Okazuje się że opisywana przez nas sprawa kontrowersyjnej działalności grupy osób przedstawiających się jako oddział chińskiej firmy Pinggao Group Co. Ltd z siedzibą w Henan, w Chinach, dokonującej na terenie gminy Dobra bezpodstawnego wytyczenia trasy przebiegu dwutorowej linii energetycznej 220KV, co spotyka się z pełną akceptacją władz gminy. Te, ochoczo nie żądając nawet okazania przez tę grupę stosownych pełnomocnictw do  budowy dwutorowej linii 220kV po gruntach gminy Dobra od polskiego inwestora PSE S.A. dla chińskiej spółki, którą rzekomo reprezentują, zorganizowały im szereg spotkań z mieszkańcami, których grunty mają być przebiegiem tej linii obciążone. Legitymizując tym  tym samym działalność grupy w oczach mieszkańców, przystąpiły pospiesznie do przeforsowania na najbliższej sesji Rady Gminy uchwały o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy celem uchwalenia wskazanej trasy przebiegu linii. Władzom gminy w pośpiesznym forsowaniu projektu nie przeszkadza fakt pominięcia w prezentacji przebiegu linii opinii społeczności osiedla Małe Wołczkowo, w którego bezpośrednim sąsiedztwie na styku z działkami budowlanymi linia ta jest wytyczona, nie licząc się ze zdaniem tej społeczności.

W ekspresowym tempie już w dniu 20 kwietnia 2017 roku, na tydzień przed planowaną kwietniową sesją rady gminy zorganizowano opiniowanie wniosku przez komisje rady, wprowadzając ten temat poza harmonogramem posiedzeń komisji rady, gdzie w obecności wójta gminy grupa Pinggao prezentowała swój wniosek tylko po to, by formalnościom stało się za dość.

Władze gminy dążąc do pospiesznego „zaklepania „ wniosku nie zważają na to że inwestycja taka ze strony PSE S.A. w ogóle nie występuje w wykazie aktualnych inwestycji PSE S.A. a chińska spółka jest wykonawcą jedynie przebudowy odcinków istniejącej linii energetycznej 220 KV Krajnik – Glinki z jednotorowej na dwutorową od słupa 57 w gminie Kołbaskowo do  słupa 102 w Gminie Dobra, które to słupy maja być wymienione z jednotorowych na dwutorowe. Zgodnie z polskim prawem” przebudowa” to prace budowlane w ramach istniejącej budowli a nie budowa linii energetycznej od podstaw po przeniesieniu jej przebiegu na inny teren.

A zatem według polskiego prawa chińska grupa osób wykonując zlecone prace przebudowy linii energetycznej 220KV Krajnik-Glinki wyłącznie co do wymiany słupów tej linii nie jest w żadnym zakresie uprawniona do składania wniosków do rady gminy o wszczęcie jakiejkolwiek procedury planistycznej a rada gminy nie ma obowiązku nad takim wnioskiem procedować.

Być może w Chinach o tym, czym jest  przebudowa decyduje zdanie I Sekretarza KPCh, ale w Polsce obowiązuje prawo budowlane, a nie zdanie rzekomego wykonawcy, wójta lub   przewodniczącego rady.

Zdziwienie może budzić także fakt, że w pospiesznym forsowaniu lokalizacji nowego przebiegu linii energetycznej 220KV Krajnik-Glinki władzom gminy  nie przeszkadza całkowity brak profesjonalizmu chińskiej spółki, która proponowany przebieg trasy linii 220KV Krajnik–Glinki sporządziła prowizorycznie na wydruku z mapy terenu gminy z satelity i bez jakiejkolwiek skali, i z niezgodnie z istniejącą dokumentacją naniesionym przebiegiem obwodnicy zachodniej, co nie tylko jest nieprofesjonalne, ale może świadczyć o celowym fałszowaniu dokumentów.

Legitymizując działania tej grupy władze gminy lekceważą także i ten fakt, że chińska spółka, którą rzekomo reprezentuje wnioskodawca nie ma siedziby w Polsce! Siedziba spółki jest bowiem wyłącznie Chinach a zatem wszelkie ewentualne roszczenia właścicieli gruntów po zawarciu aktów notarialnych, ustanowienia służebności przesyłu na ich gruncie będą mogły być adresowane wyłącznie do Chin… Czyli „szukaj wiatru w polu”!

Biorąc więc pod uwagę że tempo działania rady gminy jest ekspresowe – już w przyszły czwartek temat ten poza harmonogramem prac Rady ma być wprowadzony pod obrady Sesji można ponownie zadać pytanie – kto jest dwutorowym słupem w tej sieci i pod jakim napięciem działają władze gminy Dobra?!

Pisaliśmy o sprawie wcześniej:

  1. Lokalna „sitwa” wykiwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Skarb państwa straci miliony
  2. Z kim zawarła deal chińska spółka? Kto stoi za aferą dot. przebudowy linii 220kV Krajnik-Glinki?
  3. Pinggao Group Ltd. odpowiada na nasze zarzuty. Czyli manipulacja – wykonawcy linii 220 kV Krajnik-Glinki – faktami trwa
  4. GRUpa dymająca władzę?
  5. Co z tym Pinggao i China Grid?
  6. Czym ściemniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Chińczykami z Pinggao (link: http://pressmania.pl/czym-sciemniaja-polskie-sieci-elektroenergetyczne-chinczykami-z-pinggao/)