Stenia Raczyło, żona Andrzeja Raczyło, kuratora Oświaty w Suwałkach krzyczała: Hańba w czasie otwarcia wystawy w Archiwum Państwowym „Armia skazańców” poświęconej gen. Władysławowi Andersowi. ZaKODowani przybyli nielicznie, eksponując olbrzymie, ostentacyjnie przypięte, znaczki Komitetu Obrony Demokracji. Stenia Raczyło krzyczała m.in., że PiS dało miliony ojcu Rydzykowi „a jej emerytura wzrosła o dwa zł!”. Towarzyszący Annie Marii Anders Minister Spraw Wewnętrznych, Mariusz Błaszczak, skomentował to wydarzenie krótko: – Agresja zawsze jest zła.

Jak to możliwe, żeby żona wychowawcy młodzieży dawała swoim zachowaniem tak negatywny przykład? Gdyby obowiązywał Kodeks Honorowy Boziewicza, Kurator Oświaty w Suwałkach w poniedziałek powinien złożyć rezygnację z piastowanej funkcji urzędnika.