Wczoraj zastanawiałem się, za kogo Frasyniuk uważa widzów TVN24 a tu dzisiaj kolejny babol. Tym razem popełniony przez mianowanego przez PO-PSL rzecznika Praw Obywatelskich.

I to na kanwie wymierzenia TVN niezbyt w końcu dotkliwej kary finansowej za jawne szczucie Narodu przeciw legalnie i demokratycznie wybranej władzy.

Konkretnie:

Podczas posiedzenia 7 grudnia 2017 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upoważniła Przewodniczącego do wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej dla Spółki TVN SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 1 479 000 zł.

KRRiT po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego sposobu relacjonowania w programie TVN 24 wydarzeń w Sejmie RP i pod Sejmem RP w dniach 16 – 18 grudnia 2016 r. stwierdziła, iż Spółka TVN SA, nadawca programu TVN 24, naruszyła artykuł 18 ust. 1 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji poprzez propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.

KRRiT wykonała obszerny monitoring programów uniwersalnych TVN, Polsat i TVP oraz informacyjnych TVN 24, Polsat News i TVP Info, emitowanych w dniach 16 – 18 grudnia 2016 r.

Po przeanalizowaniu kilkuset godzin materiałów, KRRiT stwierdziła, że w programie TVN 24 naruszony został art.18 ust.1 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upoważniła Przewodniczącego do wydania decyzji w sprawie nałożenia na Spółkę TVN SA kary pieniężnej w wysokości 1 479 000 zł.

Wymierzając karę Organ rozważył możliwości finansowe nadawcy. Wysokość kary, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, została ustalona w oparciu o przesłankę rocznego przychodu nadawcy, osiągniętego w 2016 r. Górna granica kary wynosi 147 929 600 zł. Kara w kwocie 1 479 000 zł stanowi około 1% maksymalnej wysokości.

http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2581,krrit-podjela-uchwale-upowazniajaca-przewodniczacego-do-wydania-decyzji-o-nalozeniu-kary-pienieznej-.html

Jak widać kara stanowi minimum możliwe do zastosowania wobec tej konkretnej stacji.

Wieloletni pracownik fundacji założonej i sponsorowanej przez G. Sorosa dr Adam Bodnar roztacza kolejne apokaliptyczne wizje.

Karę 1,5 miliona złotych za rzekome „propagowanie działań sprzecznych z prawem” nałożyła TVN-owi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, obsadzona w większości przez PiS. Stacja ma prawo odwołać się do sądu, ale – jak tłumaczy Onetowi dr Adam Bodnar – ostateczną decyzję zgodnie z przepisami reformy sądownictwa podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – także obsadzona przez PiS.

– W przypadku odwołania przez TVN, sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Warszawie; następnie – warszawski Sąd Apelacyjny. Jednak na końcu – zgodnie ze zmianą przepisów – skarga kasacyjna będzie rozpatrywana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej oraz Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – tłumaczy rzecznik praw obywatelskich.

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kara-dla-tvn-ostateczna-decyzje-w-tej-sprawie-podejmie-izba-kontroli-nadzwyczajnej/5h2f2z2

Autorem tego mającego przerazić jak najwięcej osób tekstu jest niejaki Janusz Schwertner.

Polsat, Playboy, Onet… To teraz. Bo pierwsze kroki stawiał pisząc na ścianie dworcowej męskiej ubikacji w Mińsku Mazowieckim. Tak przynajmniej anonimowo mówią ci, co go znają bliżej.*

Czy słowa o Sądzie Najwyższym obsadzonym przez PiS padły z ust Bodnara, czy też antypisowska fobia Schwertnera dała kolejny raz znać o sobie?

Ciąg zdarzeń, przedstawiony w tekście, jest mniej więcej taki – Sąd Okręgowy w Warszawie uznaje za słuszne nałożenie kary na TVN. Stacja odwołuje się zatem do Sądu Apelacyjnego.

W obu tych sądach spotkać można sędziów mianowanych jeszcze przez Radę Państwa PRL, prezydenta Jaruzelskiego, Wałęsę, Kwaśniewskiego.

I oto ci przedstawiciele najlepszej kasty, bezstronni, niezawiśli, prawi i sprawiedliwi orzekają, że TVN ma zapłacić.

No to TVN drepce dalej i skarży się do Sądu Najwyższego, gdzie już sędziowie, kryptoczłonkowie PiS, a więc stronniczy i upartyjnieni czyhają, aby potwierdzić orzeczenia wydawane na niższych szczeblach przez bezstronnych, niezawisłych, prawych i sprawiedliwych sędziów z nadania PO, PSL, UW, SLD a nawet PZPR.

Obłęd do kwadratu.

Myślę, że powinno być wszczęte postępowanie w celu stwierdzenia, czy Bodnar rzeczywiście wyrzekł te słowa.

Jeśli tak, to natychmiast powinien być odwołany ze stanowiska.

Gdyż nie daje rękojmi należytej staranności o obywatela RP pokrzywdzonego przez Państwo, który to obywatel jest katolikiem, ojcem/matką rodziny a na dodatek heteroseksualny.

Jeśli jednak słowa te wymyślił Schwertner znaczy to, że jest to tylko zwykły kutas.

Taki początkujący lisek…..

12.12 2017

* retoryka Onetu, tvn, wyborczej, Newsweek’a pod Lisem: puszczamy z d.. wyjętego newsa i mówimy, że to nam anonimowo powiedziała np. osoba związana z PiS. 😉