Jak już wspomnieliśmy w części 1, ruch oporu w okupowanej przez kaczystow Polsce obejmuje wszystkie dziedziny życia. Państwo podziemne reprezentowane przez Komitet Oporu Destrukcyjnego (KOD) utworzyło w tym celu wydziały: wywiadu -prowadzony przez generała Kozieja pseud. „Szogun”, dywersji (Ewa Kopacz pseud. „Metr”), oświaty (Bronisław „Bul” Komorowski), sądownictwa (Stefan Szechter pseud. „Michnik”), polityki (Stefan Niesiołowski pseud. „Szczaw”), sportu (Joanna Mucha pseud. „Czecialiga”), turystyki (Bogdan Borusewicz pseud. „Podniebny Wędrowiec”), kultury (Zbigniew Hołdys pseud. „Muzyk”), religii (ksiądz Sowa & Przyjaciele) i głodówek (Ryszard Kalisz pseud. „Chudy”).

Wysadzaniem linii kolejowych, mostów i linii metra zajmują się osobiście specjaliści od infrastruktury, Cezary Grabarczyk pseud. „Katar”, Hanna Gronkiewicz-Waltz pseud. „Kamienica” i Bartłomiej Sienkiewicz pseud. .„Idepowas”). Ten ostatni wsławił się onegdaj udaną akcją spalenia budki wartowniczej przed ambasadą rosyjską.

Działają również konspiracyjne sądy pod przewodnictwem sędziów Tuleyi i Łączewskiego. Sądy te wydają wyroki, które ogłaszane są w podziemnej Gazecie Wyborczej i podziemnym Lisweeku. Wykonywaniem wyroków zajmuje się, jak już wspomnieliśmy, Ryszard Cyba.

Do bezpośredniej walki zbrojnej ma zostać w przyszłości zaangażowany wierny elektorat Platformy Obywatelskiej, przebywający aktualnie w zakładach penitencjarnych. Projekt finansowany będzie przez Unię Europejską, a uzbrojenie dostarczy niezawodny polski patriota, Grzegorz Sorosz.

Państwo podziemne jest skuteczną odpowiedzią na rządy kaczystowskich okupantów. Poprzez destrukcyjną działalność we wszystkich dziedzinach życia, dzięki heroicznej postawie KOD-owskich patriotów oraz marsze uliczne emerytowanych ubeków, marzenia mają szansę się ziścić.

Azali powieje kiedyś nad naszą Ojczyzną wiatr wolności, jak ożywcza morska brejza i znowu będzie tak jak było.

Nastąpi to może jeszcze w tym stuleciu.

Zbigniew KozłowAutor: Zbigniew Kozłow