Prelekcja: Janusz Baster

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
Przystanek Historia IPN

Kraków,12 lutego 2020 r.