Uroczystość odsłonięcia tablicy edukacyjnej poświęconej Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców  przy Hali Łabowskiej, na miejscu obozowiska żołnierzy PPAN.
25 czerwca 2016 r.