Koźmice Wielkie k/Wieliczki
Uroczystość odsłonięcia pomnika kpt. Józefa Kurka VM
Święto Flagi 2 MAJA 2016 R.
[wideo – Józef Wieczorek]