Sesja I Kongresu „Ponadczasowe Dziedzictwo Narodowe – Bóg, Honor, Ojczyzna”

Organizatorzy: Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

Instytut Religijno Patriotyczny Świętego Józefa Sebastiana Pelczara „Iskra Bożego Serca i Maryi”

Kraków, 6 lutego 2019 r.

[dokumentacja: zdj.i wideo – Józef Wieczorek]

PROGRAM

PANEL I (moderacja Ewa Tylus)

Barbara Nowak (Małopolski Kurator Oświaty)- Szkoła pozoru czy powrót do wartości

 dr Maciej Korkuć (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)- Niedoceniane dziedzictwo: Rzeczpospolita Polska w czasie II wojny światowej

 prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński) –Tożsamość narodowa Polaków – Rola wiary w kształtowaniu państwowości polskiej

 dr hab. Filip Musiał, prof. AI (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie)- Konsekwencje półwiecza komunizmu dla narodowej tradycji i tożsamości

PANEL II (moderacja Barbara Nowak)

Gość specjalny Generał Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”

dr Łucja Marek (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)- Obrzędowość świecka elementem laicyzacji życia społecznego w PRL-u

 dr Paweł Naleźniak (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)- Siła narodu w odniesieniu do Boga i wiary

Renata Marek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach), Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jako próba literackiej diagnozy stalinowskiego systemu represji i odpowiedź na nihilistyczny bunt we współczesnej literaturze

Michał Masłowski (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie) – Edukacja historyczna BEN IPN Oddział w Krakowie