Zapraszamy na spotkanie autorskie z pułkownikiem Piotrem Wrońskim, byłym oficerem poslkich służb specjalnych – autorem dwóch powieści z kluczem. We Wrocławiu 17 września 2015 roku (czwartek), godzina 18:00 w Klubie Muzyki i Literatury na Pl. Kościuszki 9. Wydawnictwo Editions Spotkania oraz Klub Muzyki i Literatury zapraszają na spotkanie z Piotrem Wrońskim – autorem dwóch powieści z kluczem.

Spisek założycielski” ujawnia okoliczności zamordowania przez funkcjonariuszy SB ks. Jerzego Popiełuszki i kuchnię pracy operacyjnej SB.

Weryfikacja” opowiada o końcowym okresie funkcjonowania SB i o tworzeniu UOP. Bohater widzi i ocenia wydarzenia z perspektywy szeregowego pracownika Wydziału XI Departamentu I MSW, który nie należy do elity komunistycznego resortu siłowego. Jest i chce być obcy w tym środowisku. Powoli odkrywa, jak bardzo został zmanipulowany i oszukany. Ma też świadomość, iż jest już za późno – odium służby w SB spadło na niego, więc stara się przetrwać zachowując resztki własnego „ja”.

Piotr Wroński - fot. Julita SzewczykPiotr Wroński
Absolwent Polonistyki UW i wieloletni funkcjonariusz aparatu represji państwa komunistycznego. Do SB wstąpił w okresie obowiązywania stanu wojennego. Początkowo służył w Biurze Techniki, po czym został zwerbowany do wywiadu komunistycznego i podjął służbę w osławionym Wydziale XI Departamentu I SB MSW zajmującym się zwalczaniem dywersji ideologicznej. Aktywnie uczestniczył w operacjach mających na celu przejęcie kontroli nad organizacjami podziemia solidarnościowego w kraju i za granicą. Po rozwiązaniu SB, został przyjęty do UOP, pracował m. in. na kierunku rosyjskim. Od 2002 r. w Agencji Wywiadu. Przez 6 lat przebywał na placówce w Londynie. Z agencji odszedł w 2013 r. w stopniu pułkownika. Jest emerytowanym funkcjonariuszem wywiadu.

Wstęp wolny