Komunikat o powołaniu Rady Społecznej Ruchu

Drodzy sympatycy Pawła Kukiza i członkowie Komitetów Referendalnych! Drodzy woJOWnicy!

Nasz Ruch, który postawił sobie za zadanie dokonanie głębokich zmian ustrojowych, odnowy Polski i przywrócenia państwa obywatelom, rodzi się spontanicznie. Nie mamy gotowych wzorów działania, nie mamy regulaminów, ani statutów.

Wartościami naszego Ruchu są oddolność i samorzutne działanie nas wszystkich. Nadchodzi jednak czas organizowania się i podejmowania wiążących decyzji. Musimy tej pracy organizacyjnej dokonywać „w marszu” – kiedy trwa kampania referendalna i zbliża się kampania parlamentarna.

Żeby ten proces uporządkować i usprawnić – powołuję Radę Społeczną w składzie:
1) Kornel Morawiecki – odpowiedzialny za współpracę z zespołem ekspertów i za tworzenie strategii Ruchu.
2) Janusz Sanocki – odpowiedzialny za koordynowanie współpracy z komitetami referendalnymi i kampanię referendalną.
3) Dominik Kolorz – odpowiedzialny za kontakty ze środowiskami, organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi nasz Ruch oraz opiniujący konstruowane listy kandydatów do parlamentu.
4) Marek Mnich – odpowiedzialny za koordynowanie logistyki Ruchu.

Radą Społeczną kierować będę osobiście.

Zadaniem Rady będzie uporządkowanie działań organizacyjnych, poprawa komunikacji między ogniwami naszego Ruchu, przygotowanie Kongresu, a także utrzymywanie i poszerzanie kontaktów z bliskimi nam organizacjami. Rady Społecznej nie należy utożsamiać ze sztabem wyborczym, który będzie działał w dotychczasowym kształcie i zajmie się technicznym przygotowaniem oraz koordynacją kampanii wyborczej.

Paweł Kukiz
(30 lipca 2015 r.)