Jabłonka na Orawie obchodzi swoje oficjalne 450-lecie lokacji. Faktem jest jednak, że miejscowość ta, a przynajmniej osada na tym miejscu pojawiła się znacznie wcześniej. Niektórzy twierdzą, że już Kazimierz Wielki utworzył tu komorę celną. Dzieje Jabłonki, jak niemal każdego pogranicza, były burzliwe. Dziś na pograniczu polsko-słowackim jest spokojnie i Jabłonka rozwija się jak żadna inna miejscowość.

Z okazji 450-lecia lokacji mieszkańcy Jabłonki pod przewodnictwem Wójta Antoniego Karlaka zorganizowali wielkie uroczystości. Ich kulminacją była Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, z udziałem także ks. Biskupa Jana Szkodonia, wychowanka jabłonczańskiego liceum. Mszę św. koncelebrowali miejscowi i zaproszeni księża.

Przed Mszą Św., w jabłonczańskim kościele  pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, odbyło się wykonanie przepięknego „Orawskiego Oratorium”, kompozytora Stanisława Radwana, opracowane na cześć 450-lecia Jabłonki. Zakończyła go pieśń Orawa autorstwa Rafała Dziwisza. Dzieło, bo takim mianem Oratorium powinno się określać, wykonali: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia i Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna pod dyrekcją Anny Szostak.

Warto w tym miejscu przytoczyć choć we fragmentach ten utwór pokazujący wielkość ludu orawskiego, który pokładając ufność w Bożą Opatrzność i pod przewodem Kościoła Katolickiego, z papieżem Janem Pawłem II na czele, przekształcał orawskie dziedziny w ziemię przyjazną ludziom i oddaną Bogu:

Orawa! Orawa!

Życia źródło i siklawa!

Źródło mnie napoi

Siły da siklwa!

Orawa! O-ra-wa!

……..

Góralu Wojtyło!

Janie Pawle Drugi

Prowadź swoim szlakiem

Twe orawskie sługi!

Kto z Tobą wędruje –

Łaski Twe otrzyma!

Ufność ma Orawa

W Papieża – Pielgrzyma.

Po Mszy Św., w której uczestniczyli też zaproszeni goście: parlamentarzyści: posłowie: Józef Brynkus, Anna Paluch, Edward Siarka; senator Jan Hamerski, goście z zaprzyjaźnionych miast partnerskich Jabłonki, radni wojewódzcy, a także: osobistości życia kulturalnego w Polsce: pani Dorota Segda – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Stanisław Radwan i Rafał Dziwisz – twórcy Orawskiego Oratorium oraz Arturo Mari – osobisty fotograf papieża, odsłonięty został pomnik Jana Pawła II-Pielgrzyma.

Po odsłonięciu pomnika przejmująco zabrzmiał utwór Cy bocycie Świynty Ojce, w wykonaniu Andrzeja Dzióbka, którego słowa napisał Orawianin Emil Kowalczyk.

Wieczorem w Orawskim Centrum Kultury – przepięknej sali, które może Jabłonce pozazdrościć o wiele większa miejscowość, odbyła się uroczystość w trakcie której hołdy dla Jabłonki i Orawy przyjmował jeden z twórców jej sukcesów Wójt Antoni Karlak. A wyraził je przede wszystkim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pan Prezydent przesłał list gratulacyjny dla jabłonczan. Doceniał w nim upór, charakter i wierność wierze Ojców Orawian.

W trakcie okolicznościowych przemówień głos zabrał także dr hab. Józef Brynkus – poseł Ziemi Wadowickiej, równocześnie absolwent LO w Jabłonce. Pan Poseł w wystąpieniu zaznaczył, że szczególny list gratulacyjny przesłał wcześniej na ręce Pana Wójta Antoniego Karlaka, teraz jednak chciał przedstawić tylko garść osobistych refleksji. Wspomniał więc, że dojrzewał w LO w Jabłonce i że wiele zawdzięcza licealnym Profesorom, w tym obecnemu na sali widowiskowej prof. Andrzejowi Madeja i jego Małżonce. Wspomniał również, że ilekroć wraca z Nowego Targu lub z okolicy do swojej rodzinnej miejscowości – Spytkowic, to stara się jechać przez Jabłonkę, bo serce go tak prowadzi. Przejeżdżając przez Jabłonkę dostrzega efekty pracy jabłonczan – tych, którzy odeszli i tych, którzy budują wielkość miejscowości obecnie. Swoje wystąpienie spuentował stwierdzeniem, że przepiękna i przewspaniała oprawa uroczystości 450-lecia lokacji Jabłonki jest jak najbardziej uzasadniona: odpowiada efektom pracy jabłonczan. Oni zasługują na nią.

 

List Gratulacyjny wysłany przez dra hab. Józefa Brynkusa Posła RP

Wadowice, dnia 11 lipca 2016 r.

Szanowny Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody 450-lecia Jabłonki. Niestety, z powodu obowiązków poselskich nie mogę uczestniczyć we wszystkich imprezach z tej okazji.

Jako poseł reprezentuję wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a jako doświadczonemu samorządowcowi działającemu niegdyś w niewielkiej gminie, Małe Ojczyzny i ich problemy są mi szczególnie bliskie. Podejmując zadania poselskie nie zapominam ani o niewielkiej miejscowości, z której pochodzę, ani miejscowościach, gdzie kończyłem szkoły, o mieście mojego zamieszkania, a zatem o mieszkańcach wszystkich Małych Ojczyzn, które razem budują naszą wielką wspólną Ojczyznę – Rzeczpospolitą Polską. 450 lat, czyli cztery i pół wieku, to piękny a zarazem istotny jubileusz miejscowości, świadectwo trwania i aktywności kolejnych pokoleń mieszkańców, tworzących wspólnotę takiej Małej Ojczyzny – Jabłonki.

Jako absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce czuję się z tą miejscowością  związany serdecznymi więzami lat młodości. Tym bardziej cieszy mnie jubileusz miejscowości, tak imponująco i z rozmachem zorganizowany przez miejscową społeczność, władze samorządowe i organizacje. To godna oprawa dla tak znaczącej rocznicy. To także okazja do przekazywania i upowszechniania wiedzy o atutach, atrakcjach oraz walorach regionu. W czasach wielkiej indywidualizacji, partykularyzmu oraz rozbicia inicjatyw obywatelskich szczególnie cieszy  tak liczne współdziałanie na rzecz dobra wspólnego, tym bardziej, że nie tylko infrastrukturalnego czy materialnego, ale także dla wartości kulturowych i dziedzictwa niematerialnego.

Wszystkim uczestnikom imprez i uroczystości życzę radości i zabawy, ale także pozytywnych i budujących refleksji, wyniesionych ze wspólnotowego przeżywania jubileuszu. Życzę dalszego rozwoju i sukcesów całej miejscowości oraz wszystkich mieszkańców na różnych polach publicznej i życiowej aktywności dla dobra indywidualnego i całej jabłonczańskiej społeczności.