Minister Mariusz Błaszczak wyraził wdzięczność funkcjonariuszom, którzy wytropili i doprowadzili do zatrzymania Kajetana P. na Malcie. – Składam Panom gratulacje i podziękowania. To wielki sukces, to jest też dowód na to, że polska policja jest profesjonalną służbą. Możemy być dumni, że Panowie tak wzorowo wykonują swoje obowiązki – powiedział podczas spotkania. Szef MSWiA wręczył oficerom operacyjnym nagrody finansowe. Dodatkowo za nadzór i koordynację działań, które doprowadziły do zatrzymania Kajetana P., przedterminowy awans na stopień inspektora otrzymał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Piotr Mąka.

W zatrzymaniu Kajetana P. brali udział policjanci z grupy pościgowej z Poznania oraz z Centralnego Biura Śledczego Policji. Policjanci śledzili drogę ucieczki, która wiodła przez Niemcy do Włoch, a następnie promem na Maltę. 27-letni Kajetan P. jest podejrzewany o zabójstwo młodej kobiety na początku lutego w Warszawie.

Poznański Zespół Poszukiwań Celowych, zwany „łowcami głów”, działa już od 15 lat. Składa się z policjantów, którzy specjalizują się w poszukiwaniach m.in. podejrzanych o zabójstwa, gwałty, rozboje czy udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Podczas swojej wieloletniej działalności zatrzymali ponad 500 osób, w tym kilkudziesięciu zabójców. 86 przestępców wytropili poza granicami kraju.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak spotkał się z policjantami i przekazał nagrody dla funkcjonariuszy, którzy wytropili Kajetana P.