‚Na mocy rozkazu nr 00485 z 11 sierpnia 1937 r., wydanego przez ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa, pod rzekomym zarzutem przynależności do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) prowadzącej rzekomo działalność szpiegowsko-wywrotową na rzecz Polski represjonowano nie mniej niż 139 835 osób, z czego zamordowano – najczęściej strzałem w tył głowy – nie mniej niż 111 091. Zdecydowaną większość ofiar „operacji polskiej” NKWD stanowili Polacy’…..http://operacja-polska.pl/nkw/o-operacji-polskiej-nkw/informacja/581,O-operacji-polskiej.html

Kraków przypomina o tym ludobójstwie pod Krzyżem Katyńskim – 10 sierpnia 2018 r.

 

a.jpg

c.jpg

e.jpg

d

http://operacja-polska.pl/