Pan Piechociński Janusz, były już na szczęście Wicepremier RP  obrał sobie sposób do promowania  pokojowych rozwiązań problemów Polaków. Zapędził się polityk zbyt ostro ze swoją wizją. Były Premier Rządu Polskiego z ramienia PSL w sposób cyniczny wskazuje:

„a może by tak podpalić jakiś budynek publiczny żeby wprowadzić stan nadzwyczajny?”

To już nie jest śmieszne. Kilka miesięcy wstecz o podpaleniu domu Prezesa Jarosława Kaczyńskiego publicznie wspominał inny wizjoner, Poseł PO, nijaki Pan Stefan Niesiołowski.

Walczą o demokrację, stają niczym lwy w obronie prawa, demonstrują swoje niezadowolenie broniąc Trybunału Konstytucyjnego jako podmiotu najwyższego w stanowieniu prawa, po czym zrzucają swoje maski i nawołują do „demolki” naszej Ojczyzny.

Dosyć Panie i Panowie opluwania władzy w sposób niekontrolowany. Dosyć zamętu, chaosu, socjotechniki z Waszym udziałem.

Zakasać rękawy i do roboty, bo za to płaci podatnik. Swoją zawiść demonstrować w swoich kręgach cicho i spokojnie Szanowna opozycjo.

Wy się odgrażacie, my poważnie odbieramy te groźby. Powaga, to odpowiednia reakcja na zachowanie.

Nasz redakcyjny kolega Mateusz Gruźla złożył zawiadomienie do Prokuratury celem oceny, czy Pan Piechociński nie popełnił przestępstwa zwanego podżeganiem. Jeżeli popełnił, zostanie ukarany.

Wszak prawo , to Świętość , o którą wszyscy zabiegamy.

Mateusz Gruźla       

Adres znany redakcji.

                                                                                                           Tychy 05.05.2016 r

 

Prokurator Krajowy

Bogdan Święczkowski

Prokuratura Krajowa,

Ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o możliwym popełnieniu przestępstwa z Art. 18. § 1,2,3 kk , Art. 13 § 1, kk, Art 255 kk  tj. podżegania do popełnienia przestępstwa  na szkodę państwa polskiego przez Janusza Piechocińskiego oraz wnoszę o wszczęcie z urzędu w tej sprawie postępowania przygotowawczego.

Uzasadnienie:

            W dniu 5 maja 2016 r. Janusz Piechociński na portalu Twitter – koncie użytkownika TVN 24, pod postem Redakcji „ Pucz i anarchia, czyli jak władza zaostrza retorykę” wpisał komentarz, który w podtekście stanowi nawoływanie do podjęcia czynności na szkodę państwa. Były Premier Rządu Polskiego z ramienia PSL w sposób cyniczny wskazuje „a może by tak podpalić jakiś budynek publiczny żeby wprowadzić stan nadzwyczajny?”  

            Powyższym komentarzem oddziałuje na psychikę większej ilości osób, by skłonić je do popełnienia określonego przestępstwa. Jak zauważył Sad Najwyższy w wyroku z 17 marca 1999 roku, przestępstwo z art. 255 § 2 k.k. sprowadza się do oddziaływania na psychikę innych, bliżej nieokreślonych osób poprzez wzywanie ich lub zachęcanie w różny sposób do popełnienia zbrodni” [wyrok SN z dnia 17 marca 1999 r., IV KKN 464/98, Prok. i Pr.-wkł. 1999, nr 10, poz. 7]. Podkreślić trzeba, iż takie wypowiedzi,mają charakter podburzający, ich treść wywołuje niepokój i silnie negatywne emocje. Wreszcie stanowią one wprost zachętę do agresji i użycia przemocy.  Z charakteru zamieszczonej wypowiedzi wynika bowiem jednoznacznie, iż celem  jest apel skierowany do wielu ludzi do podejmowania agresji.

Jest to zupełnie niezrozumiałe i wymaga szczególnego napiętnowania.

            Mając na uwadze obecne niepokoje społeczne wywoływane przez opozycję, jak i jej zwolenników, taka forma zachęcania do popełnienia czynu zabronionego ma istotne, negatywne znaczenie. Planowana Manifestacja przez opozycję ustalona na dzień 7 maja 2016 r. poprzez takie nawoływania przez osoby związane z polityką grozi zaostrzeniem konfliktu, dalej prowokuje do dokonania czynu tj. podpalenia budynku publicznego przez zdeterminowanych obywateli. Różny przekrój społeczny uczestników Manifestacji nie rozumie znaczenia „stan nadzwyczajny”. Zinterpretowanie, iż jest to forma pokonania obecnej ekipy rządzącej poprzez takie działania jest realne. Forma podżegania w tym konkretnym przypadku, z udziałem byłego Premiera Rządu RP może być skuteczna.

            Nie bez znaczenia dla prawnokarnej oceny opisanego zachowania ma funkcja Państwowa , wieloletni mandat Poselski oraz szefostwo partii politycznej które to były udziałem Pana Janusza Piechocińskiego . Publiczne zadane pytanie winno być ocenione w konkretnym aspekcie społeczno – politycznym, odnosząc to zdarzenie do bieżącej sytuacji politycznej , totalnego chaosu i bezustannego konfliktu . Słowa Pana Janusza Piechocińskiego mogą stanowić iskrę od której zapłonąć może „ Nasz Ojczysty Dom „ Brak napiętnowania takich zachowań mógłby stanowić niebezpieczny precedens społeczny . Wobec powyższego uznaję, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest w pełni zasadne.

Mateusz Gruźla

Załączniki: kopia wypowiedzi Pana Janusza Piechocińskiego