Już w sobotę, 18 kwietnia 2015 roku przynajmniej 50 tysięcy związkowców ruszy w proteście przeciw polityce rządu Ewy Kopacz. Związkowcy bowiem nie walczą już o swoje branżowe przywileje – tym razem protest tysięcy skierowany jest przeciw jawnemu już niszczeniu kraju. Nic dziwnego, skoro lata rządów platformy zamiast równomiernego rozwoju przyniosły jedynie wzrost strefy ubóstwa i wzrost rozwarstwienia społeczeństwa na skalę nieznaną żadnemu innemu krajowi należącemu do Unii Europejskiej.

Dzisiaj, kiedy Państwo walczy ze związkami na skalę niespotykaną nigdy po 1989 roku ważne są wyrazy poparcia, jakie na ręce przewodniczącego OPZZ spływają z innych krajów. Cóż, historia zatoczyła koło – ongiś to myśmy wysyłali posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej (1981) dzisiaj również i ta część Europy deklaruje poparcie dla polskich związkowców.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych

Jan Guz
Przewodniczący OPZZ
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Drogi Janie,

W imieniu EKZZ i naszych organizacji członkowskich, przyjmij moje wyrazy solidarności i poparcia z okazji demonstracji związkowej w dniu 18 kwietnia, w proteście przeciwko bieżącej polityce polskiego rządu. Życzymy Wam samych sukcesów w wysiłkach na rzecz przywrócenia dialogu z decydentami oraz do przekonania rządu do zmiany kierunku polityki i do działania w interesie pracowników oraz ich rodzin.

Polscy pracownicy mierzą się z tymi samymi wyzwaniami, jak wielu innych pracowników w całej Europie. Rosnąca liczba śmieciowych miejsc pracy i sześcioletnie zamrożenia płac w sferze budżetowej czynią życie niezwykle niepewnym, dla tysięcy polskich rodzin. Rośnie ubóstwo, podczas gdy wzrost gospodarczy służy bogatym. Poszerza się zatem rozwarstwienie w społeczeństwie. To prawda, dane OECD potwierdzają, że bieda i nierówności w Polsce są wyższe, niż w innych Krajach Członkowskich UE.

Dla EKZZ nie jest to sytuacja do zaakceptowania. Wiemy, że nasze organizacje członkowskie z Polski działają konstruktywnie razem, na rzecz wdrożenia alternatywnych polityk, które mogłyby chronić interesy pracowników. Ubolewamy, że Premier nie odpowiada na wezwania do dialogu społecznego i konstruktywnej debaty dotyczącej Waszych propozycji. Łączymy się z Wami w żądaniu do zmiany kierunku ze strony rządu, tak by chronić dobro wszystkich członków społeczeństwa.

Życzę Ci samych sukcesów podczas sobotniej demonstracji, w nadziei, że przyniesie ona pozytywną odpowiedź na Wasze żądania, które mają poparcie związkowców z całej Europy.

Ze związkowym pozdrowieniem,

Bernadette Ségol
Sekretarz Generalna EKZZ

 

 

Cypr:

Pancypryjska Federacja Pracy (PEO)
Nikozja, Cypr

Solidarność z demonstrującymi związkowcami OPZZ w dn. 18 kwietnia 2015 roku

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
W imieniu cypryjskich pracowników i naszej organizacji – Pancypryjskiej Federacji Pracy (PEO) przesyłamy nasze klasowe słowa solidarności ze wszystkimi uczestnikami demonstracji organizowanej przez OPZZ.
Współczesny świat charakteryzują rażące nierówności w dostępie do bogactwa i władzy, a ludzie pracy cierpią z powodu surowych konsekwencji kryzysu kapitalizmu; kryzysu, który wpędził miliony ludzi w masowe bezrobocie, biedę i rosnące nierówności społeczne.
Dominujące obecnie na świecie siły neoliberalne nie działają po to, aby sprostać tym potwornym nierównościom, ale odwrotnie, są po to, aby wdrażać surowe cięcia, które napędzają błędne koło biedy i ubóstwa, jako jedynych możliwych, jak również deregulację prawa pracy i stosunków pracy, demontaż państwa opiekuńczego, sprzedaż dóbr publicznych i obniżanie jakości życia obywateli.
Nasz kraj, Cypr także jest ofiarą tej polityki. Cypryjscy pracownicy, podobnie jak pracownicy w całej Europie, cierpią z powodu brutalnych konsekwencji polityki cięć wdrożonych przez Trojkę w ramach Memorandum, które jest efektem druzgocącego porozumienia pomiędzy Eurogrupą i rządem Cypru w marcu 2013 roku. W tych warunkach, ruch związkowy PEO, uznał jako swój priorytet organizowanie ludowej reakcji i oporu przeciwko neoliberalnym politykom zaciskania pasa.
We współpracy z 20 innymi związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi ustanowiliśmy platformę bojową, która  – pod hasłem „Społeczeństwo reaguje i domaga się”, organizuje masowe mobilizacje, budując bastion oporu wobec brutalnej polityki antyspołecznej.
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Raz jeszcze przyjmijcie wyrazy naszej solidarności i wsparcia od ludzi pracy Cypru dla Waszej walki. Życzymy udanej demonstracji.
Tylko poprzez wspólne działania i solidarność pomiędzy ludźmi pracy w Europie możemy odwrócić ten kurs.

Rosja:

Solidarność z uczestnikami demonstracji OPZZ
18 kwietnia 2015 roku

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
W imieniu ponad 20 milionów członków Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji wyrażamy naszą solidarność i pełne wsparcie dla demonstracji OPZZ, zaplanowanej na 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie, której celem jest protest przeciwko spadkowi poziomu życia polskich pracowników i pogorszaniu się sytuacji ich rodzin.
Dzielimy z Wami troskę dotyczącą zamrożenia płac, wzrostu bezrobocia i niepewności zatrudnienia w wielu sektorach polskiej gospodarki, co ma najbardziej negatywny wpływ na sytuację ludzi pracy.
Władza i rząd musi odpowiadać na postulaty związków zawodowych i ściśle wdrażać swoje obietnice. Tylko poprzez konstruktywny dialog z przedstawicielami pracowników można rozwiązać istniejące problemy, przywrócić zaufanie ludzi w przyszłości, co ma na celu uniknięcie dalszego nasilenia się nierówności społecznych.
Wyrażamy naszą solidarność i silne poparcie dla Waszych działań zbiorowych, mających na celu zwalczanie nierówności oraz rozwiązanie konfliktów pracowniczych i społecznych w Waszym kraju.
Mamy nadzieję, że dzięki Waszej akcji problemy zostaną rozwiązane. Życzymy serdecznie naszym Koleżankom i Kolegom z OPZZ oraz wszystkim polskim pracownikom sukcesu w walce o sprawiedliwość społeczną i prawa demokratyczne.
Tak długo jak jesteśmy razem, jesteśmy niepokonani!

Ze związkowym pozdrowieniem,

Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji

Brazylia:

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!

W imieniu Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Brazylii (UGT-Brazil) pragniemy wyrazić solidarność z Waszą walką w obronie pracowników w Waszym kraju.

Otrzymaliśmy informacje o niepokojących cięciach w emeryturach, niepewnych formach zatrudnienia, niskich płacach, wysokim bezrobociu, wzroście ubóstwa i podatków.

Podczas ostatniego spotkania naszego zarządu podjęliśmy jednogłośną decyzję o wyrażeniu solidarności wobec polskich związków zawodowych i ich przywódców. UGT-Brazil rozumie powagę sytuacji w czasie kryzysu i wielkiej walki przeciwko neoliberalnemu projektowi.

Mamy nadzieję, że niebawem otrzymamy pozytywne wiadomości o wygranej przez Was walce. Wasz sukces stanowiłby historyczny precedens dla wszystkich pracowników na całym świecie w krajach, w których prawa pracownicze nie są szanowane przez rząd i w których wspierane są banki zamiast pracowników i ich rodzin.

Proszę przyjmijcie nasz wyraz solidarności w tych ciężkich czasach kryzysu ekonomicznego i przekażcie go pracownikom, których reprezentujecie.

Międzynarodowa solidarność stanowi silne narzędzie do koordynacji naszej walki i zapobiegnięciu temu, aby skutkami kryzysu było jedynie nasze ogromne poświęcenie.

Ze związkowym pozdrowieniem,

RICARDO PATAH
Prezydent

Katalonia:

Barcelona, 15 kwietnia 2015r.

Drogi Janie,

Dowiedzieliśmy się, że w sobotę, 18 kwietnia, organizujesz w Warszawie bardzo ważne protesty przeciwko prekaryzacji pracy i bezrobociu. Wiemy, że polscy pracownicy ciężko pracowali nad poprawą swoich warunków pracy i życia i że ich związki zawodowe wykazały się bardzo konstruktywnym podejściem w rozwijaniu dialogu społecznego i rokowań zbiorowych, aby zapewnić polskim rodzinom udział w bogactwie wytwarzanym przez polską gospodarkę. Jak wiesz, wszyscy w Europie mamy te same problemy, które stanowią konsekwencje neoliberalnej polityki prowadzonej przez europejskie rządy. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, jej sekretarz generalna Bernadette Ségol i jej przewodniczący Ignacio Fernández Toxo już wielokrotnie pokazali Komisji Europejskiej, że istnieje również inny sposób na przezwyciężenie kryzysu i że dobrobyt i spójność społeczna w Europie są tylko możliwe poprzez dobre miejsca pracy. Walkę o sprawiedliwość społeczną i zatrudnienie prowadzimy razem. Z tego powodu życzę Ci wygranych protestów i tego, aby Wasz rząd w końcu wykazał się większą wrażliwością społeczną. Powodzenia i najlepsze pozdrowienia od pracowników Katalonii!

Joan Carles Gallego
Sekretarz generalny
CCOO de Catalunya

Bułgaria:

Sofia, 15 kwietnia 2015r.
Drodzy Bracia i drogie Siostry,
Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,
Drodzy Przyjaciele, drogie Przyjaciółki!

Serdecznie dziękuję za przekazanie nam informacji o planowanych przez Was 18 kwietnia 2015 r. protestach w Warszawie.
W imieniu wszystkich członków i członkiń Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych Bułgarii (CITUB) pragnę wyrazić nasze pełne poparcie dla Waszych roszczeń wobec polskiego rządu, który nie spełnia swoich obietnic i niezgodnie z prawdą głosi, iż warunki życia polskich obywatelek i obywateli się poprawiają, pomimo wzrostu ubóstwa i bezrobocia w Polsce, zamrożenia płac w sektorze publicznym przez ostatnie 6 lat i milionów pracowników zmuszonych do pracy na podstawie umów śmieciowych.
Pracownicy w Bułgarii i w Polsce borykają się na co dzień i na rynku pracy z bardzo podobnymi problemami. Z tego powodu musimy wspólnie wzmóc wysiłki i razem walczyć o ochronę praw pracowniczych.
Życzymy Wam największych sukcesów podczas Waszych protestów i pragnę Was zapewnić, że wszyscy Wasi koledzy i koleżanki z CITUB będą w Wami w sobotę na ulicy – jeżeli nie fizycznie, to w swoich sercach i duszach!

Ze związkowym pozdrowieniem,

Plamen Dimitrov
Przewodniczący CITUB

Portugalia:

Solidarność z demonstrantami z OPZZ
Warszawa 18 kwietnia 2015

Drodzy Towarzysze z OPZZ,

W imieniu CGTP-IN i portugalskich pracowników, których reprezentujemy, przesyłamy naszą braterską solidarność i życzenia wielkiego sukcesu dla demonstracji organizowanej w dniu 18 kwietnia w Warszawie.

W pełni podzielamy powody Waszego protestu w sytuacji, w której, jak mówicie, Wasz rząd nie odpowiada na propozycje OPZZ, aby zmienić sytuację, w której tylko bogaci korzystają ze wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym pogłębianiu się ubóstwa dla większości ludzi, zwiększeniu się pracy niepewnej i rosnącym trudnościom dla pracowników i ich rodzin.

W rzeczywistości, w większości krajów UE, pracownicy i zwykli ludzie mają do czynienia z bardzo poważnych przeszkodami, trudnościami i problemami. W kontekście bardzo głębokiego kryzysu kapitalizmu, mamy do czynienia z gwałtowną ofensywę przeciwko historycznym prawom ekonomicznym, socjalnym i pracowniczym, wraz z bardzo ciężkimi atakami na „europejski model społeczny” ze strony rządów i wielkiego kapitału.

Ta sytuacja prowadzi do bardzo szybkiego wzrostu nierówności. Główną przyczyną jest zdominowanie rządów przez wielki kapitał finansowy i spekulacyjny. Systematycznie i zbyt mocno uprzywilejowują one wielki kapitał na szkodę pracowników i biedniejszych warstw społeczeństwa. W naszych krajach, dzień po dniu, widzimy jak tysiące pracujących kobiet i mężczyzn stają się zbędnymi, mając niepewną pracę i żyjąc w sytuacji wykluczenia społecznego, w warunkach ubóstwa.

W rzeczywistości, w wielu państwach członkowskich UE, bezrobocie i niepewność osiągnęły poziom nie do zniesienia. Wynagrodzenia i emerytury tracą siłę nabywczą, prawa socjalne i pracownicze są osłabiane lub likwidowane, systemy emerytalne są deregulowane, rośnie niesprawiedliwość podatkowa i silna fala prywatyzacji oraz atak na usługi publiczne.

A wszystko to jest robione w imię tzw. polityki oszczędności oraz cięć deficytu i długu publicznego, rzekomo w celu przezwyciężenia „kryzysu”.

Drodzy Koledzy z OPZZ,

Znajdujemy się faktycznie na rozdrożu. Każe się nam tylko patrzeć na środki nakładane na wiele krajów UE, które są szczególnie gwałtowne w krajach, gdzie „Trojka” MFW, EBC i UE narzuciły swoje „programy pomocowe”, a które są w istocie narzędziami agresji na suwerenność narodową. Potwierdza to dramatyczny rozwój sytuacji w Grecji, Portugalii, na Cyprze i w Irlandii, a także z niepokojące wydarzenia w krajach takich jak Włochy i Hiszpania.

Z tych wszystkich powodów, w całej Europie, pracownicy i związki zawodowe muszą zintensyfikować swoje działania i walczyć na rzecz jednoznacznego zerwania z tą neoliberalną polityką i z obecnym modelem UE. Musimy zbudować inną Europę, Europę pracowników i ludzi, ze swoim wymiarem społecznym, solidarnością i współpracą, z poszanowaniem dla suwerenności państw członkowskich i konkretnych interesów oraz potrzeb. Potrzebujemy Europy, która szanuje prawa społeczne i pracownicze, Europy zrównoważonego wzrostu gospodarczego, która łączy pracę z prawami.

W Portugalii, nasza walka jest podobna do Waszej. Walczymy przeciwko surowym środkom oszczędnościowych i organizujemy liczne strajki, wiece, demonstracje i różnorodne akcje protestacyjne, aby zdymisjonować prawicowy rząd i doprowadzić do przedterminowych wyborów, które mogą stworzyć warunki dla innej drogi dla Portugalii, na alternatywę, która kończy z wyzyskiem i zabezpiecza przyszłość dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Znana jest nam determinacja OPZZ w ochronie praw i interesów polskich pracowników i zwykłych ludzi. Jesteśmy pewni, że demonstracja będzie ogromna i przyniesie pożądane rezultaty.

Proszę przyjąć naszą braterską solidarność i przyjaźń,

Ze związkowym pozdrowieniem,

Augusto Praça
Członek Zarządu Wykonawczego CGTP-IN

Lizbona, 15 kwietnia 2015

Włochy:

Walka, które podejmujecie przeciwko polityce oszczędnościowej i rosnącym nierównościom w dochodach jest walką wszystkich europejskich pracowników.

Bezrobocie, zwłaszcza dotyczące młodzieży i kobiet, niskie płace i ograniczanie prawa pracy, redukcja państwa opiekuńczego, miesiąc po miesiącu w coraz większy stopniu wpływają na życie milionów ludzi w kraju i całej Europie.

Cele ruchu związkowego są jasne. Jesteśmy zjednoczeni w walce wszystkich pracowników w Europie.

Wasze żądania są zatem zbieżne z tymi, które podnosi wiele innych europejskich związków zawodowych.

Życzymy wielu sukcesów Waszej mobilizacji. Tego dnia protestu wszyscy będziemy z Wami.

Z przyjacielskim pozdrowieniem,

Fausto Durante
Dyrektor Wydziału Międzynarodowego
Włoskiej Powszechnej Konfederacji Pracy (CGIL)

Białoruś:

Drogi Kolego Przewodniczący

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

W imieniu Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP) przekazuję słowa naszej solidarności i wsparcia dla wszystkich członków OPZZ, a zwłaszcza tych, którzy w dniu 18 kwietnia wezmą w Warszawie udział w demonstracji i będą domagać się lepszego życia.

My, na Białorusi, wiemy aż za dobrze, co to znaczy, gdy pracownicy nie są w stanie skorzystać z podstawowego prawa człowieka do wolności zrzeszania się. Bez prawa do organizowania się w związki zawodowe, do negocjacji zbiorowych, oraz, jeśli jest to absolutnie konieczne, do strajku, robotnicy będą represjonowani a demokratyczne społeczeństwo będzie zagrożone.

W naszym kraju nie ma nawet podstawowego poszanowania dla praw pracowniczych, a wiemy, że nasza walka w dużej mierze zależy od sukcesu w potrzymaniu tych praw w Polsce oraz w innych krajach na całym świecie.

Życzymy zwycięstwa w walce i domagam się, by głos polskich pracowników i ich związków zawodowych był wysłuchany przez polski rząd. Ich żądania muszą być przestrzegane i spełnione.

Razem zwyciężymy!

Ze związkowym pozdrowieniem,

Aleksandr Jaroszuk
Przewodniczący BKDP

Wietnam:

Drodzy Towarzysze,
Przede wszystkim, w imieniu ludu pracującego i wietnamskich członków związków zawodowych, chciałbym przekazać moje najserdeczniejsze pozdrowienia dla OPZZ i jego członków.
Wietnamska Powszechna Konfederacja Pracy pragnie wyrazić swoją solidarność i aktywne wsparcie dla demonstracji zainicjowanej przez OPZZ, na rzecz lepszych warunków pracy oraz standardów życia polskich pracowników.
Dobrze rozwinięta gospodarka musi opierać się na stabilności i godnej pracy. To pracownicy muszą być w centrum rozwoju społecznego, a nie najbogatsi ludzie, którzy stanowią mniejszość. Praca o wysokiej jakości wraz godziwym wynagrodzeniem i godnymi warunkami pracy są uzasadnionym prawem każdego pracownika na całym świecie a związki zawodowe powinny promować swoją rolę na rzecz ochrony praw pracowników i swoich członków.
Jako przyjaciele OPZZ, potwierdzamy nasze wsparcie dla OPZZ i będziemy śledzić z wielką uwagą walkę prowadzoną przez OPZZ. Życzymy wielu sukcesów w Waszej walce. Wspólnie, ręka w rękę, budujemy lepszy świat wolny od głodu, nędzy, niesprawiedliwości i wyzysku dokonywanego przez kapitał.
Niech żyje jedność pracowników na całym świecie!

Dang Ngoc Tung
Przewodniczący

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Grupa Pracowników
Przewodniczący

Szanowny Panie Przewodniczący, drogi Janie!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie przez organizacje członkowskie OPZZ do udziału w protestach organizowanych 18 kwietnia 2015r. w Warszawie. Z wielką przykrością muszę Cię poinformować, że ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie będę mógł wziąć udziału w tym wydarzeniu.

Jako przewodniczący Grupy Pracowników w EKES pragnę jednak wyrazić moją solidarność z Waszą akcją protestacyjną, życząc Wam jednocześnie powodzenia. W całej Europie walczymy w imieniu interesów pracowników, ich praw i godności. Będziemy wspólnie pracować na rzecz Europy Socjalnej i przeciwko atakom na świat pracy i demokrację. Wasza walka jest naszą walką.

Łącząc serdeczne pozdrowienia,
George Dassis

Litwa:

Drogi Janie,

W imieniu Litewskiej Konfederacji Związków Zawodowych, chciałbym wyrazić swoją solidarność i pełne poparcie dla polskich pracowników zrzeszonych w OPZZ. Wierzymy, że związki zawodowe są jedyni z najważniejszych aktorów działających na rzecz dobrobytu i nie tylko powinny być słuchane, ale w pełni uznawane. Przedstawicielom polskiego rządu nie wolno unikać prawdziwego dialogu społecznego.
Akcje zbiorowe są formą dialogu. Nie są one pożądane przez żadną ze stron, ale czasami nie da się ich uniknąć. Oto dlaczego tam mocno wspieramy naszych Kolegów i nasze Koleżanki z Polski w ich żądaniach na rzecz godnej pracy i godnego życia.
Wszyscy pracownicy na Litwie jednoczą się z Wami!

Artūras Černiauskas
Przewodniczący
Litewskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LPSK)