W dniu 22.04.2016 r. w Wyższej Szkole Handlu i Usług  ul. 28 czerwca nr 217/219 w Poznaniu odbędzie się Konferencja „Parlamentarnego Zespołu na rzecz nowej Konstytucji”- jak dowiedzieli się dziennikarze portalu Pressmania.pl. Poniżej drukujemy list organizatorów:

Drodzy Państwo!

W dniu 20 listopada 2015 r. grupa posłów założyła Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji. Kierowało nami przekonanie, że przyczyny kryzysu naszego państwa tkwią w wadliwych rozwiązaniach ustrojowych, w błędach Konstytucji z 1997 r. Przewodniczącym Zespołu został poseł Kornel Morawiecki, zastępcą poseł Janusz Sanocki, sekretarzem Jerzy Jachnik. 16 stycznia 2016 r. Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji zorganizował w Sejmie konferencję  pn.„Konstytucja- wymiar sprawiedliwości i obywatele”. Przybyło na nią z całej Polski ponad 700 osób poszkodowanych przez sądy i prokuraturę. Efektem był raport na temat krzywd sądowych wydany przez Zespół. Obecnie Minister Sprawiedliwości powołał zespół prawników, który ma przeanalizować opisane w „Raporcie” przypadku sądowego bezprawia. Zespół Poselski opracował także ankietę na temat  kształtu ustrojowego wymiaru sprawiedliwości. Ankieta jest dostępna na stronie Zespołu:  www.nowakonstytucja.org.pl.

Współpracujące z Zespołem Poselskim na rzecz Nowej Konstytucji organizacje, grupy i stowarzyszenia organizują w całym kraju spotkania dyskusyjne, konferencje i debaty na temat kształtu nowej, obywatelskiej Ustawy Zasadniczej. Konferencja poznańska zorganizowana przez p. Jerzego Kuklińskiego i współpracujące z nim organizacje jest właśnie tego rodzaju wydarzeniem. Dziękując organizatorom za trud wniesiony w zorganizowanie spotkania, zapraszamy wszystkich gorąco do wzięcia w niej udziału.

Janusz Sanocki, Wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji

 Konferencja odbędzie się przy współudziale :

 – Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny

– Biuro Interwencji Społecznej Poznań

– Fundacja „LEX NOSTRA”

– Kukiz’15 Poznań

Do udziału w Konferencji wysłano zaproszenie do regionalnych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz urzędów skarbowych.

– moderator spotkania: Bartosz Garczyński

17.00 – 17.20 –  Otwarcie Konferencji i wykład posła i vice przewodniczącego parlamentarnego zespołu Janusza Sanockiego „ Konstytucyjne przyczyny patologii w wymiarze sprawiedliwości”

17.20 – 17.40 – wykład byłego kandydata na prezydenta R.P. Romana Sklepowicza – „Zła konstytucja czy złe ustawodawstwo…”

17.40 – 18.00 – wykład dyrektora fundacji „LEX NOSTRA”  Macieja Lisowskiego  – „Konieczność sanacji polskiego wymiaru sprawiedliwości-wymiar ustawodawczy i organizacyjny. Postulaty Fundacji LEX NOSTRA”

18.00 – 18.20 – wystąpienie specjalisty z prawa podatkowego – Przemysława Jakuba Hinca – „Konstytucyjne granice uznaniowości państwa w sprawach podatkowych”

18.20 – 19.20  – Przypadki bezprawia – osoby skrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości i urzędy skarbowe

Wystąpią między  innymi przedsiębiorcy : Elżbieta Wiśniewska , Jerzy Kukliński oraz Justyna Socha , Zdzisław Firley.

19.20 – 19.30 Zakończenie Konferencji i przeczytanie Memorandum od Kornela Morawieckiego

19.30 – 20.00 Konferencja prasowa

Zapraszamy do uczestnictwa