W piątek (23.09.2016r.) odbyły się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej na grobie ostatniego kapelana polskiej placówki na Westerplatte, Pallotyna Księdza Majora Doktora Leona Jakuba Bemke, spoczywającego na Kopieckim cmentarzu. Inicjatorem spotkania była społeczność Szkoły Podstawowej z Myślenic, która ma za patronów bohaterów Bohaterów Westerplatte. – Cieszę się, że właśnie Szkoła Podstawowa nr 2 z Myślenic, której patronują Bohaterowie Westerplatte, podjęła dzieło przypomnienia i jeszcze godniejszego upamiętnienia Księdza Bemkego. Chociaż nie dane było Księdzu spełnić Jego marzenia, aby mógł być wśród walczących żołnierzy załogi Westerplatte, to Jego los kapelana polskich formacji wojskowych poza granicami kraju, a później pozbawionego własnego kraju oraz obywatelstwa żołnierza-tułacza z dala od ojczystej ziemi, w pełni potwierdza, że godny byłby miana Bohatera Westerplatte. I takich też żołnierzy – którzy do historii przeszli jako Bohaterowie Westerplatte – wychował i pobłogosławił do walki o ojczyznę – napisał poseł Kukiz’15 dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus w liście skierowanym do uczniów i nauczycieli szkoły w Myślenicach. Jednocześnie parlamentarzysta ziemi wadowickiej podziękował w kolejnych adresach i wyraził swoją wdzięczność dla społeczności Szkoły na Kopcu, oraz wspólnoty „Collegium Marianum” Palotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla w Wadowicach, za pamięć o tym wspaniałym człowieku i opiekę nad Jego mogiłą.

List posła Brynkusa skierowany do społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach.

Wadowice, dnia 23 września 2016 r.

Szanowna Pani
                  Beata Chrapek-Paciorek
                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
                   Bohaterów Westerplatte
w Myślenicach

Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Uczniowie!
Z wielką radością przyjąłem informację o uroczystości poświęcenia . Ten ostatni kapelan załogi Polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte to piękny wzór kapłana oraz patrioty, żołnierza, harcerza i wychowawcy.

Tym większa jest radość, gdy pamięć o takiej postaci przekazywana jest oraz kontynuowana przez młodzież. Cieszę się, że właśnie Szkoła Podstawowa nr 2 z Myślenic, której patronują Bohaterowie Westerplatte, podjęła dzieło przypomnienia i jeszcze godniejszego upamiętnienia Księdza Bemkego. Chociaż nie dane było Księdzu spełnić Jego marzenia, aby mógł być wśród walczących żołnierzy załogi Westerplatte, to Jego los kapelana polskich formacji wojskowych poza granicami kraju, a później pozbawionego własnego kraju oraz obywatelstwa żołnierza-tułacza z dala od ojczystej ziemi, w pełni potwierdza, że godny byłby miana Bohatera Westerplatte. I takich też żołnierzy – którzy do historii przeszli jako Bohaterowie Westerplatte – wychował i pobłogosławił do walki o ojczyznę. Na swej drodze kapłana i wychowawcy pozostawił wielu takich patriotycznie ukształtowanych uczniów, alumnów, harcerzy i harcerek. Pięknie spełniły się w Jego osobie i posłudze słowa św. Jana Pawła II, który wiele lat później przypominał, że „każdy ma swoje Westerplatte”. Bo chociaż ks. Leon Bemke, kapelan załogi Składnicy na Westerplatte nie mógł walczyć wśród swoich żołnierzy, cała Jego życiowa droga była Wielkim Westerplatte.

Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność dla społeczności Waszej szkoły, za pamięć o tym wspaniałym człowieku. A także nadzieję, że będzie On jednym z najważniejszych wzorców w procesie wychowania i formacji uczniów Szkoły im. Bohaterów Westerplatte.

Wszystkim nauczycielom oraz uczniom życzę wielu osiągnięć i sukcesów, zdobywanych i wykuwanych w duchu szlachetnej rywalizacji i konsekwentnej wierności Bogu i Ojczyźnie, tak jak czynił to ks. mjr dr Leon Bemke.

Z poważaniem
dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

List posła Brynkusa do wspólnoty „Collegium Marianum” Palotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla w Wadowicach – Kleczy Dolnej.

Wadowice, dnia 23 września 2016 r.

                Przewielebny Ksiądz Rektor
Jacek Jezierski SAK
      Dom Księży Pallotynów
           Prowincji Chrystusa Króla
    „Collegium Marianum”
            Wadowice – Klecza Dolna 1

Przewielebny Księże Rektorze!
Z wielką radością przyjąłem informację o uroczystości poświęcenia tablicy memoratywnej Księdza Majora Doktora Leona Jakuba Bemke. Ten ostatni kapelan załogi Polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte to piękny wzór kapłana, patrioty, żołnierza, harcerza i wychowawcy.

Cieszę się, że pamięć o tej postaci przekazywana jest oraz podtrzymywana przez młodzież. A także, że gospodarzem tej uroczystości jest wraz z Domem „Collegium Marianum” Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, mieszcząca się w tym dawnym Gimnazjum, którego wychowankiem był i którym przez prawie dekadę kierował ks. Bemke.

Nie dane było Księdzu Bemkemu spełnić marzenia, aby mógł być wśród walczących żołnierzy załogi Westerplatte. Jednak dalsze losy tego kapelana polskich formacji wojskowych poza granicami kraju, a później pozbawionego własnego kraju i obywatelstwa żołnierza-tułacza z dala od ojczystej ziemi, w pełni potwierdzają, że godny byłby miana Bohatera Westerplatte, którym obdarzono wychowanych przez Niego i pobłogosławionych do walki o ojczyznę żołnierzy. Na szlaku posługi kapłana i wychowawcy pozostawił ks. Bemke wielu patriotycznie ukształtowanych uczniów, alumnów, harcerzy i harcerek. Pięknie spełniły się w Jego osobie i dziele słowa św. Jana Pawła II, który wiele lat później przypominał, że „każdy ma swoje Westerplatte”. Bo cała życiowa droga ks. Leona Bemkego była Wielkim Heroicznym Westerplatte.

Wyrażam serdeczną wdzięczność dla społeczności Szkoły na Kopcu, oraz wspólnoty „Collegium Marianum” Palotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla, za pamięć o tym wspaniałym człowieku i opiekę nad Jego mogiłą. Oraz nadzieję, że Jego postać będzie jednym z najważniejszych wzorców w procesie wychowania i formacji uczniów, a w przyszłości może także patronem Szkoły na Kopcu. Życzę wszystkim Błogosławieństwa Bożego i opieki Panny Maryi w dalszej wiernej posłudze Bogu i Ojczyźnie.

Z poważaniem
dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

List skierowany przez posła Brynkusa do społeczności Szkoły na Kopcu.

Wadowice, dnia 23 września 2016 r.

Szanowna Pani
Renata Rachwał
                              Dyrektor Publicznej Katolickiej
                            Szkoły Podstawowej na Kopcu
             „Collegium Marianum”
                    Wadowice – Klecza Dolna 1

Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Uczniowie!
Z wielką radością przyjąłem informację o uroczystości poświęcenia tablicy memoratywnej Księdza Majora Doktora Leona Jakuba Bemke. Ten ostatni kapelan załogi Polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte to piękny wzór kapłana oraz patrioty, żołnierza, harcerza i wychowawcy.

Tym większa jest radość, gdy pamięć o takiej postaci przekazywana jest oraz podtrzymywana przez młodzież. Cieszę się, że gospodarzem tej uroczystości jest Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa na Kopcu, mieszcząca się w Collegium Marianum, dawnym palotyńskim Gimnazjum, którym przez prawie dekadę kierował ks. Bemke. Wierzę, że racji bliskiego sąsiedztwa mogiły ks. Bemkego, Jego postać patronowała będzie Waszej szkole.

Nie dane było Księdzu spełnić marzenia, aby mógł być wśród walczących żołnierzy załogi Westerplatte. Jednak dalsze losy tego kapelana polskich formacji wojskowych poza granicami kraju, a później pozbawionego własnego kraju i obywatelstwa żołnierza-tułacza z dala od ojczystej ziemi, w pełni potwierdzają, że godny byłby miana Bohatera Westerplatte. Tak, jak żołnierze, których wychował i pobłogosławił do walki o ojczyznę. Na szlaku swej posługi kapłana i wychowawcy pozostawił wielu patriotycznie ukształtowanych uczniów, alumnów, harcerzy i harcerek. W Jego osobie i dziele pięknie spełniły się słowa św. Jana Pawła II, który wiele lat później przypominał, że „każdy ma swoje Westerplatte”. Bo cała życiowa droga ks. Leona Bemkego była Wielkim Westerplatte.

Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność dla społeczności Waszej szkoły, za pamięć o tym wspaniałym człowieku a także przeświadczenie, że wraz z Księżmi Pallotynami opiekować się będziecie Jego mogiłą. I nadzieję, że będzie On jednym z najważniejszych wzorców w procesie wychowania i formacji uczniów Szkoły na Kopcu.

Wszystkim nauczycielom oraz uczniom życzę wielu osiągnięć i sukcesów, zdobywanych i wykuwanych w duchu szlachetnej rywalizacji i konsekwentnej wierności Bogu i Ojczyźnie, tak jak czynił to ks. mjr dr Leon Bemke.

Z poważaniem
dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

W związku z obowiązkami poselskimi w Sejmie parlamentarzysta nie mógł osobiście uczestniczyć. Na uroczystościach reprezentował prof. Józefa Brynkusa jego asystent Michał Siwiec-Cielebon, który znał osobiście „wujka” ks. Leona Bemke. Historyk swoją wiedzą oraz wspomnieniami ze swoich licznych wizyt na Kopcu dzielił się z gośćmi zebranymi przy obiedzie. Jednocześnie sypał jak z rękawa anegdotami z życia tego zawsze uśmiechniętego Bohatera Westerplatte. Bo pamięć o tak pogodnych duchownych zapada głęboko i na zawsze w serce.

Cześć i Chwała Bohaterom z Westerplatte!

Fot. ks. dr Stanisław Tylus Sac

Więcej: Westerplatte i Wadowice łączy ksiądz major doktor Leon Bemke