Ministerstwo Ochrony Środowiska odpowiada na pismo z dnia 25.01.2016r. skierowane do Premier Beaty Szydło przez dr hab. Józefa Brynkusa, posła na Sejm RP (Kukiz’15) po konferencji zorganizowanej w Wadowicach, a dotyczącej budowy Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie. Jak informuje podsekretarz stanu Mariusz Gajda środki na dokończenie niezbędnych inwestycji wokół Jeziora Mucharskiego zostaną przeznaczone z rezerwy zapisanej w budżecie MSWiA na dokończenie budowy dróg oraz budżetu NFOŚiGW na zabezpieczenie osuwisk. Jest to zatem sukces nowego posła ziemi wadowickiej, który jeszcze w kampanii wyborczej obiecał szczególna troske o tą inwestycję.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska:

Zbiornik wodny - pismo z Ministerstwa Ochrony Środowiska ws środków na dkończenie budowy Jeziora Mucharskiego str.1

Zbiornik wodny - pismo z Ministerstwa Ochrony Środowiska ws środków na dkończenie budowy Jeziora Mucharskiego str. 2

Jednocześnie w swoim piśmie Wojewoda Małopolski Jerzy Pilch zapewnia Posła Brynkusa o priorytetowym traktowaniu Budowy Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie.

Zbiornik wodny - pismo od Wojewody Małopolskiego ws budowy Jeziora Mucharskiego str. 1

Zbiornik - Wojewoda Pilch - 0002

Zbiornik - Wojewoda Pilch - 0003