Co Wy, politycy z nami zrobiliście?- chciałoby się wrzasnąć z całych sił tak głośno, by pytanie dotarło do każdego z Was.

Podział społeczeństwa jest tak wielki, jak nigdy od setek lat. Wasza droga po władzę, jej utrzymanie jest bagnem, szambem zwyczajnym, którym oblewacie swoich obywateli. Wpatrując się we własne interesy zapomnieliście, kto jest najważniejszy w tym kraju.

Przypominam – każdy OBYWATEL, jednostka i jego potrzeby we wszystkich obszarach życia.

Burzycie z premedytacją fundamenty, które budowali nasi przodkowie.

Bóg, Honor, Ojczyzna!

Gdzie podziały się te wartości, kto dał Wam prawo do chowania zasad, wobec których Ojcowie, Dziadkowie przelewali swoją krew, aby Polska była Polską dla każdego z nas?

Wszechobecna manipulacja naszymi emocjami doprowadziła do niewyobrażalnego wskrzeszania nienawiści Polaka wobec Polaka. Wymiana poglądów na temat sympatii, antypatii do ugrupowań politycznych nie pozwala już na spokojne spożycie obiadu przy wspólnym stole, który od wieków był symbolem więzi rodzinnej.

Przytłoczeni gigantycznymi problemami rodacy przestali wierzyć, że może i musi być lżej. Przekonanie, że nasze słowa, nasza wola zostanie uszanowana jest w agonii.

Przykładem tak czytelnym jest dzień 6 września 2015 r., w którym to my, obywatele mieliśmy możliwość wypowiedzenia swojego zdania na proste trzy pytania postawione w Referendum. Niska frekwencja jest obrazem zaufania do władzy.

Koncentrujecie się na sprawach, które są dla Was wygodne.

W marketach z obcym kapitałem, który wypchnął małych przedsiębiorców zalega towar, którego większość ludzi nie ma, za co nabyć. Tak dokładnie było za czasów PRL. Miałeś gotówkę, miałeś wszystko. Swobodny dostęp do wszelakich produktów istniał i w tamtych czasach.

Dzisiaj w wolnej od komunizmu Polsce sceny Matek, które odciągają swoje dzieci od zabawek za 5 zł, słodyczy za 2 złote są w każdym zakątku kraju. Przez pryzmat władzy nie chcecie tego widzieć, bo i po co.

Miliony ludzi cieszy się, że ma zatrudnienie, zarabia najniższą krajową. Przetrwanie od wypłaty, do wypłaty bez konieczności zadłużenia się u znajomych, bliskich uznaje za wygrany miesiąc. Pozyskując marne grosze za ciężką pracę, często kilkunastogodzinną nie stać ludzi na rodzinne spędzenie czasu idąc do kina, wesołego miasteczka ze swoimi dziećmi.

Łzy rozpaczy, niemocy z braku widoków na przyszłość płyną zazwyczaj w czterech ścianach swoich domostw. Wstydzimy się przed sąsiadami, że czwarty dzień rosół ugotowany na podrobach najniższej, jakości jest jedynym ciepłym posiłkiem.

polska-bieda-400Przepaść między klasą biedną, na pograniczu ubóstwa, a majętną jest tak bardzo widoczna, bezustannie narasta. Niewielki odsetek ludzi stanowi dzisiaj klasę średnią.

Czy Wy, decydenci czynicie jakieś kroki, aby ten stan naprawić? NIE, bo jest coraz gorzej!

My Polacy na własnej ziemi staliśmy się tanią siłą roboczą dla obcych kapitałów.Wpuściliście na nasze terytorium potentatów z całego świata, aby powiększali swój kapitał, umacniali tym samym pozycję swoich państw, nie naszego. Cieszycie się, bo to oni dają miejsca pracy, dla Was problem z głowy.

W jaki sposób ma się przebić polski przedsiębiorca ze swoją myślą techniczną, jak ma się rozwinąć, dalej to on zabezpieczyć Polaków otwierając rodzimy interes? Obwarowania do startu na ojczystym rynku zniechęcają już na początku.

Gigantyczne bezprawie w różnych podmiotach, na które jesteście ślepi, głusi pozwala na działania skierowane przeciwko ludziom, nie dla ich dobra. Afery, przekręty, które dzieją się na naszych oczach są tłumione, oddalane na dalszy plan.

Słów kilka o osobach niepełnosprawnych, ich opiekunach.

Szczyt draństwa wobec tej grupy społecznej z Waszej strony przeraża.

Pytam, dlaczego jeszcze pełni swoją funkcję Prezes Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Jarosław Duda, który jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych?

W jaki sposób sprawował nadzór nad poprawnością przekazu środków na wspieranie osób zaburzonych, skoro miliony złotych wypłynęło na konta złodziei? Za czyn znacznie mniejszej wagi podrzędny Kowalski zostałby wywalony na bruk, Prokuratura wnioskowała o izolowanie Kowalskiego w celi do czasu zakończenia czynności dochodzeniowych.

Czy Wy, Władza jesteście na innych prawach? W tym przypadku wypłynęły miliony złotych, które zasilały budżety zorganizowanej szajki. Dymisja Pana Dudy powinna nastąpić w pierwszym dniu ujawnienia oszustwa, za które on pośrednio ponosi odpowiedzialność z tytułu braku nadzoru nad dystrybucją środków.

Czy Pan Prezes nie miał wiedzy, że środków ubywa? Pan Jarosław głośno od długiego czasu głosi swój pogląd o likwidacji subkont w Fundacjach, które przypisane są do Jacka, Ani itd. wnioskując o przekazywanie odpisu 1% z podatków wprost na podmioty OPP, w tym nadzorowany przez siebie PFRON. Głosi, że PFRON jest coraz uboższy, pula przeznaczona na ten cel nie wystarcza. Fakt, bowiem Władza ludzi najsłabszych pogrąża z coraz większą siłą.

Nie mamy pieniędzy, LUDZIE – skąd mamy brać na zaspokojenie Waszych potrzeb, budżet nie jest gumowy.

A jednak jest, środki są „mrożone” dla Waszych potrzeb. Pan były Prezydent ratując swoje stanowisko na kolejną kadencję zarządził Referendum. Znalazło się naraz sto milionów złotych na ten cel. Poniższe zestawienie obrazuje troskę decydentów o grupę najsłabszą. SZOK!!

11951254_1027262260631008_6141089250944538316_nPrzez 9 lat kwota 153 zł na zasiłek pielęgnacyjny jest niezmienna. Czy to jest normalne, humanitarne, moralne traktowanie swoich obywateli?

Pani Premier od lutego 2015 r, po dymisji byłego Prezesa ZUS nie powołała innej osoby. Czy w kraju, wśród milionów obywateli nie ma kandydata na tak ważne stanowisko? „ Wolna amerykanka” w podmiocie panuje, orzecznicy uzdrawiają wieloletnich rencistów obłożonych zaburzeniami, nowych nie przyjmują, „ bo symulanci”, oddychają, żyją, do roboty zdolni.

Opis wszystkich nieprawidłowości nie zmieściłby się w kilkudziesięciu tomach kilkuset kartkowych.

Tych tematów na Wiejskiej się nie omawia. Ważna jest koncentracja na szukaniu często preparowanych dowodów, by uderzyć w opozycję.

Szanowna Władzo – włączcie myślenie, koncentrację na człowieka, POLAKA.

Zbyt słabi jesteście, by podźwignąć ciężar problemów swoich obywateli, a wyciągacie pomocną dłoń wobec kilkunastu tysięcy uchodźców. W imię, czego?- Utrzymania poprawnych relacji z Panią Merkel?

Gubię się, czy Polska, to jeszcze moja Ojczyzna, w której człowiek cokolwiek znaczy w obliczy decydentów.Czas na zmiany, wielki czas, by podnieść znaczenie słów – Polska, Polak, Ojczyzna, – równość, praworządność, ochrona dóbr jednostki..

„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej jeszcze korzystać” Cyceron

„Każdy odmawia jakieś polityczne modły. Tylko ołtarze nas różnią”. Władysław Loranc

„Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką”. Napoleon Bonaparte

Zdjęcia; Źródło – Internet