Prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki, poinformował, że w sejmie powstał Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny. Będzie on liczył 18 parlamentarzystów. Celem jego działań będzie m.in.: upamiętnianie ważnych rocznic i postaci związanych z Ideą Narodową. Zajmie się też kwestią tożsamości narodowej w XXI wieku, klasyczną, endecką myślą gospodarczą i pokrewnymi tematami.

W skład zespołu weszli: senator – Rafał Ślusarz oraz posłowie: Adam Andruszkiewicz, Józef Brynkus, Sylwester Chruszcz, Paweł Grabowski, Tomasz Jaskóła, Bartosz Józwiak, Jan Klawiter, Anna Siarkowska, Jarosław Porwich, Tomasz Rzymkowski, Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Dominik Tarczyński, Jacek Wilk, Robert Winnicki, Rafał Wójcikowski i Artur Zasada.