W imieniu Lubelskiego Alarmu Smogowego przedstawiam odpowiedź Prezydenta Miasta Lublin, na wystąpienie o informacje na wniosek, związane z inicjatywą referendalną ws. dalszej przyszłości tzw. Górek Czechowskich w Lublinie. Załączam również „Memorandum ws. zapowiedzi referendum lokalnego, które miałoby rozstrzygnąć o przyszłości tzw. Górek Czechowskich w Lublinie„, które powstało na kanwie ww. odpowiedzi organu wykonawczego Gminy Lublin.

Medialne zapowiedzi zmiany podmiotu inicjującego lokalne referendum z organu wykonawczego na stanowiący nie zmienia jego charakteru przedmiotowego i podmiotowego, co w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Lublin zostanie zaskarżone oraz spowoduje apel Lubelskiego Alarmu Smogowego o bojkot tego plebiscytu.

Z poważaniem,
Andrzej Filipowicz
koordynator LAS