„Sprawa jest prosta, jak ktoś nie zna historii, to niech się douczy. Niech wie kim byli Dąbrowszczacy. (…) Są w Polsce Rady Miast i Gmin, które utrwalają relikty komunizmu. (…) Przykładem są Wadowice (…)” – podkreślał poseł dr hab. Józef Brynkus podczas debaty nad sprawozdaniem Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.