Polska:
– 90% mediów jest własnością firm zagranicznych
– ponad 90% dużych fabryk jest własnością firm zagranicznych
– ponad 80% banków jest własnością firm zagranicznych
– ponad 90% marketów jest własnością firm zagranicznych
– koncesje na gaz łupkowy są w rękach firm zagranicznych
– obsługa energii elektrycznej jest w rękach firmy zagranicznej (Tauron)
– od maja 2016 roku cudzoziemcy będą mogli kupować polską ziemię
– trwa próba sprzedaży polskich kopalń
– koalicja PO-PSL juz kilka razy próbowała sprzedać polskie lasy, na razie się im nie udaje.

I jak ma być dobrze?

W Polsce już jest coraz mniej Polski…. sprzedaliśmy….. i będziemy pracownikami tych co kupili…