Wystawa na Poczcie Głównej w Krakowie. Otwarcie wystawy 23 października 2017 roku. Spotkanie z prof. Nikołajem Iwanowem  autorem książki „Zapomniane ludobójstwo” szczególnie zasłużonym dla poznania tej operacji.

Zapomniane ludobójstwo NKWD – Nikołaj Iwanow

OPERACJA ANTYPOLSKA NKWD 1937–1938 wystawa w Gmachu Poczty Głównej w Krakowie

2.jpg

3.jpg

6.jpg

8.jpg

1

13.jpg

16.jpg18.jpg

iw