Amerykańscy kongresmeni napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym apelują o stworzenie warunków umożliwiających inwestycje w kopalnie miedzi w Polsce. – Szanowny Panie Premierze, piszemy do Pana, aby wyrazić nasze zaniepokojenie negatywnym wpływem obowiązującego w Polsce podatku od wydobycia niektórych kopalin na potencjalne inwestycje amerykańskich firm w Państwa kraju – piszą amerykańscy kongresmeni w liście do Premiera Morawieckiego. W dalszej części Listu Kongresmenów z USA do premiera polskiego rządu czytamy zarzuty, że rząd RP nie ułatwia koncernom amerykańskim wydobywanie miedzi! Polska zwolniła ustawowo już koncerny USA z płacenia podatków w Polsce, ale politycy PiS jeszcze zwlekają z oddania im tego na czym mogą zarabiać. Bezpieczeństwo Polski to biznes dla Ameryki: taka jest logika listu członków Kongresu do premiera Morawieckiego.

Amerykańscy politycy zwracają uwagę, że od czasu wprowadzenia tzw. podatku miedziowego w 2012 roku otwieranie nowych kopalni w Polsce jest całkowicie nieopłacalne. Polska ma jedne z największych na świecie zasobów miedzi, a jednak od dziesiątek lat nie otwarto u nas żadnej nowej kopalni. „Wierzymy, że usunięcie barier dla amerykańskich inwestycji w Polsce pomoże uwolnić ogromny potencjał polskiej gospodarki” – piszą w liście senatorowie.

Podkreślają, że otwarcie na nowe inwestycje przyniesie zarówno wiele miejsc pracy, jak i wzrost gospodarczy. Sprawa dotyczy nie tylko zagranicznych inwestycji, ale też krajowych. Przy obecnej konstrukcji podatku żadna forma, ani krajowy KGHM ani zagraniczne przedsiębiorstwa nie są w stanie kopać nowych złóż.

List ws. podatku miedziowego
Poniżej pełna treść listu kongresmenów do premiera Morawieckiego.

„Szanowny Panie Premierze,

piszemy do Pana, aby wyrazić nasze zaniepokojenie negatywnym wpływem obowiązującego w Polsce podatku od wydobycia niektórych kopalin na potencjalne inwestycje amerykańskich firm w Państwa kraju.

Stany Zjednoczone cenią bliskie stosunki, jakie łączą nasze narody. Doceniamy fakt, że Polska jest dla nas cennym, strategicznym sojusznikiem i jednym z nielicznych państw członkowskich NATO, które chcą wypełnić swoje zobowiązanie przeznaczenia 2% PKB na cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa kraju. Gotowość Stanów Zjednoczonych do dostarczenia Polsce trzydziestu dwóch F-35, najbardziej zaawansowanych amerykańskich myśliwców, jest doskonałym przykładem szczególnych relacji, jakie łączą nasze kraje.

Uważamy, że najlepszym sposobem na wzmacnianie wzajemnych interesów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i utrzymania naszego niezwykle ważnego sojuszu jest ściślejsza współpraca gospodarcza. Niestety, od czasu uchwalenia „podatku miedziowego” w 2012 roku, Polska pozostaje daleko w tyle za innymi krajami pod względem wydobycia miedzi i inwestycji w tym zakresie. Zasoby miedzi w Polsce należą do największych na świecie, a jednocześnie kraj zajmuje zaledwie 13. miejsce pod względem produkcji, będąc za takimi krajami jak Chiny i Kanada, przy czym oba te kraje mają znacznie mniejsze zasoby.

Podatek, który jest unikalny w przemyśle wydobywczym, zwiększył poprzednią efektywną stawkę podatku od wartości dodanej dla nowych inwestycji wydobycia miedzi z 38,5% do 89% i przedłużył okres zwrotu o jedenaście lat. Ta niezwykle wysoka stawka podatkowa okazała się niemożliwą do pokonania barierą dla zagranicznych inwestorów. Obawiamy się, że nie pojawią się żadne nowe inwestycje w sektorze wydobywczym jeśli podatek ten pozostanie w mocy.

Nawet kraje takie jak Chiny, Mali, Peru czy Sierra Leone zmieniły swoje systemy opodatkowania górnictwa, aby zracjonalizować obciążenia fiskalne i zachęcić do inwestycji. Zależy nam na tym, aby Polska, która na chwilę obecną posiada tylko jedną znaczącą kopalnię metali, przyjęła zrównoważony, odpowiedzialny i korzystny dla rozwoju przemysłu wydobycia miedzi, nowoczesny system opodatkowania górnictwa.

Wierzymy, że usunięcie barier dla amerykańskich inwestycji w Polsce pomoże uwolnić ogromny potencjał polskiej gospodarki. Otwarcie na zagraniczne inwestycje w polski przemysł wydobywczy przyczyni się również do stworzenia dobrze płatnych miejsc pracy i wygeneruje znaczący wzrost gospodarczy. Co najważniejsze, takie działania wzmacniają więzi między naszymi narodami i wzmacniają nasze wspólne dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa naszym krajom.

Zachęcamy do rozważenia możliwości przebudowy tego podatku i doceniamy uwagę, jaką poświęca Pan tej sprawie.

Neal P. Dunn, MD, Joe Wilson

(obaj są członkami Kongresu oraz Zgromadzenia parlamentarnego NATO)