puławy
   49. Janusz Sieńczak – podinspektor
   50. Karol Szczepanik – nauczyciel (Krosno)
   51. Kazimierz Korabiński – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
   52. Adam Lewek – student
   53. Paweł Pernal – Główny Architekt ICT
   54. Klaudia Dembiczak – uczennica, FM PiS Krosno
   55. Agnieszka Dembiczak – Sołtys wsi Wietrzno
   56. Renata Groyecka – muzykolog (Kraków)
   57. Krzysztof Buczek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i rozwoju Powiatu Krośnieńskiego „Bescidia”
   58. Aleksandra Biernat – PiS, Polańczyk-Zdrój
   59. Mieczysław Burnus
   60. Grzegorz Szydłowski
   61. Andrzej Brzana – radny sołecki
   62. Piotr Głowa – uczeń (Iwonicz)
   63.  Sławomir Sławek – rencista
   64. Robert Piotr Radwański – trener tenisa
   65.  Marzena Cymerman – nauczyciel
   66. Anna Bazyluk – przedstawiciel handlowy
   67.  Anna Mościcka – opiekunka we Włoszech
   68. Czesław Jakubowicz – Związek Piłsudczyków Oddział w Białymstoku
   69. Eugeniusz Rachwał – rolnik
   70. Grażyna Kurbiel – specjalista ds. administracji
   71. Bogdan Ryznar – pracownik banku
   72. Jacek Suluja – Instytut Myśli Schumana Rzeszów, student politologii
   73. Janusz Cecuła – radny powiatu sanockiego
   74. Paweł Hydzik – nauczyciel akademicki
   75. Tadeusz Łopata – Wójt Gminy Lanckorona
   76. Ryszard Majdzik – członek komisji krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”-80
   77. Wiesław Wandycz – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Baligrodzie
   78. Beata Kołcz – Przewodnicząca zarządu NSZZ Solidarność przy Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu
   79. Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP
   80. Alicja Serwińska – biuro PiS Krosno
   81. Dorota Chilik – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
   82. Bogumiła Romanowska – radna Miasta Krosna
   83. Robert Romanowski – Krosno
   84. Małgorzata Szybiak – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
   85. Władysław Pudło – dr nauk medycznych (Krosno)
   86. Stanisław Kozielec – były Prezes Rady Powiatowej w Krośnie Podkarpackiej Izby Rolniczej
   87. Mateusz Podkul – Pełnomocnik PiS w Gminie Krościenko Wyżne
   88. Jerzy Sikora – Radny Rady Powiatu Wadowice, członek PiS
   89. Marian Lorek – mgr inż. hutnik, ławnik i kurator sądowy, Krosno
   90. Aldona Merska-Sroka – przedsiębiorca
   91. Andrzej Olesiuk – Starosta Leski
   92. Marek Małecki – Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego
   93. Krystyna Kostka – Kraków
   94. Danuta Szarek – pracownik fizyczny, Krosno
   95. Bogusława Szarek – przedsiębiorca
   96. Marian Fidos – Lubczyna
   97. Jan Juszczak – Starosta Krośnieński
   98. Teresa Pamuła – dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
   99. Tomasz Nowakowski – z-ca dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
   100. Piotr Janik – Klub Iwonicz w Chicago
   101. Józefina Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego
   102. Halina Szydełko – Poseł na Sejm RP
   103. Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP
   104. Jan Warzecha – Poseł na Sejm RP
   105. Anna Schmidt-Rodziewicz – Poseł na Sejm RP
   106. Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP
   107. Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP
   108. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
   109. Janina Sagatowska – Senator RP
   110. Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP
   111. Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP
   112. Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm RP
   113. Wojciech Buczak – Poseł na Sejm RP
   114. Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP
   115. Mateusz Gruźla – działacz społeczny oraz NSZZ Solidarność branża motoryzacyjna, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Denso
   116. Janina Pernal – koło Prawa i Sprawiedliwości w Jedliczu
   117. Małgorzata Ginalska – koło Prawa i Sprawiedliwości w Jedliczu, działaczka społeczna
   118. Zygmunt Ginalski – koło Prawa i Sprawiedliwości w Jedliczu, członek Zarządu Okręgu nr 22
   119. Anna Król – Proszków
   120. Wiesława Wleciał – Warszawa
   121. Henryk Pabijan – emeryt, ZGH „Bolesław”
   122. Jakub Krzemiński – student, ekspert z dziedziny zarządzania IT, Gliwice
   123. Antoni Dybał – Wieprz, woj. małopolskie
   124. Piotr Masłowski – z-ca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
   125. Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP
   126. Andrzej Matusiewicz – Poseł na Sejm RP
   127. Rafał Weber – Poseł na Sejm RP
   128. Zofia Szydłowska – Wiceprezes Koła Hospicyjno-Charytatywnego w Krośnie
   129. Renata Leśniczak – nauczycielka
   130. Halina Morawska – emerytowana nauczycielka
   131. Danuta Czelniak – prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Wietrznie, radna sołecka
   132. Barbara Brączyk – członkini NSZZ „Solidarność”
   133. Jan Pelczar – radny powiatu krośnieńskiego
   134. Piotr Gorczyca – prywatny przedsiębiorca
   135. Jolanta Leń – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wietrznie
   136. Eugeniusz Brączyk – emeryt
   137. Mirosława Woroniecki – prezes Klubu Gazety Polskiej w Paryżu

Informacja dodatkowa.
W obronie Marszałka zostało założone też wydarzenie na Facebook’u pt. „List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego” zachęcamy do udziału oraz dopisywania się pod listem.