Włodarze naszego miasta Malborka na czele z burmistrzem Markiem Charzewskim godnie przygotowali się do uczczenia stulecia niepodległości Polski. Na początku roku do publicznej wiadomości przedstawione zostało kalendarium jego obchodów, które było konsekwentnie realizowane.

Na przestrzeni kilku miesięcy marzec-listopad poprzedzających Marsz Niepodległości i oficjalne uroczystości związane z upamiętnieniem stulecia odzyskania niepodległości odbyło się w Malborku wiele imprez m.in.:

„Wieczornica literacka: „…kiedy Rzeczypospolita, jako ustrój państwowy, mogła o sobie powiedzieć: „Jestem” podczas której zaprezentowano poezję patriotyczną,

Konkurs plastyczno–historyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Jeden dzień z życia Józefa Piłsudskiego”,
Międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny „Symbole niepodległej Polski” dla uczniów klas 1-6,

Warsztaty niepodległościowe dla przedszkolaków „Patriotyzm dla najmłodszych”,
Oraz dla uczniów szkół podstawowych – „Kto ty jesteś Polak mały”,

Planszowa wystawa archiwalna prezentująca drogę do niepodległości i lata 1918-1920 na naszych terenach na pl. Jagiellończyka,

Uroczystości patriotyczne oraz konferencja „Odkrywamy polskość Malborka – w stulecie odzyskania niepodległości”,

Uroczystości związane z upamiętnieniem Plebiscytu z 11 lipca 1920 roku oraz cykl otwartych wykładów poświęconych historii tych terenów, w szczególności polskości ziemi malborskiej i ważnych dla tego miejsca osób budujących tożsamość lokalną,

Konferencja Rad Rodziców malborskich szkół na temat patriotyzmu międzypokoleniowego,

Malborskie Ogólnopolskie Spotkania Teatralne podczas których poruszane były tematy o znaczeniu patriotyzmu, ojczyźnie i związane z tożsamością narodową.

Były spacery z przewodnikiem po Malborku, podczas których przybliżał jego historię, wielokulturowość i przeobrażenia architektoniczne od najdawniejszych czasów,

Odbyło się wiele rajdów rowerowych: „Z wizytą u Gryfitów”, Rowerowa Majówka na Żuławach, „Początek wakacji”, „Lato na 2 kółkach”, „Śladami wojen polsko-szwedzkich w XVII w.”, „Zlot Pamięci „Polskich Inspektorów Celnych WMG”, „Do Ołówka” z okazji ostatniego dnia lata.

Ten przepiękny, jedyny na sto lat dzień rozpoczął się uroczystą mszą świętą w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy którą celebrował proboszcz parafii ks. dr Arkadiusz Śnigier. Kościół wypełniony był wiernymi wśród których byli przedstawiciele władz z burmistrzem miasta Markiem Charzewskim na czele, samorządu, wojska w tym dowódca 22 Bazy Lotniczej płk Mirosław Zima, policji, straży pożarnej, więziennictwa, szkół malborskich i poczty sztandarowe.

Wzniosłego charakteru mszy nadał chór „Lutnia” który przepięknie wykonywał pieśni religijne.

Z chwilą wprowadzenia do kościoła sztandaru w asyście kompanii honorowej zaczęła się liturgia podczas której proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie. Mszę zakończyło odśpiewanie hymnu Polski.

Przed kościołem uformowana została kolumna pochodu na której czele w bryczce jechał Marszałek Piłsudski. Przemieszczając się ulicami miast po drodze oglądaliśmy inscenizację wielu wydarzeń związanych z walką o niepodległość i jej uzyskaniem.

Strajk uczniów we Wrześni w latach 1901–1902. przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim Obejmował również protest rodziców przeciw biciu dzieci przez pruskie władze szkolne.

Hotel Lambert, w którym w mieściła się siedziba obozu konserwatywno-liberalnego powstałego na emigracji w 1833 roku po powstaniu listopadowym.

Symboliczny wóz polskiego chłopa Michała Drzymały który w latach 1904–1909 prowadził spór z administracją Królestwa Prus o pozwolenie na budowę domu. Jego wóz stał się symbolem walki z germanizacją w zaborze pruskim.

Było miejsce nawiązujące do plebiscytu z 11.07.1920 r w którym ludność zamieszkująca Warmię, Mazury i Powiśle miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich.

Powoli przemieszczając się ulicami miasta dotarliśmy do Pomnika Armii Krajowej przy którym po odśpiewaniu hymnu rozpoczęły się główne uroczystości i głos zabrał starosta powiatu malborskiego pan Mirosław Czapla.

Następnie odbył się apel poległych zakończony trzema salwami wykonanymi przez kompanię honorową.

Poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Armii Krajowej.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się na Skwer Żołnierzy Wyklętych, gdzie po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy kolumna została rozwiązana, ale nie skończył się na oficjalne uroczystości. Po południu mieszkańcy mogli zobaczyć występy artystyczne, których program był bogaty i ciekawy.

Mieszkańcy Malborka godnie uczcili stulecie odzyskania niepodległości

Foto: Liliana i Zdzisław Borodziuk