Niepoprawnie o umiędzynarodowieniu nauki w Polsce w programie „Niepoprawny Magazyn Akademicki” – rozmawiają Józef Wieczorek i Robert Kościelny.