Prawda też może być mową nienawiści. Co to jest „mowa nienawiści”? Prosze o precyzyjną definicję? Ciekaw jestem czy czasownik „kochać” może być składnikiem takiej mowy?

Wbrew naukowcom twierdzę, że empatii nie da się nauczyć i wykształcić. Nie zrobi tego nawet nauczyciel roku w audycji propagandowej. Kluczem, panie profesorze, jest szacunek i dystans do siebie. Niestety, są to wyjątkowo rzadkie cechy. U nauczycieli też. Czy to co napisałem jest mową nienawiści?