Jeszcze w czerwcu ukaże się w księgarniach w całej Polsce książka Rajmunda Pollaka pt.: „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji”.  Jest to opracowanie historyczne, bogato ilustrowane,  zawierające ok. 100 fotografii: bohaterów podziemia antykomunistycznego z Fabryki Samochodów Małolitrażowych  ( i nie tylko) oraz autentycznych i unikalnych dokumentów, pochodzących z: FSM, IPN, NIK, NSZZ „Solidarność”,  Kancelarii Premiera RP, CBA i szeregu ministerstw (rządów od 1989 do 2016 roku) oraz archiwum historycznego Fabrica Italiana Automobili Torino i zostało zrecenzowana przez wybitnego historyka z tytułem naukowym.

Promocja tej książki odbędzie się   w Bielsku-Białej w dniu 28.czerwca 2016 roku o godz. 16:oo na Akademii Techniczno-Humanistycznej ul. Willowa  budynek „L” sala nr 137. Z dworca PKP lub PKS w Bielsku-Białej dojazd na ATH ( są to tzw. Błonia) autobusem czerwonym nr 24.

Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazjiNajbardziej sensacyjne informacje i dokumenty prezentowane w tej nowej książce wstrząsną opinią publiczną i obalą wiele mitów i kłamstw krążących po wszystkich mediach w Polsce w latach 1980-2016. – Książka Rajmunda Pollaka „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji” jest książką mówiącą o walce o godność i należyte traktowanie, bo tylko w tle przewijają się przesłanki o charakterze ekonomicznym, Polaków w okresie schyłku Polski Ludowej i po przekształceniach w 1989 roku aż do współczesności. Bo robotników z Fabryki Samochodów Małolitrażowych, w związku z ich sytuacją głównie polityczną, a także częściowo ekonomiczną po 1989 roku, należy traktować nie tyle jako fachowych pracowników, którymi niewątpliwie byli, ale przede wszystkim jako przedstawicieli narodu polskiego borykającymi się z prześladowaniami w obu tych okresach historycznych. Książką jest narracją naukową, bo opartą na bazie źródłowej – pisze dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus w recenzji tej książki.

Rajmund Pollak to człowiek konsekwentny w ujawnianiu prawdy historycznej i układów. –  Autor nie wstydzi się emocji i operuje niekiedy bardzo mocnym słowem, to jest tylko dla czytelnika, niekoniecznie naukowego zaletą i inspiracją do dalszej lektury. Powinni ją też przeczytać koledzy Rajmunda Pollaka, których ta książka też dotyczy, a gdy ich już nie ma, bo śmierć ich zabrała, niech przeczytają ją ich bliscy. Także z tego powodu, że Rajmund Pollak odbrązawia niektóre postaci, innych zaś legendę mocno zaczernia. I nie są to bezpodstawne opinie, ale wywiedzione ze słów bezpośrednich świadków i ich relacji, ale też dokumentów – podkreśla recenzent.

z6012693NW książce zawarto dokumenty do tej pory nigdzie nie publikowane. – Te relacje, dokumenty i inne źródła, wspaniałe fotografie bohaterów walki o godność robotników, niekiedy wręcz unikatowe, wyszperane z własnego archiwum, uzyskane od tych, którzy walczyli w Trzecim Szeregu „Solidarności” i w związkach zawodowych po przejęciu FSM przez Fiata egzemplifikują i uzasadniają tezy, sądy i interpretacje przeszłości FSM. Są one niekiedy wręcz bulwersujące i burzące dotychczasowe ustalenia historyków zajmujących się dziejami tej fabryki. Bez wątpienia z książką powinni się zapoznać historycy IPN-u, którym Pollak zarzuca brak profesjonalizmu, pominięcie, bądź niewykorzystanie wielu źródeł, które były i są dostępne. Pollak podejmuje z nimi śmiałą polemikę i nieraz przekracza w tej polemice granice sądów i interpretacji, w formułowaniu których profesjonalistom brak jest odwagi, a często przeszkadza autocenzura – docenia w swojej recenzji książki dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus, który jest pracownikiem naukowym Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz posłem na Sejm RP.

Książka Rajmunda Polaka to nie jest byle jaka pozycja na rynku wydawniczym. Można śmiało powiedzieć, że jest to dzieło życia autora, który rozlicza się w nim z przeszłością i ukazuje prawdziwe oblicze III RP na przykładzie bandyckiej prywatyzacji FSM. Dzięki tej książce możemy prześledzić jak sprzedawano za symboliczną złotówkę polskie „srebra narodowe”, w tym przypadku fabrykę, która był najnowocześniejszą firmą samochodową w Europie Środkowowschodniej. Czy tym tematem zajmą się przedstawiciele polskiego państwa? Materiał zawarty w publikacji „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji” przywołuje dane świadczące o wielu nieprawidłowościach, które miały miejsce podczas i po przejęciu FSM przez Włochów.