Pisarka i dziennikarka „poruszająca góry”, aby przypomnieć wielką historię człowieka, który poświęcił swoje życie dla ratowania Polski, w jasnych słowach jak jej ubiór w TV Republika określa ramy projektu: „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. – „Nie można mówić o sprawach wielkich zapominając o swojej małej Ojczyźnie” – podkreśla Małgorzata Kupiszewska, koordynator projektu, który jest organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy.

Apelujemy do wszystkich samorządowców i wojewodów o pomoc w rozplakatowaniu zwycięskiego plakatu – „z międzynarodowego konkursu na plakat” – w całej Polsce. Jednocześnie przypominamy, że „najpierw trzeba urodzić, żeby potem móc wychować” – maksymę Małgorzaty Kupiszewskiej, która odważnie staje po stronie życia.