Fascynująca opowieść Rajmunda Pollaka o polskich kresach, pod tytułem „Polskie Kresy, co nam obca moc wydarła!”, to nie tylko przypomnienie wspaniałej i dumnej historii Rzeczypospolitej, ale także przejaw rzadkiego w dzisiejszych czasach patriotyzmu Autora. Z kart dzieła przenika głęboka troska o wypełnienie patriotycznego obowiązku przekazania młodszym pokoleniom prawdy o dawnych ziemiachRzeczypospolitej, ich burzliwych losów, chwalebnego dziedzictwa i tragicznej historii.

Książka ilustrowana została kolorowymi obrazami przywołującymi chwałę oręża polskiego, zdjęciami współczesnych bohaterów oraz innymi ciekawymi ilustracjami i dokumentami. Oprócz heroicznych zwycięstw i bohaterskich wodzów, pełnych poświęcenia szlachetnych czynów, przytacza również postacie zaściankowe i tchórzliwe. Nie stroni
od zdecydowanych sądów i ocen, asertywnie – wbrew politycznej poprawności – wydaje opinie o zaprzańcach i zwykłych zdrajcach. Piętnuje więc przywary, dawnych i obecnych, decydentów, nie oszczędza – po drodze
– sąsiednich narodów i ich przywódców. Autor nie jest beznamiętnym obserwatorem i komentatorem faktów, ale zaangażowanym ich interpretatorem. Książka przepełniona jest emocjami i nostalgią, związanymi z trudnymi doświadczeniami narodowymi, ale także rodzinnymi, przodków Autora.

Rozważania nad naszym historycznym dziedzictwem narodowym stanowią kanwę jego przemyśleń dotyczących współczesności, jej aspektów socjologicznych, kulturalnych i politycznych. Dostrzega zagrożenia cywilizacyjnych przemian zachodzących wśród polskich i europejskich elit, narzucanie „postępowych” poglądów, krytykuje okrągłostołowy system polityczny wzmacniający euro-unijny kolonializm, szkalowanie sakramentalnych wartości chrześcijańskich, podważanie zasad życia społecznego w oparciu o rodzinę i wiarę. Książka jest kamieniem rzuconym
na szaniec w obronie tradycyjnych wartości.

Autor nie ulega zasadom wolnorynkowego marketingu wymuszającemu nadskakiwanie jak największej ilości potencjalnych czytelników. Rajmund Pollak, swoją postawą życiową, od młodych lat, jako działacz Solidarności, udowodnił, że jest bezkompromisowym wyznawcą prawdy i sprawiedliwości w życiu publicznym. Jego katolicki światopogląd nakazywał mu przeciwstawienie się czerwonemu bolszewizmowi, teraz rzuca rękawicę odradzającemu się bolszewizmowi tęczowemu.

Zapraszam na spotkanie autorskie z Rajmundem Pollakiem, które odbędzie się w Książnicy Beskidzkiej  w Bielsku-Białej w dniu 27 października 2021 roku,  gdzie o godz.16.00 odbędzie się także oficjalna prezentacja nowej książki pt. ”POLSKIE KRESY, co nam obca moc wydarła”.

Autor: Marek Derewiecki