Jak ustalili dziennikarze portalu Pressmania.pl nieustraszony naukowiec, dr hab.prof.UP Józef Brynkus, poseł na Sejm z Kukiz’15, zwrócił się do Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego z wnioskiem o objęcie nadzorem służbowym postępowania toczącego się w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd i Radę Nadzorczą Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wiązownie przeciw członkom Spółdzielni. – Ze względu na fakt, że sprawa wzbudza olbrzymie emocje i staje się źródłem powszechnych komentarzy i kalkulacji, uważam za wskazane objęcie powyższego postępowania specjalnym nadzorem służbowym Pana Prokuratora Krajowego – pisze poseł Brynkus w piśmie skierowanym do Prokuratora Krajowego.

Józef Brynkus – Poseł na Sejm RP                                                                                                                                                      

 

                                                                     Szanowny Pan
                                                                  Bogdan Święczkowski
Prokurator Krajowy RP

Warszawa

 

Szanowny Panie Prokuratorze,
otrzymałem informację o  zgłoszeniu do Prokuratury Rejonowej w Otwocku (05-400 Otwock, ul. Powstańców Warszawy 3) o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd i Radę Nadzorczą Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wiązownej (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 57), czyli  czynu z art. 294.

Bardzo proszę o objęcie tego postępowania specjalnym nadzorem służbowym.

  1. Zwrócono się do mnie z apelem o interwencję poselską, bo zainteresowani obawiają się, że bez pomocy z zewnątrz sprawa nie zostanie należycie rozpatrzona. Przedsięwzięto wobec nich kroki zmierzające do wykluczenia ich z grona spółdzielców. Na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Gminnej Spółdzielni w Wiązownie w dn. 14 V 2016 będzie rozpatrywany wniosek o pozbawienie członkowstwa osób aktywnie działających na rzecz wyjaśnienia patologii w Gminnej Spółdzielni. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że pewne działania, jak się wydaje mające cechy przestępstwa, nigdy nie ujrzą światła dziennego.
  2. Zarząd i Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wiązownie w latach 2011- do VI 2014 mogły umyślnie spowodować straty finansowe znacznej wartości na kwotę 800 000 zł PL, działając na szkodę członków Gminnej Spółdzielni. Zawiadomienie do Prokuratury zostało złożone 12 IV 2016r. W sprawie prowadzone jest postępowanie sprawdzające przez Policję w Otwocku.(zał. nr 1 – scan pisma skierowanego do Prokuratury Rejonowej w Otwocku z dn.12.IV.2016).
  3. Obecne władze Spółdzielni są tak pewne własnej bezkarności, że bez zahamowań dopuszczają się do popełniania kolejnych wykroczeń. W zawiadomieniu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 14 V 2016 r Zarząd rozesłał członkom Gminnej Spółdzielni dokumenty ze sfałszowanym podpisem byłego Prezesa. W dniu 28 IV br. zgłoszono do Prokuratury zawiadomienie o możliwym przestępstwie przeciwko dokumentom.(zał. nr 2 – scan pisma skierowany do Prokuratury Rejonowej w Otwocku z dn. 28 IV 2016).
  4. Wobec Zarządu i Rady Nadzorczej od 8 X 2013 roku trwa postępowanie sądowe o czyn z art. 267c pkt. 4 ustawy Prawo Spółdzielcze nr sprawy II K 280/14, który mam nadzieję znajdzie ostateczne rozwiązanie w najbliższym czasie. Niektórzy oskarżeni w prowadzonej sprawie zasiadają w obecnej Radzie Nadzorczej.
  5. Ze względu na fakt, że sprawa wzbudza olbrzymie emocje i staje się źródłem powszechnych komentarzy i kalkulacji, uważam za wskazane objęcie powyższego postępowania specjalnym nadzorem służbowym Pana Prokuratora Krajowego.

Łączę wyrazy poważania
Dr hab. prof. UP Józef Brynkus, Poseł na Sejm RP