Widziałeś defilady? To usłysz od wojskowego jak jest naprawdę. Tylko się nie przeraź! Krzysztof „Ator” Woźniak rozmawia z Maciejem Lisowskim absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu – obecnie WSOWL, były oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku. – Brakuje w Polsce jednego, długofalowego planu obronności kraju. RBN jest nie ruchawy, a strategia bezpieczeństwa RP ma wiele do życzenia – mówi Maciej Lisowski. Rysuje się bowiem tragiczny stan wyszkolenia i uzbrojenia naszej armii. Polska szykuje sie do wojny? Czy mamy szansę ją przetrwać? Odpowiedzi na te pytania nie usłyszycie w telewizji publicznej czy mediach głównego nurtu. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak wygląda stan armii w Polsce, jakie jest nasze bezpieczeństwo to wysłuchajcie rozmowy Atora.