Film z XVI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Rajdy Katyńskie to dzieło śp. Wiktora Węgrzyna, który pragnął poprzez tę ideę przypomnieć ludziom o Katyniu a także nieść pokój, przebaczenie i przyjaźń , wykraczającą poza wszelkie podziały.

Agnieszka Piwar autorka filmu nie ma wątpliwości: „ONI udowodnili, że naród Polski nie chce z nikim wojny. Wyruszyli z Polski przez Ukrainę, Rosję, Białoruś i Litwę niosąc naszym sąsiadom pokój, przebaczenie, przyjaźń i nadzieję. Towarzyszyłam im z kamerą (poza Ukrainą, gdzie mam 5-letni zakaz wjazdu, jednak Koledzy przekazali mi swoje nagrania z kamer GoPro) i zrealizowałam dokument. Film „Motocykliści” zadedykowałam śp. Wiktorowi Węgrzynowi, twórcy Międzynarodowych Motocyklowych Rajdów Katyńskich. 17 stycznia przypadnie pierwsza rocznica śmierci Komandora. Cześć Jego Pamięci!!!”.