Patriota – słowo określające człowieka kochającego swoją ojczyznę, gotowego do poświęceń dla jej dobra.

Znaczenie pojęcia zmieniało swój wymiar w dziejach Polski. Przywołujemy nazwiska rodaków z różnych epok, którzy w sposób szczególny okazywali więź z krajem. Wpisali się na kartach historii swoimi zasługami, heroizmem.

Wolność, którą dzisiaj możemy się cieszyć zawdzięczamy właśnie im. Ojczyzna, to ziemia, terytorium oddzielone granicami od innych państw, to także ludzie tam mieszkający – ich zwyczaje, tradycje, język, którym się posługują.

Wielokrotnie możni świata zmierzali do pozbawienia tożsamości naszego kraju. Pełna mobilizacja właśnie tych patriotów stawiała mur, by obce państwa nie wchłonęły Polski w obszar swojego terytorium.

Druga wojna światowa objęła swoim zasięgiem wiele państw. Koszmar tamtych dni tak trudny do pojęcia dzisiejszemu pokoleniu. Ludzie funkcjonowali w warunkach, gdzie hulała śmierć niewinnych.Mimo braku odpowiedniego sprzętu podejmowali wszelkimi sposobami formy obrony przed okupantem.

14433211_677729809063083_864849716082613125_n

Wzajemne wsparcie, mobilizacja …i ta wiara głęboka na przetrwanie.

Wybitny Polak, Patriota, Bohater – Rotmistrz Witold Pilecki jest jednym z wielu autorytetów, którego postawa zasługuje na najwyższy szacunek. Brał udział w wielu walkach przed wybuchem II wojny. Musiał zapewne wyzbyć się całkowicie lęku o swoje życie.

Bóg Honor Ojczyzna – motto życia człowieka niezwykłego.

Zgłosił się na ochotnika, by przedostać się do obozu Auschwitz. Decyzja dyktowana była niesieniem pomocy innym, którzy w tym piekle już byli, mieli trafić. Heroizm, o którym nigdy zapomnieć nie można.

PAMIĘTAMY PANIE ROTMISTRZU WITOLDZIE.

Cytat z książki Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość.

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra, albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami(..)

Cykl wydarzeń organizowanych w 2016 r. stanowi rozpowszechnienie wiedzy o człowieku, z którego Polska musi być dumna.

18 listopada 2016 r o godzinie 16.00 odbędzie się KONFERENCJA NAUKOWA Rotmistrz Witold Pilecki. Żołnierz-Bohater-Patriota. Miejscem spotkania będzie Sala konferencyjna w Sejmie RP.

Wielu wybitnych prelegentów w swoich wystąpieniach przybliży życiorys Rotmistrza Witolda. Dodatkową oprawą będzie mini wernisaż plakatów powstałych w ramach Konkursu na plakat poświęcony Rotmistrzowi, inne atrakcje przygotowane przez organizatorów wydarzenia.

13728939_644044985764899_8478142745219754491_n

Projekt „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” organizowany jest przez Krakowską Fundację GDZIE pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy. Zadanie współfinansowane jest przez MSZ, MON oraz Fundację PZU i Fundację PKO, a wspierany przez MEN i MSWiA oraz BBN.

Jako ilustrację wprowadzającą do artykułu o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim wykorzystano dwie prace, które nadesłał Paweł Kasperek na międzynarodowy konkurs na plakat pt. „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz” o nagrodę szefa MON i Fundacji PZU.