Środowiska wspierające metropolitę 
krakowskiego na Franciszkańskiej 3

Kraków, 10 sierpnia 2019 r.