W imieniu władz Powiatu Oświęcimskiego, mam zaszczyt poinformować, że w dniu 20 grudnia 2016 r. odbyła się 26 sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu. Sesja m.in. była poświęcona 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, w którym pomimo brutalnych metod peerelowskiego reżimu elitarna część narodu podjęła pokojową działalność opozycyjną narażając się na represje ze strony komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się około 5 tysięcy osób. Na terenie Gminy Chełmek dokonano licznych aresztowań, m.in. śp. inż. Józefa Dylewicza z Chełmka, Janusza Januszewskiego zam. w Gorzowie, śp. inż. Jana Matlaka z Chełmka, Ryszarda Pencko z Gorzowa. Wiele innych osób doznało licznych prześladowań, takich jak zwolnienia z pracy, obniżenie wynagrodzeń, przesłuchania, rewizje i nękania przez lokalny aparat PZPR-owski i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Podczas sesji zostali uhonorowani b. przewodniczący KZ NSZZ „S” przy PZPS Chełmek:  inż. Zbigniew Kulczyk, Janusz Januszewski (wcześniej odznaczony Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” oraz „Krzyżem Wolności i Solidarności” przez prezydenta Andrzeja Dudę), Grzegorz Rola zam. w Gorzowie, b. działacz „Solidarności” z kopalni Ziemowit w Lędzinach oraz Stanisław Słowiński, b. przew. KZ NSZZ „S” przy PZPS Chełmek.

W imieniu władz Powiatu Oświęcimskiego wyróżnienia oraz wyrazy uznania złożyli Starosta  Zbigniew Starzec, Wicestarosta Jarosław Jurzak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek.

Janusz Januszewski dziękując w imieniu wyróżnionych za pamięć, nawiązując do obecnych wydarzeń wyprowadzania ludzi na ulicę w dniu 13 grudnia i wzywania prokuratorów, sędziów, policjantów, żołnierzy do wypowiedzenia posłuszeństwa wobec władz Rzeczypospolitej zaapelował do władz III RP oraz Polskiego Społeczeństwa o determinację i siłę w walce ze złem. Jednocześnie podziękował Radnemu Powiatowemu p. Jackowi Pyrkowi z Chełmka za pamięć o naszych lokalnych bohaterach, którzy wykazali się patriotyzmem i ogromnym zaangażowaniem w walce z komunistycznym totalitaryzmem.

Autor: Magda Figurska