Oświadczenie podpisane przez przedstawicieli wszystkich związków zawodowych działających w kopalni „Pokój” w Rudzie Śląskiej. – Przedstawiamy informację o zaniechaniu dalszych inwestycji w tej kopalni, pomimo że np. rozcięto już ściany. W sposób oczywisty oznacza to, że kopalnię przeznaczono do przyśpieszonej likwidacji. Na to zgody organizacji związkowych na pewno nie będzie. Dodatkowo, sytuacja pośród pracowników kopalni „Pokój” staje się z każdym dniem coraz bardziej nerwowa i wkrótce będzie tak trudna do opanowania jak pożary w Australii – mówi Patryk Kosela, rzecznik prasowy WZZ Sierpień 80.
Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia związków zawodowych.

 

Związki Zawodowe                                                                   Ruda Śląska, 16 stycznia 2020 r.
Ruchu „Pokój” KWK „Ruda”

O Ś W I A D C Z E N I E
Sprzeciw wobec próbom likwidacji kopalni „Pokój”!

Organizacje związkowe działające na Ruchu „Pokój” zespolonej Kopalni Węgla Kamiennego „Ruda” (Polska Grupa Górnicza S.A.) w Rudzie Śląskiej oświadczają stanowczo, że sprzeciwiają się działaniom zmierzającym wprost do przyśpieszonej likwidacji kopalni „Pokój”.

Niniejszym wzywamy Zarząd PGG S.A. oraz Dyrekcję KWK „Ruda” do zaprzestania działania na szkodę Ruchu „Pokój” i odblokowania zaplanowanych wcześniej robót inwestycyjnych. Brak realizacji niniejszego żądania spotka się z ostrą odpowiedzią Załogi Ruchu „Pokój” oraz skierowaniem przez związki zawodowe zawiadomienia do odpowiednich służb.

Na Ruchu „Pokój” wstrzymano w ostatnim czasie dalsze roboty inwestycyjne, pomimo rozcięcia ścian 154, 155 i 157. Zbrojenia tych ścian i przodki są zastopowane, co oznaczać może początek szybkiego końca kopalni. Wydaje się to tym bardziej niezrozumiałe ekonomicznie, że roboty inwestycyjne przerwano niejako w połowie, uprzednio wkładając w nie miliony złotych!

Nie jest żadną tajemnicą, że w Polskiej Grupie Górniczej coraz intensywniej pracuje się nad przygotowaniem kolejnych kopalń do likwidacji. Na pierwszy rzut ma pójść właśnie rudzka kopalnia „Pokój”. Nie będzie ona jednak ostatnią kopalnią, która ma podlegać przyśpieszonej likwidacji. Nie takie były ustalenia, nie takie były porozumienia! Złamanie umowy społecznej w PGG skutkować będzie konfliktem na niewyobrażalną dotąd skalę. Już teraz załogi górnicze widząc ewidentne zaniechania inwestycyjne, wykazują niepokój. Atmosfera z każdym dniem robi się coraz trudniejsza i wkrótce może być tak trudna do opanowania jak pożary w Australii.

Zwały naszego węgla przy wielu kopalniach pękają w szwach. Import jest nadal horrendalnie wysoki. Po to by wywołać większe zapotrzebowanie na węgiel z Rosji, planuje się likwidację polskich kopalń węgla kamiennego. Jedną z pierwszych (lecz nie ostatnich) ofiar tego typu zamysłu ma być kopalnia „Pokój”.

W PGG zamiast pracować nad zwiększeniem przychodów spółki, pracuje się nad upolowaniem kolejnych kopalń do likwidacji. Przez ostatnie 4 lata tolerowano sytuację, w której nieudolni menedżerowie „zarzynali” kolejne kopalnie. Tak było w przypadku kopalni zespolonej „Ruda”, kierowanej przez osobę skrajnie nieodpowiedzialną, nieudolną i szkodliwą, ale za to z koneksjami w partii rządzącej.

Pokoju i spokoju na „Pokoju” nie będzie! Jeśli nie nastąpi powrót do działań inwestycyjnych i w dalszym ciągu czynione będą działania zmierzające do likwidacji kopalni, spotka się to z radykalną odpowiedzią. Zawiadomione o niegospodarności zostaną także wówczas odpowiednie organa Sprawę należy potraktować jako pilną i ważną, a niniejsze oświadczenie jako ostrzeżenie.

Fot. Maciej Mutwil/www.maciejmutwil.blogspot.com