Komisja Polityki Senioralnej której przewodniczę nie jest przyporządkowana jednemu ministerstwu. Musimy współpracować z kilkoma resortami. Wczoraj rozmawiałam o programach wsparcia w Ministerstwie Zdrowia i wygląda na to, że znalazłam zrozumienie a współpraca będzie owocna.

W piątek, 5 lutego 2016 roku rozmawiałam w Ministerstwie Zdrowia o programach wsparcia polityki senioralnej. Okazało się że możliwości pozyskania środków z tych źródeł jest sporo ale wiadomości są rozproszone ponieważ programy podzielone są ze względu na różne obszary działania między różne ministerstwa. Aby uzyskać kompleksową wiedzę muszę wystąpić do poszczególnych resortów o informacje jakie programy ukierunkowane na wsparcie polityki senioralnej prowadzą.

Na przykład program „Senior-Vigor” w ramach którego można sfinansować tworzenie dziennych domów pobytu dla seniorów jest w gestii Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i to tam muszę przedstawić propozycję modyfikacji programu które chciałabym aby były wprowadzone.

Ministerstwo Zdrowia realizuje interesujące mnie programy ukierunkowane na poprawę i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w ramach funduszy norweskich (EOG). Wskazałam na potrzebę zmodyfikowania warunków uczestnictwa w programach aby uczynić je bardziej dostępnymi. Minister obiecał zająć się sprawą i będziemy nad nią pracować.

Autor: Małgorzata Zwiercan
Poseł na Sejm Kukiz’15