Kariera polityczna Janusza Sanockiego nabiera „rozpędu”. Parlamentarzysta, którego nie przyjął po wyborach do swojego klubu Kukiz’15 stał się outsiderem w Sejmie. Jednak to dla niego za mało i postanowił zaatakować lidera opozycji pozaparlamentarnej, byłego posła KPN Adama Słomkę, który od lat walczy o likwidację pomników Armii Radzieckiej w Polsce. Najtragiczniejszy w tym jest fakt, że był członek PZPR dyskredytuje stanowcze działania legendarnego opozycjonisty, który zapłacił najwyższą cenę za swoją niezłomną postawę w PRL i III RP. Czy byłemu członkowi nieboszczki partii komunistycznej przystaje tak postępować? W czyim imieniu występuje ten polityk, który jest jak tonący okręt na polskiej scenie politycznej? To działania nie godne oraz haniebne i czas to głośno powiedzieć. „Nie idź tą drogą” Januszu Sanocki, jak mawiał postkomunistyczny mentor obrońców pomników sowieckich w Polsce.

Dziwne zachowanie Sanockiego nie uszło uwadze posła dr hab. Józefa Brynkusa, który stanął w obronie Adama Słomki i wystąpił z interpelacją w sprawie jego bezprawnego zatrzymania. – Nie wierzyłem Janusz Sanocki, że stać Cię na takie głupoty i także podłość. Przeczytaj źródła i będziesz wiedział ile zostało uwięzionych i zabitych Polaków przez żołnierzy sowieckich, a ile Polek zgwałconych. Dla nich ziemie polskie to były ziemie „polskich panów”, albo na zachód od Wisły „Giermania”. Oni Polski nie zdobywali. Gonili Giermańca i jeśli go wypędzili, to dla komunistów i partii, którą ci założyli a do której ty należałeś! – napisał na jednym z portali społecznościowych historyk i parlamentarzysta Ziemi Wadowickiej komentując wpis Sanockiego.

Warto w tym miejscu podkreślić, że były członek partii komunistycznej, której centrala mieściła się w Moskwie, jeszcze w 2016 roku bronił Adama Słomki i słał interpelację ws jego zatrzymania. Co nagle się stało, że tak bardzo zmienił swoje poglądy? Samotność polityczna mu nie służy? Bardzo dosadnie skomentował zachowanie posła z Nysy redaktor naczelny portalu Pressmania.pl pisząc: „Marszałek Józef Piłsudski: „Raz się skurwisz, kurwą pozostaniesz! Rzeczpospolita to wielki burdel, konstytucja to prostytutka, a posłowie to kurwy!” – mówił o sytuacji w kraju. Poczynania p(O)sła Janusz Sanocki idealnie obrazuje powyższy cytat” – przypomniał słowa Marszałka Krzysztof Sitko.

O co idzie tak ostra wojna? O tekst jaki zamieścił na jednym z portali społecznościowych Sanocki, który pisze:

Adam Słomka siedzi w areszcie za zniszczenie kolejnego pomnika żołnierzy radzieckich.

Poseł Józef Brynkus z Kukiz’15 poparł zmianę kodeksu karnego zaproponowana przez Słomkę polegającą na tym, że ochronie podlegałyby tylko pomniki, którym „przysługuje cześć należna”. A o tym czy pomnikowi „cześć jest należna” będzie decydował Adam Słomka i Józef Brynkus.

Działania Słomki polegające na niszczeniu pomników radzieckich w wolnej Polsce są skandaliczne i chuligańskie. Pomniki Żołnierzy Armii Czerwonej w okresie dominacji sowieckiej mogły być uznawane za symbol podległości i wtedy takie działania miały jakiś sens – stanowiły wyraz buntu przeciwko zniewoleniu. Teraz mamy wolną Polskę i pomniki – wszystkie podlegają ochronie prawnej legalnych władz. dodam tylko, że z perspektywy historycznej II wojna – gdyby zwyciężył w niej Hitler – oznaczałaby biologiczną likwidację Polaków. To, że biologicznie przetrwaliśmy, odbudowali kraj, mogliśmy wykształcić nową warstwę inteligencji i w końcu odzyskaliśmy wolność – to wynik tego, że w II Wojnie Armia Czerwona pokonała Wehrmacht.

Tak więc – jakby ten Stalin i komunizm nie był obrzydliwy, biologiczną egzystencję i przetrwanie II wojny, zawdzięczamy bohaterstwu i ofiarom żołnierzy rosyjskich, ukraińskich, kirgizkich i jakich tam jeszcze walczących w szeregach Armii Czerwonej. Jeśli ktoś tego nie widzi to jest głupi albo świadomie szkodzi Polsce. Mówiłem to Adamowi Słomce i ludziom w miasteczku namawiając ich, żeby przestali chuliganić. Niestety nie posłuchał mnie – widać Słomka nie ma innego pomysłu na zaistnienie polityczne. Szkoda.Powtarzam – niszczenie pomników żołnierzy radzieckich to jest zwykłe chuligaństwo i głupota.
Janusz Sanocki

Czy zatem Sanocki zapisze się teraz do PSL? Tak blisko mu do politycznych arbuzów? Przecież on już pisze ich językiem? Nie wierzycie? Poczytajcie odpowiedź jakiej poseł PSL udzieliła Adamowi Słomce!

Była to reakcja na oświadczenie.

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE WYPOWIEDZI MINISTRA WŁADIMIRA MEDINSKIEGO,
ROSYJSKIEGO PROMOWANIA OKREŚLENIA „POLSKIE OBOZY KONCENTRACYJNE”
i projektu ustawy o usunięciu z przestrzeni publicznej obiektów i symboli ustrojów totalitarnych

Środowiska tworzące Europejskie Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich, w tym członkowie i sympatycy Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej i innych formacji niepodległościowych, uważają dzisiejszą wypowiedź ministra kultury Federacji Rosyjskiej Władimira Medinskiego – wygłoszona publicznie i zacytowana przez agencję TASS – w sprawie totalitarnych monumentów pozostawionych przez Rosjan na naszym terytorium po 1989 roku i konieczności ich dalszego pozostawienia jest równie skandaliczna w wymowie, jak prowokacyjne i kłamliwe określenie przez RIA-Novosti niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Sobiborze za „polski obóz koncentracyjny”.

W związku z powyższym, przedstawiamy w załączeniu gotowy projekt ustawy o usunięciu z przestrzeni publicznej obiektów i symboli ustrojów totalitarnych i oczekujemy jego wniesienia w drodze projektu poselskiego przez patriotycznych polskich parlamentarzystów z wszystkich klubów parlamentarnych.

Uważamy, że naciski Federacji Rosyjskiej mają na celu ukrycie współodpowiedzialności ZSRR za wywołanie II wojny światowej poprzez zawarcie porozumienia Hitler – Stalin z 23.08.1939 r. oraz wspólną agresję na II RP. Dodajemy, że minister W. Medinski powinien wiedzieć, że ZSRR została usunięta z Ligi Narodów za kolejną bezprawną agresję Rosji na Finlandię (1939 r.) Rosyjski minister kultury powinien za to zadbać o zwrot polskich dzieł sztuki zagrabionych przez Rosję na naszym terytorium od 1772 roku, które do dziś są eksponowane w rosyjskich muzeach, m.in. w Ermitażu. Naszym zdaniem, zabieranie głosu przez ministra Medinskiego w kwestiach naszej suwerennej polityki historycznej i totalitarnych monumentów zbrodniczej Armii Czerwonej pozostawionych na naszym terytorium jest nieuprawnione i nie mieści się w jego kompetencjach jako rosyjskiego ministra kultury. Albowiem nie można przecież uznać za przejaw „kultury” masowych gwałtów, mordów, zniszczeń oraz represji dokonywanych przez ZSRR i jej kolaborantów … czyli wprost tych czynów za coś, co ma być godne „kulturalnego” upamiętnienia.

Zatem domagamy się od Federacji Rosyjskiej poszanowania naszego prawa do kształtowania polskiej świadomości historycznej, naszej efektywnej władzy na naszym terytorium oraz obiektywnych faktów historycznych. Ponadto proponujemy W. Medinskiemu, aby zajął się radzieckimi obozami pracy czy milionami zagłodzonych na Ukrainie lub deportacjami m.in. Polaków z wschodnich województw II RP w głąb ZSRR z polecenia totalitarnej radzieckiej partii komunistycznej lub politycznymi mordami z czasów ZSRR i Federacji Rosyjskiej, a nadto pouczył propagandzistów z RIA-Novosti, że kłótnia w totalitarnym porozumieniu Hitlera i Stalina z 1941 roku nie zmienia faktu, że za obozami koncentracyjnymi (pracy) oraz ich funkcjonowaniem stali akurat Niemcy i Rosjanie. To, że to ZSRR uruchomiło ponownie obóz w Oświęcimiu po 27 stycznia 1945 roku w celu represjonowania żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego … jest tu aż zbyt dobrym przykładem, że dla Polaków zmienili się okupanci, a nie fakt okupacji.

Za Europejskie Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich

(-) Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji,
więzień polityczny PRL

Więcej o tej sprawie na blogu Adama Słomki i tam też projekt ustawy KPN-Niezłomni o usunięciu z przestrzeni publicznej obiektów i symboli ustrojów totalitarnych.

Czy Janusz Sanocki podzieli los swojej byłej partii nieboszczki i w kolejnych wyborach wyląduje na politycznym śmietniku? Tego nie wiemy, ale z całego serca życzymy wraz z całym zespołem redakcyjnym portalu Pressmania.pl. Wiele wybaczyć możemy, ale nie zgadzamy się na napiętnowanie ludzi walczących o prawdę historyczną w Polsce. Mówimy stanowcze nie dla upamiętniania i utrwalania pamięci sowieckiego okupanta w naszej Ojczyźnie. Czas wyprowadzić z przestrzeni publicznej wszystkie pomniki Armii Radzieckiej, obiekty i symbole ustrojów totalitarnych!