Stowarzyszenie więzniów politycznych PRL „NIEZŁOMNI” zaprasza  na proces polityczny  do Nowego Sącza w dniu 16.02.2016 r. Obrońca sowieckiego obelisku i policyjnego bezprawia (napaści na patriotów z Klubu Gazety Polskiej Nowy Sącz, z Krakowa i Śląska)  prokurator Waldemar Kriger  żąda ponownie ukarania świadomych obywateli za doprowadzenie do jego rozbiórki,  [sygn. akt II K 389/15]. Prokurator i policja przegrali w Sądzie Rejonowym. Teraz odwołali się Sądu Okręgowego. W zażaleniu prokurator podnosi fakt: „chuligańskiego znieważenia” pomnika okupanta, któremu rzekomo należy się cześć (sic!). Domaga się zaostrzonych kar.

Takich prokuratorów jak Waldemar Kriger  nawet za czasów PRL nazywano sowieckimi prokuratorami.

Oskarżonymi są weterani walki o Niepodległą Polskę, więźniowie polityczni, a przede wszystkim patrioci. Procesy polityczne w Nowym Sączu trwają już drugi rok. Wszystkie wygrywamy, ale  stalinowskie „złogi post-komunistyczne”  mszczą się dalej  na Polakach za udaną akcję likwidacji  reliktów komunistycznych.

Nikt nie może być sam w obliczu bezprawia!  

Zapraszam wszystkich  do Nowego Sącza i do wsparcia swoją obecnością represjonowanych działaczy niepodległościowych. We wtorek 16 lutego 2016 r.  w Sądzie Okręgowym przy ul. Pijarskiej 3,  o godz. 12.00 w sali 205 odbędzie się jawna rozprawa.

Jeszcze raz zapraszamy wszystkich do zobaczenia jak działają prokuratura i sądy.

Z poważaniem,
Krzysztof Bzdyl  – prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej
Zygmunt Miernik  – za stowarzyszenie NIEZŁOMNI
Adam Słomka, koordynator Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich