Niepodległość, to nie tylko hołd pamięci tym, którym zawdzięczamy naszą wolność, ale przede wszystkim zobowiązanie do troski o rozwój, siłę i wolność naszego państwa. Dziś obrona suwerenności, to nie frazesy wygłaszane na okolicznościowych uroczystościach, ale przede wszystkim przeciwstawienie się obecnym zagrożeniom. To przede wszystkim groźba pozbawienia naszego narodu wolności stanowienia własnego prawa w obszarze spraw społeczno-ekonomicznych, co przewiduje umowa CETA, której ratyfikacja doprowadzi także do likwidacji polskiego rolnictwa.Zgoda na CETA, to zgoda na neokolonialny drenaż naszego państwa i rezygnacja z możliwości zbudowania silnej polskiej gospodarki i dobrobytu Polaków.To zdanie się na łaskę międzynarodowych korporacji.

Drugim zagrożeniem to dążenie federalistów w Unii Europejskiej do praktycznej likwidacji państw narodowych i utworzenia jednego europejskiego superpaństwa. Dziś ten postulat przejawia się w dążeniu do budowy europejskiej armii. Jej stworzenie nie tylko doprowadziłoby do degradacji armii narodowych, ale oddałoby kwestie naszego bezpieczeństwa siłom na które praktycznie nie mamy wpływu. To rezygnacja z podstawowego atrybutu naszej suwerenności i naszego bezpieczeństwa.
Dziś aby skutecznie bronić własnej suwerenności i własnego bezpiecznego miejsca na naszym kontynencie jest potrzeba stworzenia 150-tysięcznej armii operacyjnej, która będzie w stanie odeprzeć ewentualne zbrojne zagrożenia.Poza słowami, rząd nie planuje w swoim budżecie na rok przyszły i następne stworzenia takiej armii.

Sprzeciw wobec tych zagrożeń, wyznacza dziś linie podziału pomiędzy obozem patriotycznym, a obozem wyprzedania polskiej suwerenności, obozem, który używając nawet patriotycznych frazesów w swojej polityce dąży do faktycznego pozbawienia Polaków niepodległości.Dziś wielu politykom i partiom politycznym, patriotyczny frazes służy tylko do ukrycia czynów, które zaprzeczają głoszonym hasłom.

Poparcie przez rząd Beaty Szydło ratyfikacji umowy CETA i postulat Jarosława Kaczyńskiego do utworzenia armii europejskiej, jest dziś największym zagrożeniem polskiej niepodległości…

marian-pilkaAutor: Marian Piłka
Poseł na Sejm I, III, IV i V kadencji. Obecnie Radny Sejmiku województwa mazowieckiego V kadencji. Wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej.