W czasie poniedziałkowego 27 stycznia 2020 roku spotkania przedstawicieli związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej, powołano wspólny Sztab Protestacyjno-Strajkowy w spółce. Na 3 lutego zapowiedziano masówki informacyjne skierowane do załóg kopalń PGG. Kolejnym krokiem będzie strajk? Górnicy są zdeterminowani w walce o swoje miejsca pracy i płacę. Jak mówią nasi informatorzy na kopalniach wśród górników istnieje przekonanie i obawa, że rząd po cichu chce likwidować kolejne kopalnie, a na to nie ma zgody całej branży.
Poniżej publikujemy komunikat organizacji związkowych ws. powołania Sztabu.
Związkowcy skierowali do zarządu PGG pismo w przedmiocie podtrzymania żądań wypłaty nagrody rocznej (tzw. 14-tej pensji) w wysokości 115% na kopalniach, które wykonały założenia Planu Techniczno-Ekonomicznego (plus KWK „ROW) oraz 100% na pozostałych kopalniach i zakładach spółki. – Organizacje związkowe nie zgadzają się z propozycjami zarządu PGG w temacie 14. pensji, które zarząd przedstawił pismem z 24 stycznia – czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Patryka Koselę, rzecznika prasowego Komisji Krajowej WZZ „Sierpień 80”.

W dokumencie zaznaczono, że sztab protestacyjno-strajkowy został powołany w czterech tematach:

  • wysokość wypłaty 14-tej pensji za 2019 rok,
  • podwyżki wynagrodzeń za 2020 rok,
  • brak przychodów z zakontraktowanego węgla przez Spółki Energetyczne,
  • próba cichej likwidacji kopalń

Jak mówią związkowcy pełna informacja do załóg ma zostać przedstawiona na masówkach 3 lutego 2020 roku, czyli po spotkaniu z mediatorem, które ma odbyć się w PGG 30 stycznia br.. Pod dokumentami i pismem do PGG podpisało się wiele organizacji związkowych. Wszystkie dostępne są na zdjęciach, które zamieszczamy powyżej.

Warto przypomnieć, że Polska Grupa Górnicza to największa w Polsce spółka węglowa, zatrudniająca ok. 42 tys. osób i wydobywająca rocznie ok. 30 mln ton węgla.