Łubna-Jarosłaj to mała wieś, położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki w której znajduje się zabytkowy młyn zbożowy konstrukcji drewnianej, pochodzący z początku XX wieku. Wiatrak stanowi własność prywatną i został wpisany do rejestru zabytków w 1986 roku. Zabytek, który jest wpisany do takiego rejestru nie może być rozebrany, a jego właściciel jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie.
Niestety w w tym przypadku stało się inaczej, bo zabytkowy wiatrak zaczął znikać na oczach mieszkańców gminy. Nie stało się to jednak za przyczyną upływu czasu, ale przez nielegalne prace rozbiórkowe, które jak się okazało nie były uzgodnione z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dzięki szybkiej interwencji mieszkańców, ŁWKZ wstrzymał rozbiórkę i zawiadomił organy ścigania o możliwości popełniania przestępstwa. Wszczął też postępowanie administracyjne w prawie wydania nakazu zabezpieczenia wiatraka.

Po interwencji mieszkańców sprawą zajęły się także lokalne władze, które nieoficjalnie dowiedziały się, że znalazł się nabywca, który chce zabrać ten wiatrak z terenu gminy Błaszki do skansenu, poddać go renowacji i udostępnić do zwiedzania. Lokalne władze wydają się nie widzieć problemu w tym, że tak cenny zabytek może wkrótce zniknąć z krajobrazu gminy bo- jest to też jakaś forma ratowania tego obiektu– powiedział na antenie antenie Naszego Radia Burmistrz Błaszek Piotr Świderski.
To zdumiewające podejście gospodarza gminy do sprawy ochrony zabytków, tym bardziej, że poprzednia władza zabezpieczyła środki finansowe i umożliwiła przyznawanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Błaszki.

Los zabytkowego wiatraka wydaje się już przesądzony, bo z jednej strony nie ma woli ze strony lokalnych władz, żeby go ocalić, a z drugiej strony ŁWKZ rozpatruje już wniosek właściciela o wydanie pozwolenia na jego przeniesienie.