W sieci ukazała się polska odpowiedź na oszczerczy film Fundacji Rudermanów. To trzeba zobaczyć. Kilkanaście dni temu w sieci pojawił się pełen przekłamań film Fundacji Rodziny Rudermanów, w którym mowa była m.in. o „polskim holocauście”. Kilkuminutowy film przygotowany przez poznański Klub „Gazety Polskiej” przedstawia kaźń narodu polskiego, którą zgotowały nam przez niemal dwadzieścia lat różne nacje.

„Polski Holokaust był faktem”, to film w którym przedstawiona jest kaźń narodu polskiego zgotowaną w latach 1937-1956 przez różne nacje.