W ostatnim roku powstało w Polsce już kilka hal produkcyjnych, w których zatrudniani są więźniowie.  Ministerstwo Sprawiedliwości pełną parą realizuje plan wybudowania w latach 2016-2023 czterdziestu hal przemysłowych przy zakładach karnych, gdzie będą mogli pracować więźniowie. Według opracowanego przez resort sprawiedliwości krajowego programu pracy więźniów, przedsiębiorstwa będą miały 40-proc. ulgę w kosztach pracy za zatrudnianie osadzonych pokrywaną z pensji osadzonego. W Zakładzie Karnym w Potulicach powstaje już druga hala o powierzchni 6 tys. metrów kwadratowych, gdzie zatrudnienie ma znaleźć nawet 300 osadzonych. – Jest to hala, której właścicielem jest duński przedsiębiorca. On w dużej części sfinansował to przedsięwzięcie, również zaangażował się w zabezpieczenia techniczno-obronne – wyjaśnia mjr Mariusz Budny, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Z pewnością wielu ludzi stwierdzi: Tak! Dobrze! Niech więźniowie pracują! Nie będziemy ich utrzymywać!  Jednak ci którzy tak stwierdzą, nie mają pełnego obrazu sytuacji i nie widzą ogromnych zagrożeń z tym związanych. Bo praca więźniów nie jest wcale żadnym korzystnym rozwiązaniem dla ogółu społeczeństwa. W ten sposób zamiast dążyć do resocjalizacji,  zbliżamy się do legalizacji nowoczesnego niewolnictwa, zniewalania narodu i do tzw.penalnego zarządzania biedą.

W penalnym zarządzaniu biedą, człowiek jako osoba z prawem do godnego życia nie istnieje, nie liczy się. Resocjalizacja nie istnieje, staje się tylko sloganem marketingowym dla zmylenia przeciwnika czyli nas społeczeństwo.  Funkcjonowanie zakładów karnych i aresztów podporządkowuje się niewłaściwym celom: tj. zapewnieniu bezpieczeństwa urzędującym rządom oraz zapewnieniu zysków korporacjom. Dodatkowo zwiększa się zatrudnienie w służbach więziennych oraz zapewnia się zbyt firmom zaopatrującym zakłady karne.

Jak to wygląda w praktyce?

W USA w ciągu ostatnich kilku dekad, tak specjalnie zaostrzono przepisy prawne aby jak najwięcej ludzi (zwłaszcza czarnoskórych Amerykanów) wsadzać do więzień. Tylko po to, aby więzienia miały ręce do pracy! Wielkie znane marki i korporacje korzystają tam z prawie darmowej pracy amerykańskich więźniów!  Odkąd Corrections Corporation of America, Correctional Services Corporation, Securior (z siedzibą w Londynie) i Wackenhut są notowane na giełdzie, przemysł karceralny stał się jednym z pupilów Wall Street. Tak się dzieje w Ameryce! Czy wkrótce będzie tak i w Polsce? Taki widzę scenariusz, który prawdopodobnie już teraz rozgrywa się u nas w kraju:

Chciwe korporacje nie mogąc znaleźć chętnych do pracy za głodowe stawki na wolności, zatrudniają do produkcji więźniów. Rząd umożliwa im to poprzez odpowiednie ustawy (zaostrzenie prawa czyli więcej skazanych, budowę hal produkcyjnych, preferencyjne stawki np.40-proc. ulgę w kosztach pracy za zatrudnianie osadzonych pokrywaną z pensji osadzonego, itp.) i odpowiednią propagandę (np.”niech więźniowie sami na siebie pracują” itp.),  zadowalając tym samym korporacje i „tworząc” miejsca pracy dla Polaków…… tyle że w więzieniach a nie na wolności!!!! SKANDAL!!!

Czy polski rząd nie zdaje sobie sprawy z tego, że z pracą więźniów w zakładach karnych, wiążą się ogromne ukryte dodatkowe koszty i cierpienia społeczne? W Stanach Zjednoczonych, gdzie zastosowano właśnie taki system „niewolniczej” pracy więźniów, zniszczono przez to tkankę społeczną, zniszczono rodzinę, zrezygnowano z resocjalizacji. Taki więzień po wyjściu z więzienia nie jest w stanie powrócić do normalnego godnego człowieka życia. Tym sposobem odebrano ludziom poczucie własnej wartości, szacunku,  godności, a przede wszystkim ich zniewolono!!!

Tworzenie przez obecny polski rząd miejsc pracy w zakładach karnych zamiast tworzenia miejsc pracy dla ludzi na wolności, spowoduje powstanie nowoczesnego legalnego państwa  niewolniczego w centrum Europy, w Polsce. Czy już wkrótce Polska stanie się jednym wielkim niewolniczym obozem pracy więzienniczej wykorzystywanym przez zagraniczne korporacje?  Na to się zanosi!

W Polskich więzieniach przebywało w 2014 roku około 80 tysięcy więźniów. Mniej więcej połowa skazanych siedziała za przestępstwa związane z kradzieżami i mieniem. Dlaczego? Z pewnością dlatego że nie ma pracy i ludzie żeby przeżyć kradną.I kończą w więzieniu. Reszta siedziała za inne w większości o mniejszej szkodliwości czyny. Tylko niewielka część z nich (około kilka tysięcy) siedziała za naprawdę groźne czyny i zabójstwa. Rząd polski, zamiast stworzyć Polakom możliwości pracy i prowadzenia działalności gospodarczej na wolności (np. poprzez likwidację ZUSu)  co poskutkowałoby spadkiem przestępczości, działa w interesie zagranicznych żądnych zysku korporacji, wprowadzając zmiany mające na celu zrobić ze skazanych – legalnych niewolników.

Ludzie potrzebują poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego i dobrostanu, a rządy powinny ludziom to zapewnić! Bo po to ich wybraliśmy! Obecne polskie rządy nic nie robią w kierunku stworzenia sprzyjających warunków gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości, oni działają w kierunku zniewolenia własnego narodu i uczynienia z niego legalnych niewolników zagranicznych korporacji.

Warto jeszcze zastanowić się nad kwestią pracy dla więźniów.  Czy więźniowie powinni pracować? Z moich informacji wynika, iż największą karą dla uwięzionego jest brak zajecia, bo wtedy pozostaje on sam z własnymi myślami. A człowiek się zmienia poprzez zmianę schematów myślowych. Jeśli więc pozbawimy takiego człowieka możliwości przemyślenia swoich złych zachowań, zmuszając go do pracy, to nici z resocjalizacji, bo nie będzie miał czasu na myślenie.  Jeśli na dodatek zmusimy takiego człowieka do niewolniczej pracy, z której nie będzie miał ani dobrych pieniędzy, ani żadnej satysfakcji, to zamiast resocjalizacji osiągniemy skutek odwrotny. Przemoc rodzi przemoc. Zastanówmy się czy chcemy resocjalizacji czy legalizacji niewolnictwa. Zastanówmy się czy chcemy pełnowartościowych ludzi, obywateli którzy po odbyciu kary powrócą i będą przykładnie żyć, czy też damy się wciągnąć w macki korporacji których celem jest zysk oraz uczynienie z ludzi niewolników.

p.s. skoro 38-milionowy naród polski utrzymuje półmilionową zbędną armię biurokratów, to cóż to za problem utrzymać te kilkanaście tysięcy skazanych? Bo tylu ich będzie jeśli zmieni się prawo (konieczna zmiana konstytucji) i pozwoli się Polakom na normalne uczciwe funkcjonowanie we własnym kraju. No chyba że celem naszych rządów jest utworzenie państwa kastowego i takie zorganizowanie życia społecznego w którym armia biurokratów byłaby utrzymywana z niewolniczej pracy więźniów, których oczywiście poprzez zaostarzanie prawa będzie w Polsce przybywać…. bo więzienia przejęte czy to przez pseudo-państwowe, samorządowe,  czy przez prywatne firmy i zagraniczne  korporacje będą potrzebowały darmowych rąk do pracy! Z tym powinniśmy się liczyć!

Autor: Teresa Garland
Powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją

Źródła:
Francuz Loïc Wacquant  w swojej książce pt. „Więzienia nędzy” tak opisuje kwestię pracy więźniów: “str.90 Obecnie istnieje już praca w więzieniach i wielkie firmy amerykańskie jak Microsoft, TWA, Boeing i Konika chętnie z niej korzystają (aby uniknąć złej prasy czynią to przez podwykonawców). (…) str.91 Kwitnie “import-export” skazanych ze stanów mających nadmiar więźniów do tych, które dysponują nadwyżką cel. Od kiedy Corrections Corporation of America, Correctional Services Corporation, Securior (z siedzibą w Londynie) i Wackenhut są notowane na giełdzie, przemysł karceralny stał się jednym z pupilów Wall Street.” (…) str. 93 Inkarceracja to przemysł prosperujący i zapewniający świetlaną przyszłość wszystkim tym, którzy angażują się w wielkie amerykańskie zamknięcie biednych. (…) str.136 Czy po Europie monetarnej przyjdzie czas na Europę policyjną i penitencjarną? (…) str. 137 Wszystkie zjawiska wskazują na głęboką tendencję do ekspansji karnego zarządzania nędzą, która wynika wprost z osłabienia państwa w sferze socjalnej i porzucenia jego prerogatyw w obliczu figury rzekomo wszechmocnego “rynku”, rozumianego jako poszerzenie obowiązywania ekonomicznego prawa silniejszego.(…) str. 139 Jak pokazali to Western i Beckett, analizując przypadek amerykański, na krótką metę zwiększenie populacji więziennej obniża w sposób sztuczny stopę bezrobocia, automatycznie zmniejszając liczbę poszukujących pracy. Jednak w średniej i długiej perspektywie może tylko pogorszyć sytuację, czyniąc byłych więźniów praktycznie niezdolnymi do znalezienia pracy na nasyconym rynku pracy niewykwalifikowanej. Dochodzi do tego wpływ, jaki więzienie wywiera na populacje i obszary objęte bezpośrednim nadzorem karnym: stygmatyzacja, zakłócenia stabilności edukacyjnej, i zawodowej, destabilizacja rodzin, niszczenie tkanki społecznej. (…) str.140 Więzienie jako instytucja wymyślona dla biednych, jako środowisko kryminogenne rządzone przez imperatyw (i fantazję bezpieczeństwa), może jedynie dalej zubożyć tych, którzy są mu powierzeni. Pozbawia ich jeszcze bardziej tych skromnych zasobów, jakimi dysponowali za bramą, przypisując im upokarzająca etykietkę “penitencjariuszy”, odbierają im w istocie rzeczy wszelkie atrybuty społeczne uznanego statusu (jako syna, ojca, pracownika lub nawet bezrobotnego, pacjenta (…)). (…)  str.147 Doświadczenie amerykańskie pokazuje w każdym razie, że nie da się dziś, tak jak nie dawało się kiedyś, oddzielić polityki socjalnej od polityki karnej. Innymi słowy, nie możemy odseparować rynku pracy i pracy socjalnej (jeśli wciąż możemy ją określać tym mianem), policji i więzienia,  jeśli tylko chcemy zrozumieć ich wzajemne zależności i ewolucję. (…) Wracamy tym samym do dzikiego kapitalizmu wzmacnianego wszechobecnym i wszechmocnym państwem punitywnym. “Niewidzialna ręka”, tak droga Adamowi Smithowi, powróciła ubrana tym razem w żelazną rękawicę”.

Linki:

https://bydgoszcz.tvp.pl/29922993/jest-coraz-wiecej-pracy-dla-wiezniow-takze-w-halach-w-zk

Przeczytaj koniecznie!!! „Więzienny biznes w USA. Resocjalizacja czy niewolnictwo?”

http://bezkarnoscpolicji.info/bezpozorow/wieziennictwo/wiezienny-biznes-w-usa-resocjalizacja-czy-niewolnictwo/

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2015/12/08/polski-wiezien-legalnym-niewolnikiem-ustawa-pisu-w-przygotowaniu/

http://www.parlamentarny.pl/gospodarka/ms-rzad-zatwierdzil-kolejny-element-programu-dotyczacego-pracy-wiezniow,14827.html

http://wyborcza.pl/1,155287,20293629,nowy-program-pis-wiecej-pracy-dla-wiezniow.html

O łagrach w USA: http://www.wsws.org/en/articles/2016/09/16/cost-s16.html

W międzyczasie link do statystyk więziennych w Polsce (dostępny jeszcze w roku 2015) został usunięty. To ten link: http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/

Na szczęście skopiowałam statystki i zamieszczam je na stronie (ściągajcie żebyśmy w przyszłości mieli możliwość porówania za kilkanaście lat jak już nas w pełni przejmą korporacje więzienne):

Również poniższy link do notatek mgr B.P. odnośnie systemu więziennictwa w USA zniknął : http://mailgrupowy.pl/shared/resources/1803,dylematy-europejskiej-polityki-kryminalnej/2706,notaki-z-30-05-wiezienia-nedzy?new_watcher=true

Na szczęście go skopiowałam i zamieszczam na stronie: